Aaron Günsberger: Shodu respirátoru potvrdili motorkáři

Ilustrační foto. (Pixabay/ivabalk)

Ilustrační foto. | FOTO: Pixabay/ivabalk

Krátce poté, co vyšel první článek o prodejci respirátorů Aaronu Günsbergerovi, se mi ozvalo několik výrobců respirátorů. Podělili se se mnou o své zkušenosti s panem Günsbergerem. Z firmy Good Mask mě – a skutečně děkuji, dlouho jsem tak bizarní téma nezpracovával – upozornili na to, že pan Günsberger na webu Star of Davidson vystavuje jakési dokumenty k respirátorům. Že mne jistě zaujmou. Zaujaly. Prohlášení o shodě respirátoru, vydané motorkářským klubem s kontaktní adresou košer restaurace a podepsané košer řezníkem? To jako fakt? Ano, fakt…

Minulý týden jsem psal o panu Aaronu Günsbergerovi, „iniciátoru nezávislé zkušebny“ respirátorů a zároveň prodejci respirátorů. Opakovaně tvrdí do médií, že již sám zajistil asi tisíc testů respirátorů zaslaných občany, v ceně 8000,- Kč za test. Ale nezveřejňuje ani protokoly těch měření, ani kdo těch osm milionů zaplatil. Odmítá je ukázat. Kontakt na člověka v laboratoři, který testy údajně prováděl, mi přes opakované žádosti nedal. A když jsem do té laboratoře napsal skromný dotaz jako novinář, potvrdili příjem emailu a neodpověděli. Tak mě causa zajímala i nadále. A do toho ty certifikáty, které vypadají jako špatný vtip.

Statečný motorkář

ukázal zadní tvář! Pointou tohoto odstavce je, jak pan Günsberger prokázal skutečnou statečnost a veřejně mi napsal otevřený dopis hned poté, co učinil opatření, abych se o tom dopise nedozvěděl. Napsal jsem mu hned po prostudování jeho webu a dokumentů na něm vyvěšených přes Messenger:

Po našem článku se mi ozvali z GOOD MASK. Můžu Vám prosím poslat otázky k informacím, co mi sdělili?

Aaron Günsberger: Pošlete je cechu, poprosím. Oni se Vám snad ozvali již před tou “reportáží “ ne?

Otázky se netýkají cechu, ale Vašich obchodních praktik, takže je pošlu Vám.

Aaron Günsberger: Klidně, stejně je předám cechu a v tomto případě i Policii ČR jsem s pozdravem.

Na pohovor s policií se těším, bude jistě zajímavé, jak vyhodnotí Vaše posty o tom, že mě “někdo zaplatil” (pan Günsberger ještě před publikací mého prvního článku o něm zveřejnil na Youtube distanc od mého textu a nařkl mne z korupce).

Aaron Günsberger: Ta policie ale vůbec není o Vás, to můžete  být v klidu.

Kde prosím prezentujete protokoly o měření toho tisíce konkurenčních masek, které jste dle Vašich slov nechal otestovat? Pokud je neprezentujete – mohl bych je vidět? Pokud bych je nemohl vidět – jak mám poznat, že jste si to testování nevymyslel? A druhý dotaz: Vy jste – jak vyplývá z Vámi podepsaného prohlášení o shodě – akreditovaná zkušebna respirátorů, prosím?

Ta komunikace proběhla přes Messenger. Jak jsem přiložil tento dokument, tak mne pan Günsberger zabanoval, abych nemohl vidět jeho Facebook, a napsal mi na něj výzvu, ať ho přestanu obtěžovat. A že mé negativní články o něm jsou psané na zakázku firmy Good Mask, která mi je zadala. Ale (HA!) že mi za ty články Good Mask nezaplatí! V tom posledním bodě měl naprostou pravdu. Mě za články platí Fórum 24. Jinak to jsou samozřejmě sprosté a nesmyslné pomluvy. Ale protože je pan Günsberger statečný, tak nejenže mě na Facebooku, kam mi napsal ten veřejný dopis obviňující mne z korupce, zabanoval, abych se o dopisu nedozvěděl. On navíc u toho postu nastavil viditelnost jen pro své přátele, aby jeho pomluvy neviděl nikdo cizí a nemohl mi je vyfotit.

