Agrofert fabuluje o svém majiteli. Obhajuje ho i Filip, za auditem vidí „cizí zájmy“

Předseda KSČM Vojtěch Filip  (ČTK)

Předseda KSČM Vojtěch Filip | FOTO: ČTK

Agrofert uvádí jako svého majitele správce svěřenského fondu Zbyňka Průšu. Brání se tak podezření, že Andrej Babiš nadále ovládá holding. Podle oponentů je to nesmyslná fabulace. Pozici Agrofertu obhajuje i šéf KSČM Vojtěch Filip, který za evropským auditem vidí „cizí zájmy“.

Andrej Babiš u Krajského soudu Bratislava kvůli spolupráci s StB (ČTK)

V době, kdy rezorty kontrolované hnutím ANO zpracovávají stanovisko k nepříznivým auditním zprávám Evropské komise, se objevila nečekaná informace. V neveřejném rejstříku vlastníků firem jsou zapsáni jako skuteční majitelé Babišových společností správci obou svěřenských fondů Zbyněk Průša a Alexej Bílek. To je v rozporu s údaji v obdobném slovenském registru konečných uživatelů výhod, ale podle kritiků i se zákonem o střetu zájmů.

Majitelem Agrofertu Průša?

Tuto informaci přinesly Hospodářské noviny (5. 8. 2019) v souvislosti s chystaným zákonem o evidenci skutečných majitelů z dílny ministryně spravedlnosti Marie Benešové. Současný stav je takový, že od začátku letošního roku funguje evidence skutečných majitelů firem, ale je neveřejná. Mohou do ní nahlížet pouze úředníci rozhodující o veřejných penězích. Nakolik to přináší efekty například v podobě vyřazení sporných firem ucházejících se o erární prostředky, není známo.

Změnu, podle níž by se tyto skryté údaje měly stát veřejnými, vyžaduje evropská směrnice z roku 2018. Platit by měla už v příštím roce. Na první pohled je tento zákon nevýhodný pro premiéra Babiše a jeho Agrofert, jelikož ve stejné době evropské audity zjistily rozpor s tuzemskými i evropskými pravidly pro čerpání dotací.

Je však velmi nepravděpodobné, že by ministryně Benešová, dosazená místo méně spolehlivého Jana Kněžínka, která dlouhodobě zpochybňuje a zlehčuje problém Babišova střetu zájmů, učinila jakýkoli krok, který by mu mohl uškodit. Jednají jistě v souladu a v přesvědčení, že je vše kolem vlastnictví Agrofertu dobře ošetřeno.

Tomu nasvědčuje výrok mluvčího Agrofertu Karla Hanzelky, který odmítá názor Pirátů, že jsou správci svěřenských fondů Průša a Bílek uvedeni v evidenci jako majitelé neoprávněně, a napadli tuto skutečnost u soudu. „Pokud jde o skutečného majitele koncernu Agrofert, je jím Zbyněk Průša. Postupujeme přesně podle zákona, uvádíme pravdivé údaje a jsme přesvědčeni, že se tato skutečnost prokáže,“ reagoval mluvčí.

Úplný nesmysl

Tento výklad zpochybňuje i známý právník Aleš Rozehnal. „Je to úplný nesmysl, svěřenské fondy vlastníka nemají,“ řekl deníku FORUM 24. „Mluvit proto u svěřenských fondů o vlastnictví je zavádějící. Zákon o střetu zájmů naopak užívá termín ovládající osoba, a tou je beze sporu Andrej Babiš,“ dodává, což je v souladu se závěry auditorů.

Předmětem rozepře je jejich zjištění, že Andrej Babiš je nadále z pozice zakladatele a beneficienta svěřenských fondů osobou ovládající Agrofert, a proto jsou holdingu neoprávněně vypláceny stamilionové evropské dotace.

Auditoři vzali mimo jiné v potaz údaje ze slovenského registru partnerů veřejného sektoru, který uvádí skutečné vlastníky firem a uživatele konečných výhod (beneficienty). Tak jsou označovány osoby ovládající či kontrolující firmy, z jejichž činnosti mají prospěch. A do tohoto registru zapsala právní kancelář zastupující Agrofert jako jednoho z beneficientů Andreje Babiše.

