13 zásadních chyb v zákoně o EET, které jsme objevili

Andrej Babiš (archiv F24)

Andrej Babiš | FOTO: archiv F24

Zkontrolovali jsme pro vás Zákon o evidenci tržeb a překvapivě jsme vypátrali 13 tak velkých chyb, že mohou celý zákon položit. Podívejte se, jaké největší problémy se objevily a ještě objevit mohou – a spolu s námi se zamyslete nad diletantstvím, které zjevně přípravu zákona provázelo.

 1. Ministr Babiš vlastně ani neví, co se ve skutečnosti bude na „jeho“ centrálu posílat za informace. Domnívá se, že bude online evidováno, když jako zákazník zaplatíte. Hned po nákupu, předem, nebo i později. Na „Babišově“ centrále by pak byla evidována třeba i každá jednotlivá splátka dluhu. Co splátka, to účtenka. Podle Svazu účetních či Asociace podnikatelů a manažerů se však budou posílat údaje na centrálu v okamžiku, kdy vám dá paní prodavačka zboží nebo paní kadeřnice vytvoří účes, bez ohledu na to, že jste jim možná ještě ani nezaplatili. Zákon o evidenci tržeb se totiž překvapivě týká tržeb, nikoli pokladních příjmů, jak si myslí pan ministr, když rozdává dětské pokladničky a mluví o Chorvatsku. Zkrátka si popletl pojmy. Pokud místo toho budete evidovat v okamžiku, kdy vám zákazník třeba zaplatí dluh, hrozí vám až miliónová pokuta (za pozdní odeslání údajů na centrálu a pozdní vystavení nově vymyšlené účtenky). Malí a střední živnostníci (kteří nevedou podvojné účetnictví) mohou tedy, pokud by chtěli, tvrdit, že tržbu evidovali, protože si zákazníci vzali zboží domů, tomu budou odpovídat i prázdné sklady a regály, ale daň z příjmů tyto prodavačky, hospodští či kadeřnice ještě platit nebudou, protože budou tvrdit, že jim většina zákazníků dosud za zboží nezaplatila. Co na to říkáte? Eric Drooker
 2. Pokud vám vypadne spojení s „Babišovou“ centrálou, musíte následujících 48 hodin (včetně Vánoc, dovolené a možná i nemoci) nepřetržitě sledovat, kdy bylo spojení obnoveno, a pak okamžitě všechny údaje o prodejích dodatečně odeslat. Pokud to bude umět vaše „online pokladna“ automaticky, budete ji muset nechat neustále zapnutou, i když si mezi tím vyjedete k moři. Pokud by spojení nešlo ani po 48 hodinách, nesplnili jste svou povinnost a hrozí vám tak kumulace mnoha až půlmiliónových pokut. Samozřejmě se můžete, obvykle asi úspěšně, bránit, že vina není na vaší straně, ale dokazování vás bude stát přinejmenším čas a nervy. Spojení přitom nemusí fungovat kvůli bouřce, poruše na „Babišově“ centrále, chybě ve vaší „online pokladně“ apod. Předpokládejme, že se jedná o chybu v zákoně, nikoli o zlý úmysl.
 3. Máte prakticky neomezený prostor pro storno evidenci. Takže můžete dejme tomu vždy po pár letech (nebo vždy ke konci roku) ve velkém posílat na „Babišovu“ centrálu storno, ve velkém tisknout storno účtenky a tvrdit, že jste se spletli, když jste tyto prodeje evidovali. Tedy pokud jste jako malí a střední živnostníci už neuváděli související příjmy (peníze za tyto prodeje) ve svých daňových přiznáních, protože pak by vám bylo k ničemu tvrdit, že jste se spletli. Po pár letech už bude krajně nepravděpodobné, že by se na takový podvod přišlo prostřednictvím připravované „účtenkové loterie“, díky připravovanému udavačskému webu či jinými způsoby. Nedělejte to ale, protože podvádět se nemá! Jen upozorňujeme na díru v zákoně, nenavádíme k podvodům. ()