Prostě papír

Pan Günsberger například v Parlamentních listech tvrdil, že respirátor není zdravotnická pomůcka, ale ochranná pracovní pomůcka. Tak jsem vznesl dotazy k oficiální autoritě, kterou je v ČR Ing. Jiří Tilhon, Ph.D., LL.M., vedoucí oddělení zkušebnictví a certifikace Výzkumného ústavu bezpečnosti práce.

Má, prosím, některý z přiložených dokumentů k respirátorům jakoukoliv průkazní hodnotu?

Přiložené „Prohlášení o shodě“ se týká zdravotnického prostředku, tudíž není pro potřeby OOP použitelný. Proto také nemá potřebné náležitosti EU prohlášení shody ve smyslu přílohy IX Nařízení (EU) 2016/425.

Soubor „Prohlášení-TexTech:“ V tomto potvrzení výrobce uvádí, že výrobek – respirátor názvu Star of Davidson Military Grade vyrábí pro společnosti Samson K.F.C. a The Günsberger Group s.r.o. Přitom se odvolává na prohlášení o shodě. Toto potvrzení/prohlášení nemá žádnou validní hodnotu. Chybí jak prohlášení shody, tak certifikát EU typu pro daný výrobek. Měli-li být certifikátem typu dokument popisovaný výše, nelze jej použít, neboť výrobek nese jiné označení – uvádí-li se shodný výrobek pod jiným názvem (brand name), musí mít nový certifikát na základě minimálně porovnávacích zkoušek k prokázání shody mezi certifikovaným a předloženým výrobkem.

Má motorkářský klub Star of Davidson kompetence poskytovat prohlášení ke kvalitě respirátorů, prosím?

Omlouvám se, netuším, co rozumíte pod souslovím „kompetence poskytovat prohlášení ke kvalitě respirátorů“. Jestli pod tím pojmem rozumíte jakékoli vyjadřování se ke kvalitě a funkčnosti respirátorů bez jakékoli podpory dokumenty oprávněných subjektů či činnosti oprávněných či odborných subjektů, pak v této zemi nenajdete moc kompetentních osob. Od obyčejných občanů, přes novináře až po vědecká pracoviště, nejsou-li vybavena k provádění příslušných zkoušek, jako opory pro prezentovaná vyjádření. Šíření vlastních názorů zřejmě nelze zakázat. Je to odpovědnost každého takového člověka se zdůrazněním, že se takový člověk vystavuje nebezpečí sporu s osobou, která by se jeho prohlášením cítila být poškozena. Jestliže pod tímto pojmem rozumíte vyjádření kterékoli osoby, opět tedy od občana, přes novináře až po vědeckého pracovníka, který má v ruce výstupy z nějakého odborného měření či vysloveně akreditované laboratoře či notifikované osoby, pak opět zřejmě může činit, co činí. Opět platí odpovědnost za pronesená tvrzení. V tomto případě má však taková osoba v ruce doklad z odborného pracoviště (akreditovaná laboratoř, laboratoř výrobce, akademická laboratoř apod.) a může se oprávněně domnívat, že ví co prezentuje. Mým osobním postřehem a názorem je, že veřejný prostor je plný vyslovených lží, výmyslů, polopravd nebo jen nepřesných a dost možná i neúmyslně zkreslených informací. Pominu-li vyslovené lháře a „pohádkáře“, nikdo z nás nerozumí všemu a není problém nechtěně poskytnout nesprávně formulovanou informaci.

Má takové kompetence společnost Tex Tec, prosím?