Šéf ANO vložil v roce 2017 po novele zákona o střetu zájmů svůj majetek do dvou svěřenských fondů, AB private trust I a AB private trust II. Už v té době byl tento krok považován za „Potěmkinovu vesnici“. Vedení firem formálně převedl do rukou svých nejbližších spolupracovníků, nadále si uchoval kontrolu a fakticky se nezměnilo vůbec nic.

Průša a Bílek

Fond AB private trust I spravuje 90 procent akcií společnosti Agrofert a 100 procent akcií společnosti SynBiol. Správcem fondu se stal předseda představenstva Agrofertu Zbyněk Průša a kontroluje ho tříčlenná rada protektorů, kterou tvoří klíčoví právníci Agrofertu Alexej Bílek a Václav Knotek a Babišova manželka Monika.

Zbyněk Průša se osvědčil jako klíčový manažer chemického impéria Agrofertu. Stojí v čele chemičky Deza a je součástí vedení dalších čtyř společností holdingu.

Kolem fondu AB private trust II se pohybují stejní lidé, jen si částečně prohodili role. Správcem fondu, spravujícího zbývajících 10 procent akcií Agrofertu, je Alexej Bílek.

Alexej Bílek, šéf právní divize Agrofertu, je nejpozoruhodnější postavou v této sestavě. Bez jeho vědomí se v holdingu neučinilo žádné zásadní rozhodnutí. S Babišem se zná od roku 1994 a patří do stejné skupiny nomenklaturních aparátčíků a exponentů StB, jimiž se současný premiér obklopoval po pádu totality.

Před Listopadem 1989 pracoval na Vysoké škole politické ÚV KSČ, vychovávající komunistické kádry. Po roce 1989 se podílel na budování ekonomického zázemí KSČM, včetně společnosti Futura vydávající Haló noviny. Působil ve více než dvaceti firmách nezřídka spojených s neprůhledným ruským kapitálem. V některých přímo podnikal s ruskými společníky s orientací na Východ. Pozoruhodný životopis.

Falmer obhajuje Bureše

Proto ani není divu, že se do role Babišova advokáta vložil i předseda KSČM Vojtěch Filip svérázným způsobem jemu vlastním, přičemž tato empatie může mít kořeny i ve společné normalizační minulosti. Právník Filip je navíc Babišovi vděčný, že komunisty vyvedl z politického ghetta na celostátní úrovni a nechává je ovlivňovat vládu.

„V první řadě si položme otázku. Jak se mohla neoficiální verze auditu Evropské komise tak rychle dostat do médií?“ ptá se šéf komunistů na svém facebookovém profilu (7. 8. 2019) a hned si sám odpovídá.

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, ministryně financí Alena Schillerová a premiér Andrej Babiš (všichni ANO)
 (ČTK)

„Rozhodně v tom nevidím žádnou náhodu, ale zcela jasný záměr. Záměr poškodit a oslabit Českou republiku, existuje tu přece ,pátá kolonaʻ ochrany cizích zájmů, třeba SRN či USA či jen sudetských tzv. vysídlenců. Opozice se k neoficiální zprávě okamžitě začala vyjadřovat a audit využila jako zbraň v boji proti Babišovi a jeho vládě. Kolik toho může pak takto pronásledovaný politik prosadit na jednání Evropské rady?“ dedukuje paranoidně Filip, což ani nepotřebuje komentář.

Předseda KSČM, která se rozhodně přesvědčivě nerozloučila se svojí totalitní minulostí, jde v obhajobě „třídního nepřítele“ a velkokapitalisty ještě dál. Babiš se podle něj se střetem zájmů vyrovnal v souladu se zákonem a přesto je pořád terčem útoků.

„Dle listiny základních práv a svobod má každý právo vlastnit majetek,“ píše představitel strany, která zrušila soukromé vlastnictví, ukradla a často prošustrovala majetky nevyčíslitelné hodnoty. A choutky znárodňovat má i dnes. „Uvědomují si to skalní odpůrci Andreje Babiše?“ ptá se. Premiér podle něj zákon neporušil, chybný je samotný zákon.

Filipovi zřejmě přijde normální, když předseda vlády vlastní firmy s přístupem k miliardovým dotacím, zakázkám a daňovým úlevám a může je ovlivňovat přes svoje nastrčené „firemní zaměstnance“ ve státní správě. Už jen jejich vložením do svěřenských fondů se v jeho očích patrně téměř obětoval, a dnes pod tlakem cizích zájmů trpí dál.

Podivnější karikaturu třicetiletého výročí pádu komunismu si lze těžko představit.

 

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]