Adaptačně-integrační kurzy pro cizince jsou od letošního roku povinné. Online podoba ale není

Ilustrační foto (flickr.com)

Ilustrační foto | FOTO: flickr.com

Od začátku tohoto roku musí každý cizinec, který chce žít v Česku, povinně splnit tzv. adaptačně-integrační kurz. Nikdo ale neví jak. Kurzy stále nefungují a kvůli koronaviru ani nejsou možné. Online podoba není. I tak ale na stránkách Ministerstva vnitra výrazně svítí informace o nové povinnosti pro cizince od 1. ledna 2021.

Adaptační kurzy pro cizince, kteří se přistěhují do České republiky za prací, budou muset splnit takzvaní „třetizemci“, tedy všichni, kdo nepochází ze států Evropské unie a po 1. 1 .2021 získali povolení k dlouhodobému pobytu na našem území. Existují zde ale výjimky.

„Adaptační kurzy se zdaleka nevztahují na každého, o kom by se mohlo zdát, že do této kategorie spadá. Vyhnou se jim například lidé, kteří v České republice dlouhodobě studují, vnitropodnikově převelení zaměstnanci, diplomaté či poličtí azylanti, a hlavně osoby mladší 15 let a starší 61 let,“ doplňuje Mirek Mejtský, specialista na pracovní migraci ze společnosti Petyovský & Partners.

()

Navzdory pandemii a omezení osobního kontaktu online kurzy nebudou

Těchto kurzů se cizinec musí účastnit osobně. Jenže v době, kdy se začalo pracovat na podobě kurzů (tedy před rokem a půl), nikdo nepočítal s koronavirovou pandemií, a tak se celý proces výrazně protáhl a dosud jej nelze absolvovat ani osobně a už vůbec ne online.

„Problémem třeba je, že cizinec musí předložit průkaz povolení k pobytu a být po celou dobu kurzu přítomen. A to se bude v online prostředí těžko kontrolovat. Všeobecně se dá říct, že ministerstvo vnitra je nastaveno na osobní přítomnost a nedokáže si to jiným způsobem představit,“ vysvětluje Mirek Mejtský.

Proč jsou kurzy důležité? Aby se cizinci uměli chovat u doktora, na poště nebo policii

Smyslem adaptačních kurzů je, aby se cizinci dokázali v české společnosti orientovat – aby věděli, jak funguje zdravotnictví, na co mají u lékaře právo, aby poznali kulturní zvyky a uměli se chovat v obchodě, na městských úřadech nebo policejní stanici.

„Cizinci se seznámí se svými právy a povinnostmi souvisejícími s pobytem na našem území, se základními hodnotami České republiky, s místními poměry a s kulturními zvyklostmi. Cílem je poskytnout ucelený kurz zaměřený zejména na to, kde mohou cizinci sami najít ověřené aktuální informace,“ komentuje Pavla Novotná, ředitelka odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR.

Největší problém dělá pobytový zákon

O metodiku kurzů a její náplň se stará organizace Slovo 21, která adaptačně integrační kurzy pořádá „na vlastní pěst“ už dlouhá léta. S novelou zákona tak byla organizace pověřena stanovením potřebných odvětví, které se cizinci na kurzech budou učit. Mezi „předměty“ patří například pobytový zákon nebo základní kulturní zvyky.

„Obecně největší problémy mívají nově příchozí s pobytovým zákonem, který je složitý, často se v něm chybuje a tyto chyby můžou mít pro cizince fatální následky – ztrátu pobytu. Tomuto tématu je proto věnován v kurzu největší prostor,“ doplňuje Blanka Vosecká-Veselá, metodička adaptačně-integračních kurzů z iniciativy Slovo 21.

„Cizinci často neví, jaké jsou lhůty k podání žádostí, jaké dokumenty mají doložit, a hlavně v jaké kvalitě, což v krajních případech vede až k zamítnutí žádosti a jejich nucenému odjezdu,“ doplnil Mirek Mejtský.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) (ČTK)

Kde bude možné kurzy dělat?

Pod záštitou Ministerstva vnitra bude kurzy zprostředkovávat odbor azylové a migrační politiky (OAMP). Splnit test ve fyzické formě pak bude možné v integračních centrech, kterých je v Česku celkem 18.

„Přihlášení do kurzu ze strany cizince probíhá výlučně přes registraci na webové stránce MV ČR frs.gov.cz. Mimo to je možné, aby kurzy uspořádal zaměstnavatel pro své nově příchozí zaměstnance. Zde je potřeba úzká spolupráce s Centrem pro podporu integrace cizinců,“ uzavírá Branislav Makúch, koordinátor integračního centra Praha, které bude testy vykonávat.

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]