Aleš Rozehnal: Proč se Evropa s integrací muslimů neumí poučit? Třeba v Americe

Eric Drooker

Evropská veřejnost bývá v šoku vždy, když se dozví, že pachateli teroristického útoku na evropském kontinentě nejsou osoby, které by byly do Evropy vyslány z Blízkého východu nebo severní Afriky, ale jedná se o Araby, kteří jsou v Evropě dlouhodobě usazení nebo jsou dokonce potomky naturalizovaných imigrantů.

Tento fakt vyplývá ze skutečnosti, že arabská, respektive muslimská menšina reálně není do evropské většinové společnosti integrována a z velké části žije v ghettech, a to nejen místních, ale i kulturních a psychických.

Ačkoli jsou na to mnozí evropští polici citliví, existují části Paříže, ale i jiných francouzských měst, Bruselu nebo Birminghamu, jejichž obyvatelé jsou čistě arabského původu a žijí podle zcela jiných pravidel, než jsou ta, která jsou vlastní západní evropské civilizaci.

Riziko chudoby nebo sociálního vyloučení evropské muslimské menšiny je na úrovni 49 %. A 37 %z evropských muslimů má pouze minimální vzdělání.

Nedostatek integrace arabské, resp. muslimské minority do většinové společnosti je pak jedním z důvodů napětí mezi oběma skupinami, které má stále častěji i podobu teroristických útoků proti evropských civilistům.

Je to o to více zarážející, že ve Spojených státech amerických jsou muslimové do většinové společnosti až na výjimky zcela integrování.

Tento rozdíl je dán celou řadou důvodů, z nichž některé jsou objektivní a některé subjektivní povahy. První důvod vyplývá z geografie USA. Evropa sdílí pevninskou hranici s Blízkým východem a je tudíž daleko více otevřená ke vnikání arabských imigrantů než USA, která problematičtější hranici pouze s Mexikem, které však od USA není natolik kulturně vzdáleno, jako je Evropa od Blízkého východu či Magrebu.

Americká muslimská menšina čítá 3,3 milionů lidí, tedy přibližně jedno procento celé populace. Naproti tomu evropská muslimská populace zahrnovala v roce 2010 44 milionů lidí. Ve Velké Británii tak činí míra muslimské populace 4,5 %, v Německu 5% s tím, že současná imigrační vlna mohla tento poměr ještě zvýšit.

Muslimští obyvatelé dosahují v některých evropských městech až 20% podíl, naproti tomu ve Washingtonu, který má nejvyšší procento muslimů z celých Spojených států, činí jejich poměr ke zbytku obyvatel města pouze dvě procenta.

Muslimští imigranti jsou rozprostřeny po celý Spojených státech, pocházejí z několika desítek států a obyvatelé žádného z těchto států netvoří mezi imigranty převládající skupiny. Pocházejí navíc ze středních nebo vyšších vrstev a přišli do země buď studovat, nebo pracovat.

Naproti tomu jsou francouzští muslimové většinou původem z Alžíru, španělští z Maroka a britští z Pákistánu. To vybízí muslimské imigranty do Evropy, aby se spíše nežli do většinové společnosti integrovali do skupiny obyvatel svých bývalých domovských států, tedy často na základě etnicity.

Obyvatelé Spojených států také nemají tak vysoký stupeň kulturní identity, jako občané evropských států. Dalo by se dokonce říct, že žádný společný znak americké kulturní identity neexistuje.

To znamená, že se lidé z jiných kultur mohou snáze začlenit do společnosti a jejích institucí než v Evropě. Američan může vyznávat téměř jakékoli kulturní hodnoty a být přitom do většinové společnosti integrován, pokud je loajální k USA.

Další důvody však jsou již čistě politické. Spojené státy mají daleko méně regulovaný pracovní trh a role odborových organizací je menší nežli v evropských státech, což umožňuje, aby byli američtí muslimští imigranti ekonomicky úspěšnější než ti evropští.

Americká policie a její zpravodajské agentury jsou navíc efektivnější než evropské. Policie a zpravodajské agentury evropských zemí nespolupracují na dostatečné úrovni. Belgické úřady například vyšetřovaly některé z pařížských atentátníků, ale informace o tom francouzským úřadům nepředaly.

Belgie má vůbec velmi slabý federální systém, a na dostatečné úrovni nekomunikují ani její vlastní zpravodajské agentury, což umožňuje teroristům zneužívat tento slabý článek Schengenského prostoru.

Spojené státy jsou dále daleko selektivnější při přijímání imigrantů. USA přijímají přednostně vzdělané, kvalifikované a bohatší imigranty. Existence těchto kritérií vyjadřuje zcela zákonité a legitimní priority USA a jejich uplatňování chrání zájmy svých občanů.

I proces přijímání uprchlíků je v USA daleko delší a důkladnější nežli v Evropě. Zákon označovaný jako REAL ID, který začal ve Spojených státech platit v roce 2005, zpřísnil hraniční kontroly, a umožnil deportaci uchazečů o azyl a imigrantů, kteří nemají řádné dokumenty. Ti, kterým není přiznán status uprchlíka, a ti, kteří nesplňují selektivní kritéria určená pro přijetí imigrantů, jsou z USA efektivně vyhoštěni.

FBI a zpravodajské agentury se zaměřily na mešity a muslimské školy koránu, aby vytipovaly potenciální teroristy. Tento postup vedl k mnohým úspěchům v odhalování a předcházení teroristickým útokům.

Nelze si představit, že by v USA existovaly mešity a muslimské školy, které by vybízely k nenávisti vůči USA, jejím obyvatelům anebo vyzývaly dokonce k teroristickým útokům proti americkým civilistům tak jak to činí některé instituce ve Francii, Belgii, Itálii nebo Německu.

Psáno pro web HlídacíPes.org.

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]

Související články