Myslím, že jsem na tuto otázku odpověděl v předchozí odpovědi. Výrobce má ke svým výrobkům výstupy z testování a posuzování svého výrobku, jejich veřejná prezentace takového produktu je opřena o relevantní podklady. Prezentace jakéhokoli jiného produktu takovouto oporu nemá, nemá-li výrobce technické zařízení na provedení relevantních testů nebo nemá-li takový výsledek, je jeho prezentace vysloveně neodborná a laická.

Já kompetence nemám…

A ani znalosti, abych na základě nějakého technického protokolu, které ke svým respirátorům jistě pan Günsberger má, něco vysuzoval. Ale Česká obchodní inspekce je má. Mluvčí ČOI Mgr. Jiří  mi poslal zprávu o dezinformacích, kde je náš motorkář výslovně zmíněn, a kterou ČOI vydala 16. března 2021.

„Tvrzení: “Tohle není žádný respirátor, tohle je jakási ochrana dýchacích ústrojí podle normy KN95, která je neakceptovatelná v Evropské unii. Popravdě z legislativního hlediska vy tohle nemůžete v Čechách, v Evropské unii, prodat ani truhláři. Tahle věc (pozn.: myšleno KN95) bude na úrovni papírového kapesníku,” říká podnikatel Aaron Günsberger.“

Zdroj: https://www.info.cz/video/tema/ve-zdravi-3

Reakce ČOI: „V okamžiku, kdy se v Česku šíří dezinformace ve smyslu, že KN95 je stejně účinná asi jako kapesník a tyto informace se dále šíří na sociálních sítích, rádi bychom sdělili spotřebitelům, že je naopak velmi důležité právě masové používání funkčního respirátoru, který je dobře nasazený, s filtrací 94 % a vyšší (FFP2, N95, KN95 atp.). Je velká škoda, že se v médiích šíří až dramatické zprávy o respirátorech KN95, které spotřebitele v konečném důsledku matou a navozují dojem, že tyto výrobky jsou prakticky neúčinné. Funkční respirátor s filtrací 94 % a vyšší je pro spotřebitele užitečný a plní svou funkci, pokud je řádně nasazen.

Také nařízení 2016/425 výslovně pracuje i s právně rovnocennou variantou posouzení shody se základními požadavky, při němž se použije „jiná technická specifikace“. Těmi i dle materiálů Evropské komise mohou být především srovnatelné světové standardy (technické normy) dle hodnocení Světové zdravotnické organizace („WHO“). Dotyčné klasifikace (např. KN95 či N95) jsou přitom i dle Světové zdravotnické organizace v kontextu ochrany obyvatelstva v pandemii Covid-19 srovnatelné s klasifikací respirátoru FFP2 dle evropské technické normy.“

A k mým konkrétním otázkám k dokumentům ze serveru Star of Davidson: „Nyní je ČOI na základě informací serveru Kverulant ve fázi kontrol a kolegové z inspektorátu již prověřují uvedené certifikáty v rámci své kontrolní činnosti. S ohledem na skutečnost, že se jedná o kontrolu, která aktuálně běží, nemohu předjímat výsledek kontroly (ze které vyplynou skutečnosti, na které se ptáte). Prosím o čas a o strpení. Jakmile to kolegové pravomocně uzavřou a kontrolu ukončíme, budeme vědět víc a hlavně budu moci být ve svých vyjádřeních přesnější a poskytnu podrobné informace,“ říká mluvčí České obchodní inspekce Mgr. Jiří Fröhlich

