Michal Stehlík

Michal Stehlík

historik, bývalý děkan FF UK a dnes předseda Rady Českého rozhlasu