 4. Na nově vymyšlené účtence musí být uveden jakýsi fiskální identifikační kód, o němž však nic nevíme. Mohlo by se jednat o nějaký pravěký jeskynní nápis, ale podle názvu je pravděpodobnější, že se bude jednat o soubor čísel a písmen sloužících k identifikaci toho kterého zákazníkova nákupu. Není jasné, kdo si jej bude vymýšlet, ale ze zákona si lze nepřímo domyslet, že bude přicházet z „Babišovy“ centrály. O tomto tajemném kódu se sice píše ve zprávě, kterou Babišovo ministerstvo přiložilo k zákonu, ta však není závazná.
 5. Bez ohledu na výše uvedený spor o pojem „tržby“ budou muset být vydávány minimálně dvě účtenky (byť někdy klidně i na stejném papíře nebo ve stejné elektronické zprávě), často dokonce v jiném okamžiku (což podle všeho nebyl záměr). Třetí účtenku pak dostanete, pokud si vzpomenete, že necháte slečně servírce spropitné (ledaže by se vás zeptala na výši spropitného předem). Pokud by platil Babišův výklad pojmu „tržba“, dostávali byste jako zákazníci účtenku při každém placení. Ke každé záloze i ke každé splátce dluhu a úroků. Fajn, ne? Podnikatel Andrej Babiš, předkladatel EET (ČTK)
 6. Když už jsme mluvili o spropitném, jsou v tom zmatky. Ministr Babiš i finanční správa tvrdí, že se bude muset hlásit na centrálu pouze spropitné, které si nechá zaměstnavatel (typicky majitel hospody) nebo živnostník, který zaměstnává sám sebe (typicky paní kadeřnice, protože ta jistě taky běžně dostává spropitné). Babišova náměstkyně zodpovědná za EET však pro Hospodářské noviny zdůraznila, že se bude evidovat úplně každé spropitné, tedy i to, které jde do kapes např. číšníkům. Má to svou logiku. Spropitné se totiž vždycky nutně stává nejprve tržbou podniku, byť se nakonec rozdělí, a to případně i automaticky podle nějakého předem domluveného pravidla (např. podle pravidla, že každá servírka si nechá spropitné, které od štamgastů převezme). Spropitné bylo vloženo do zákona prokazatelně zcela záměrně, ale tyto nesrovnalosti jsou jistě nezáměrné.
 7. Pokud si v rámci svého obvyklého podnikání necháváte platit bankovním převodem, online evidence se vás netýká. Stačí však pak zpravidla jedno jediné zaplacení zákazníkem (odběratelem) v hotovosti či kartou (např. za nějaký placený katalog vašeho zboží) a musíte si vše zařídit, abyste tento jediný případ mohli zaevidovat na „Babišově“ centrále. Pokud si to navíc uvědomíte až zpětně, hrozí vám opět až miliónová pokuta (resp. dvě půlmiliónové). Uvádíme to mezi chybami, protože se podle různých vyjádření Ministerstva financí zjevně nejednalo o záměr, nebo je tento záměr úmyslně zatajován. Podnikatel Andrej Babiš, předkladatel EET (ČTK)
 8. Směňujete si občas v rámci podnikání peníze? Potom tedy v případě, že někdy přijdete osobně do „kamenné“ směnárny, nezapomeňte si vzít s sebou přenosnou „online pokladnu“. Pokud totiž ze svého účetnictví zjistíte, že jste zrovna ve směnárně dosáhli kurzového zisku (tedy nikoli ztráty), musíte ještě na místě tuto horkou novinku nahlásit na „Babišovu“ centrálu a předat obsluze u okýnka nově vymyšlenou účtenku. Obdobně budou chodit na „Babišovu“ centrálu dennodenně úplně nesmyslně informace o různých tzv. „finančních derivátech“, ale tím vás nechceme zatěžovat.
 9. Nepochopitelně (a dost možná nezáměrně) budete muset posílat na centrálu také zprávy o prodeji dlouhodobého majetku (továren, pozemků pod nimi, vašich výrobních strojů…). Výjimka je udělena jen ojedinělému prodeji, přičemž pojem „ojedinělost“ bude posuzovat váš „finančák“.