O rozměru rasistickém

Pan Günsberger mimořádně pečlivě dbá, aby neustále zdůrazňoval svou židovskou identitu. Dokonce i do svého distancu od mého článku, co dal na Youtube, dodal product placement, svůj elixír z kombuchy. A i tam neopomněl zdůraznit, že je to elixír dle starého židovského receptu. I motorkářský klub, jehož členy kromě pana Günsbergera nikdy nikdo neviděl, se jmenuje Star of Davidson. A do toho jsou ty výše uvedené dokumenty z webu Star of Davidson vyvěšené hned vedle certifikátů košer. A myslím, že je strašně nebezpečné, jakou dělá reklamu Židům. Tady v Čechách se ke křesťanství, židovství ani žádné jiné víře nijak moc okatě a náruživě nehlásil nikdo nikdy, ortodoxních Židů bylo v Čechách ve srovnání s jinými východoevropskými zeměmi velmi málo, a naopak – jedenáct procent české populace má židovské geny, takže židovský fenotyp – vzhled – je v Česku zcela běžný a neupoutává pozornost (pokud člověk nevypadá vyloženě jako já, jako karikatura z antisemitského webu). Pak přišel holocaust. Nacisté většinu českých Židů vyvraždili. Takže pro řadu dnešních lidí je setkání s panem Günsbergerem prvním setkáním s člověkem okázale dávajícím najevo své židovství. A do toho certifikát o shodě respirátorů z adresy košer restaurace, vydaný motorkářským klubem s židovským názvem. Takže pan Günsberger myslím vcelku úspěšně rozdmychává antisemitské noty ve společnosti.

Už v roce 2016, kdy se předváděl docent Konvička, co v České republice nechce islám, performance s gumovými zbraněmi na Staroměstském náměstí, se o pár ulic dál, před svým restaurantem, předváděl i pan Günsberger. Se zbraní v ruce. Skutečnou. Turisté si jej točili na mobily, a on jim vykládal fantazie o tajné židovské pražské podzemní domobraně. Proto si dovolím zopakovat prohlášení z toho roku: „Federace židovských obcí v ČR a Židovská obec v Praze prohlašují, že Aaron Günsberger, majitel košer restaurace v Praze, není oprávněn mluvit za celou židovskou komunitu a jeho výroky nereprezentují oficiální postoje žádné instituce. Pan Günsberger ve svých nedávných mediálních vyjádřeních ohledně zajištění bezpečnosti židovské komunity sděluje pouze své osobní stanovisko. Petr Papoušek, předseda FŽO, Jan Munk, předseda ŽOP.“

Prohlášení

A já k tomu dodávám: Paušalizovat na základě zkušenosti s jedním člověkem z nějakého národa je blbost. Ne všechny Češky jsou jako Ornela Štiková a ne všichni Rakušané mají ve sklepě zavřenou dceru. Tak by nebylo dobré si o Židech dělat názor dle zkušenosti s panem Günsbergerem.

P.S.: Zdravý rozum v roce 2021 skutečně nefunguje. Samozřejmě i já občas myslím jako debil, či – salónněji řečeno – používám mentální heuristiky, posuzuji od oka. V minulém článku jsem konstatoval, že asi nezbývá než roušku nakupovat podle tloušťky a ceny. Což však není pravda. V epoše marketingu a nových technologií už totiž nelze „selským rozumem“ posuzovat vůbec nic, ani hadr. Pan doktor Tilhon totiž říká: „V rámci testování pro časopis A dost! vyšla nejlépe společnost s účinností jejich respirátoru na úrovni 100 %. Přitom tento výrobek je velmi tenký, uživatelsky příjemný – má nízké dechové odpory a je cenově dostupný. Ubezpečuji Vás, že není možné na první pohled odhadnout, jaký výrobek držíte v ruce.“

Tak jsem se rozhodl, že stran svého nákupu roušek budu prostě delegovat pravomoc. Nejsem dostatečně technicky inteligentní, abych dokázal najít a vyhodnotit výsledky testů toho kterého konkrétního respirátoru a asi ani posoudit kvalitu certifikátu. Tak prostě respirátory kupuji výhradně v mé osvědčené lékárně, řeknu, aby mi dali nějakej dobrej, a doufám, že v lékárně na rozdíl ode mne ten kvalitní rozeznat dokážou.

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]

Související články