Apolitická nadace IVČRN podporuje politiky a vybírá peníze bez veřejné sbírky

Peníze mámí erotickou fotografií, veřejnou sbírku ale nevyhlásili a v rozporu se zákonem o nadacích vykonávají politickou činnost

Koho chce tajná sbírka IVČRN „oholit“?
Mužská část spolku IVČRN (Islám v České republice nechceme) má poměrně často holou hlavu. Buď kvůli věku, nebo ze sympatií k pravicovému extremismu, se kterým se nenávist k islámu pojí. Ale to, že si dá IVČRN do svého štítu téměř holou jinou část těla, a to rovnou dámské hýždě, přece jen leckoho zaskočilo. „Máme docela holou!“ oznamuje nápis na fotografii zčásti obnažené zadnice, kterou IVČRN připojil dne 22.4. 2016 k postu na svých facebookových stránkách. A dodává: „…na rozdíl od štědře podporovaných mulitkulti a muslimů…“. Tolik nadpis fotografie.

BPI

V centru fota intimních partií stojí „přispějte nám na anti-džihád, ať můžeme důstojněji a efektivněji fungovat“. Ponechme stranou, co si IVČRN představuje pod pojmem důstojnost, natožpak důstojnost žen, kterou se spolek tak rád ohání: Fotografie nepatří patrně žádné z členek a byla stažena z erotického serveru, pootočena a původně se zcela jinou nabídkou… Její obsah i forma tak nutně nabízí úvahu, zda si někdo ze spolku IVČRN neudělal… No třeba legraci. Ale není tomu tak. U fotografie je funkční odkaz na webové stránky IVČRN i číslo účtu spolku, který byl coby nezisková organizace zapsán u Krajského soudu v Českých Budějovicích a má přidělené IČO 46680811.

BPI2

Spolek na facebooku oznamuje založení nové nadace. Jako důvod uvádí, že před necelým rokem původní IVČRN „daroval“ Bloku proti islámu (neupřesňuje, zda členové dobrovolně přestoupili a žádný zákon neupřesňuje, jak se dá nadace „věnovat“, tedy převést na politické hnutí).

Neprůkazný účet spolku
Nyní prý má nový spolek nové nápady a také nové číslo účtu. Netransparentního. Přesto ale na facebookovém profilu žádá o příspěvky. „Výzva tohoto spolku má všechny znaky veřejné sbírky,“ sdělila po zaslání odkazu námi dotázaná právnička. A dodává, že taková by měla být podle zákona ohlášena třicet dní předem, oznámeno její trvání a zejména, k čemu má vybraná hotovost sloužit. Spolek se ale s vysvětlováním účelu sbírky nepáře. Na dotaz uživatelky Kamily Plachetkové, která chtěla vědět, jak s vybranými penězi naloží, když tu žádní uprchlíci nejsou, IVČRN odpovídá:„Stíháme je odhánět a deportovat. Jako ocenění naší práce nám koukej přispět.“ Vysvětlení, jak IVČRN někoho odehnala či deportovala, na internetu není. Připomeňme, že pobyt cizích státních příslušníků spadá pod státní složky.

BPI5

Snaha zamezit svobodě vyznání
V popisu nadace ale není nic o tom, že by suplovala ozbrojené složky. Na internetu je uvedeno, že „Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, společných pro vyvíjení aktivit v oblastech ochrany demokracie, občanských svobod, sekulárního zřízení, ochrany přírody a krajiny a ochrany zvířat, k popularizaci těchto cílů a k poskytování obecně prospěšné činnosti k naplnění účelu spolku.“

Otázkou tedy je, jaké hodlá IVČRN vyvíjet aktivity k ochraně demokracie a občanských svobod, když už svým názvem deklaruje rozpor se svobodou náboženského vyznání, které v České republice deklaruje Listina základních práv a svobod. Ta je součástí Ústavy České republiky, takže je zákonem nejvyšší právní síly, se kterým musí být další právní normy v souladu. To se týká i zákona o veřejných sbírkách, který říká, že „Sbírku není možné pořádat k účelu, který je v rozporu s bezpečností státu, ochranou veřejného pořádku, ochranou majetku nebo ochranou práv a svobod druhých.“ Pokud tedy IVČRN nejen v názvu svého spolku, ale i v odpovědích na dotaz stran trasparentnosti účtu odpovídá slovy „jdeme po islámu“, tak peníze k potlačení svobody vyznání prostě vybírá. Dárci posílají spolku peníze pochopitelně dobrovolně, ale to nic nemění na tom, že by se tak mělo dít v souladu se zákonem. Jak? „Formou členských příspěvků, nebo na základě smlouvy, kterou přijmou dar,“ říká právnička. A dodává, že každá, i tato nezisková organizace, musí své hospodaření, tedy příjmy a výdaje, evidovat a vykázat. IVČRN ale žádnou veřejnou sbírku nepořádá (v seznamu ministerstva vnitra není), a dary přijímá anonymně.

Podpora politiky v rozporu se zákonem
Sporná je i údajná apolitičnost spolku, ke které se na jedné stránce vehementně hlásí, ale o něco níže podporuje „každého politika, který jde proti islámu“. V tomto směru se ale může příznivcům výběr zužovat. Spřátelený Blok proti islámu vypověděl smlouvu Úsvitu, a jeho předák Petr Hampl tvrdí, že „Neziskovky s politickým programem představují akutní hrozbu pro demokracii a pro občanské svobody. Silný neziskový sektor je absolutně neslučitelný s demokracií.“

BPI6

Z Hamplova prohlášení lze vydedukovat jen to, že by ani IVČRN neměl být „silnou“ neziskovkou, která by jeho politické hnutí podporovala, protože by to bylo neslučitelné s demokracií. Už z prvního příspěvku je ale patrné, že nadace, která by se ani podle zákona neměla politické činnosti věnovat, politiky kontaktuje a svými slovy „podporuje jednotlivé lidi napříč partajemi“. Z dalších pak chce peníze mimo jiné na demonstrace. A dárce, který jim zaslal tři tisíce, rozčílí komentářem, že „apolitičnost nelze dělat věčně“. Mezi oblíbené politiky řadí Michala Haška z ČSSD, Jana Zahradila z ODS a „občas“ Chovance.

apol

Svoji podporu ale nechtějí „příliš rozmazávat“, patrně proto ji píší na veřejných stránkách, kde vysloví i touhu po „čitelné islamoklastní straně“, kterou pak budou patrně chválit.

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]

Revue Forum Banner