 10. Je pravděpodobně protiústavní, že jsou některé tržby z povinnosti bez pořádného zdůvodnění vyjmuty. Proč jsou vyjmuty banky a podobné finanční domy? Vedou sice podrobnější účetnictví a bdí nad nimi centrální banka, ale nově nebudou ani zdaleka pod takovou kontrolou jako všichni instalatéři či knihkupci. Proč jsou zcela vyjmuti držitelé poštovní licence? A co veřejné záchody? Jsou prý vyjmuty, protože by se jinak toto podnikání nevyplatilo. Ale je to pravda pro úplně všechny veřejné záchody? A není to pravda také pro mnohé letní autokempy, víkendové hospůdky, farmářské i jiné trhy, pracující důchodce či soukromá „zisková“ muzea? A tak bychom mohli pokračovat. Nebylo by lepší osvobodit od „online pokladen“ lékaře, kteří stejně dostávají od zdravotní pojišťovny předem smluvně dohodnuté úhrady (z nichž většinu určuje ministr zdravotnictví)? Nebo co chudáci prodejci kaprů v mokrých rukavicích obsluhující „online pokladny“? Obdobně živnostníčci, kteří si budou moci předem dohodnout s finančním úřadem daň, jakou zaplatí, takže nebudou muset vést daňovou evidenci. Většina z nich se však podle Babišových plánů nevyhne této mnohem podrobnější evidenci na „Babišově“ centrále. Nelogické. Andrej Babiš (archiv F24)
 11. Stejně tak je pravděpodobně protiústavní, že jsou zpočátku vyjmuti skoro všichni a odskáčou to jen ti, kdo se rozhodli vést hospodu či ubytovávat hosty, a později také obchodníci. Když Nečasova vláda připravovala elektronické zdravotní knížky IZIP (které získaly významná mezinárodní ocenění a mohly ušetřit velké peníze a dokonce i zachraňovat životy), zkoušela je prostřednictvím VZP několik měsíců nanečisto ve vybraných krajích. Naproti tomu Sobotkova vláda si vybrala chatky, hospody či obchody jako pokusné králíky, kteří však budou rovnou za své chyby platit.
 12. Odhlédněme teď od faktu, že si ministr Babiš plete, nejen v tomto případě, pojmy „tržby“ a „příjmy“. I tak je ale už samotný název zákona divný. Zákon o evidenci tržeb? Evidenci tržeb (i příjmů) přece už dávno máme a říká se jí podvojné účetnictví. Pan ministr měl zřejmě na mysli zákon o online evidování tržeb.
 13. Je tam ještě jeden asi protiústavní paragraf, kdy vláda mohla některé tržby osvobodit, navíc si to ministr Babiš vykládal jako možnost osvobozovat jednotlivá odvětví. Ale to vládě odpusťme, protože zmíněný paragraf stejně nevyužila.

Kromě chyb jsou v zákoně také schválnosti ohledně pokut. Můžete být pokutováni za chyby (či neprokázané úmysly) svých zaměstnanců, můžete být pokutováni za své omyly (aniž by vám byl prokázán úmysl).

Navíc vás „online pokladny“ zatíží možná ještě více, než jste čekali. Na „Babišovu“ centrálu totiž budete muset odesílat také spočítanou výši DPH každého jednotlivého nákupu, i když jste mnozí dosud počítali DPH jen čtvrtletně. Nově se také zavádí pořadové číslo u nově vymyšlených účtenek.

Protože se bavíme o zákonu samotném, nechme protentokrát stranou, jakým způsobem prošel Poslaneckou sněmovnou a jak to bylo se soutěžemi na „Babišovu“ centrálu a podobné nákladné legrácky.

Z výše uvedeného je zřejmé, že se EET v nejbližší době propadne hanbou z vlastních chyb do zapomnění.

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]