11 nejzásadnějších absurdit ve firmě IMOBA. Některé mohou být trestné

Andrej Babiš (ČTK)

Andrej Babiš | FOTO: ČTK

Co ukázal nový materiál, který zveřejnila Skupina Šuman? Zejména to, že firma IMOBA Andreje Babiše má velmi bohatou a poněkud zarážející historii. Společnosti IMOBA dnes podle dostupných informací patří například sporná Farma Čapí hnízdo, o které Babiš tvrdil, že neví, čí je. Patří sem i Centrum pohybové medicíny na Chodově nebo Sokolovna v Průhonicích, ve které byly údajně pořízeny nahrávky Babiše a novináře Marka Přibila.

Přečtěte si v jedenácti bodech to, co otevřené zdroje říkají. A připomeňme si fakt, že pokud se majitel firmy nechová jako řádný hospodář, může skončit ve vězení. Stejně jako člověk, který takovýmto způsobem optimalizuje daně.

 1. Firmu Imoba založila JUDr. Eva Hlaváčová z Prahy, která však nezaplatila vklad společnosti, který byl stanoven na 1 450 000 korun. Tatáž Hlaváčová figuruje v letech 1995–1997 v dozorčí radě Agrofert, a. s., 17. 6. 1994 – tedy již za 10 dnů od vzniku – firmu kupuje a hradí i základní vklad švýcarská společnost PLASTAGRA, a. s., se sídlem v Ženevě. (Jméno firmy je zjevnou přesmyčkou názvu Agraplast). 16. 12. 1994 kupuje firmu Imoba napřímo Agrofert, a. s. Sídlo společnosti zůstává na stejné adrese – Roháčova 83, Praha 3. To je adresa tehdejšího bydliště Andreje Babiše.
 2. 20. 3. 2000 se jediným akcionářem stává opět švýcarská firma. Tentokrát je to FERTAGRA SA. Název je opět přesmyčkou – AGRO (A) FERT. Jedná se opět o formální změnu majitele, nedošlo ani ke změně členů statutárních orgánů firmy. Je zřejmé, že i tato „švýcarská firma“ byla součástí holdingu Agrofert. Na valných hromadách ji zastupovala JUDr. Miroslava Rybová na základě plné moci, kterou jí za správní radu firmy FERTAGRA SA uděloval Ing. Robert Konopka z Bratislavy. Ten byl mimo jiné v letech 2003–2004 členem dozorčí rady AGROFERT HOLDING, a. s.
 3. 19. 4. 2000 bylo navýšeno základní jmění společnosti Imoba, a. s., úpisem akcií ve výši 65 000 000 korun. Základní jmění se tak navýšilo na celkových 70 mil. korun. Podle obchodního rejstříku bylo 44 milionů splaceno ihned a 21 milionů korun 25. 4. 2002. Toto navyšování jmění nesouhlasí s údaji v obchodním rejstříku o upisování akcií, jejichž jediným nabyvatelem mohl být jediný akcionář. Zde se praví, že k 20. 3. 2000 byly upsány akcie za 60 milionů korun a 11. 2. 2002 byly upsány akcie za 10 milionů korun na celkovou výši jmění 75 milionů.
 4. K datu 11. 12. 2002 se v rámci úpisu akcií v obchodním rejstříku uvádí nová adresa jediného akcionáře firmy – ve švýcarském městě Zug. To je uváděno mezi tzv. daňovými ráji. Tedy místy, kde jsou mimořádně daňově zvýhodňovány zahraniční firmy, resp. firmy podnikající v zahraničí. Toto bylo zcela jistě v rozporu s tehdy platným zákonodárstvím v ČR.
 5. Jak vyplývá z výročních zpráv, v roce 2000 Agrofert prodal stejnou firmu se stejným předmětem činnosti do Švýcarska se základním jměním o 338,2 milionu korun nižším, než když ji v roce 2007 opět koupil.
 6. Agrofert sám sobě způsobuje hospodářské ztráty, když v letech 2007–2010 firmě IMOBA, a. s., poskytuje půjčky a zároveň skupuje akcie. Společnost je předlužená a dlouhodobý majetek získává právě těmito půjčkami z Babišova holdingu.
 7. I když firma IMOBA nemění předmět činnosti, vykazuje v roce 2010 dlouhodobý majetek v hodnotě 1,550 miliardy korun. Z toho 1,4332 miliardy tvoří akcie zaplacené Agrofertem.
 8. V roce 2011 a 2012 se nadále zvyšuje ztráta firmy IMOBA. Agrofert na to reaguje tak, že kupuje její akcie v hodnotě 1,1 miliardy korun. Již poněkolikáté se tedy nechová jako řádný hospodář.
 9. Na konci roku 2012 má firma IMOBA 52 zaměstnanců, ale žádnou hospodářskou činnost.
 10. Agrofert poskytoval firmě IMOBA miliardové půjčky a za 10 miliard nakoupil její akcie. Přesto je firma v době, kdy již Andrej Babiš působí jako ministr financí, převedena na jeho společnost Synbiol. To je další prokazatelné poškození Agrofertu.
 11. 20.10. 2014 firma Imoba, a. s., snížila základní jmění společnosti o 2,034 mld. korun, které byly vyplaceny jedinému akcionáři – Andreji Babišovi. Kdyby si tyto peníze Babiš vyplatil jako přímou dividendu z Agrofertu, musel by zaplatit 15% daň.

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]