Barometr svobody médií

Free Czech Media provedlo detailní analýzu článků o klíčových politicích. Zjišťovali jsme, jak se změnil styl informování v MF DNES a v Lidových novinách v souvislosti s majetkovým vstupem Andreje Babiše do vydavatelství Mafra, které tyto deníky vydává. Aby tato rešerše a následná analýza měly jasnou výpovědní hodnotu, sledovali jsme stejně dlouhé období před tím, než Andrej Babiš Mafru koupil a po té, co ji koupil, což se odehrálo na začátku června 2013. Jedná se o 19 měsíců od listopadu 2011 do května 2013 a pak o 19 měsíců od června 2013 do prosince 2014. Sledovali jsme všechny články, které v tomto období vyšly a alespoň jednou se v nich vyskytlo jméno sledovaného politika či název sledované politické strany. Nejviditelnějším výsledkem je změna stylu v infomování o majiteli novin Andreji Babišovi. Ohromný nárůst článků je jistě zapříčiněn Babišovou státní funkcí, ale nikoli zcela, protože rozsah témat, k nimž se Andrej Babiš vyjadřuje (či ho nechají média se vyjadřovat) je velmi široký a zdaleka se netýká jen ministerstva financí. Průkazná změna je ovšem zejména v tom, jak je Andrej Babiš ve svých vlastních novinách hodnocen. Rozdělili jsme články do pěti kategorií: ostře kritické, kritické, neutrální, pozitivní a oslavné. Kritériem pro rozlišení článků podle těchto kritérií je užívání (či absence) explicitních hodnotících soudů.

Andrej Babiš ve svých vlastních novinách

Babis_tabulka_MF

 

Babis_tabulka_LN

Andrej Babiš v nejčtenějších novinách v zemi. Jeho vliv je patrný i tam, kde noviny nevlastní

 

Schwarzenberg

 

Sobotka

 

Srovnání, jak MF DNES a Lidové noviny informovaly o osobě Miroslava Kalouska a Andreje Babišove po dobu jejich prvního roku ve funkci ministra financí

kalousek_graf_funkce