Babiš neříká pravdu, dezinformace kolem covidu řízené jsou

FB A. Babiše

Andrej Babiš v čele boje s koronavirem | FOTO: FB A. Babiše

Čtvrtek 17. září 2020. Poslanecká sněmovna. Po jedenácté hodině dopolední promluvil Pán. Pan Andrej Babiš, premiér. Mimo jiné říkal, že totální informační chaos o účinnosti roušek a dalších protiepidemických opatření bude překážkou při očkování – až bude vakcína. Měl pravdu. Pak také říkal, že dezinformace kolem covidu nejsou organizované. Neměl pravdu. Po přečtení pár desítek článků to na mne působí, že covidové dezinformace jsou – cestou ruských vlivových dezinformačních serverů – cílenou, organizovanou a kvalitně provedenou akcí ruské tajné služby, jejímž cílem je ještě o trochu víc rozklížit celu západní společnost včetně naší země. 

„V důsledku přijatých opatření omezila velká část společnosti osobní kontakt a více využívala sociální média či on-line platformy, kde dochází k šíření velkého množství dezinformací. Vzhledem k tomu, že COVID-19 představuje úplně nový vir, jehož charakteristika je postupně objevována, se nedostatečné znalosti ukázaly být ideální živnou půdou pro šíření nepravdivých a zavádějících argumentů a informací,“ pravil v parlamentu premiér.

FB AB

Poté pan premiér ve stručnosti vysvětlil, že EU reagovala a neohroženě spustila web, kde pomáhá zveřejňovat pravdivé informace a vyvracet nepravdy kolující po netu. A že se všichni, ale fakt všichni shodli, že by se s tím mělo něco dělat. A dokonce i Evropský parlament řekl, že by s tím mohli něco dělat. A pak okouzlil, protože řekl pravdu, což je u pana premiéra velmi potěšující: „Například dezinformace a zavádějící informace v souvislosti s možnou očkovací látkou na COVID-19 se nadále úspěšně šíří a pravděpodobně povedou k tomu, že zavádění očkovacích látek, jakmile budou k dispozici, bude obtížnější.“ 

Ano – dezinformační scéna dokázala za poslední rok třikrát totálně rozdělit českou společnost, rozfragmentovat ji na tábory a poštvat ty tábory, skupiny a frakce proti sobě. A protože se jí to s pomocí několika absolutně nezodpovědných lékařů podařilo i v případě pandemie COVID-19, máme nyní strmý nárůst nemocnosti a s desetidenním odstupem za ním bude bohužel následovat stejně strmý nárůst úmrtnosti. Na Facebooku, podle kterého premiér Babiš, dle mého soudu každodenně či alespoň každotýdenně, upravuje národní protiepidemickou strategii, totiž dezinformace o nemoci COVID-19 a rouškách získaly nadvládu nad nudnými, znepokojivými a někdy i děsivými fakty a opatřeními z těch faktů vyplývajícími.

Protirouškoví disidenti s podporou několika extrémně nezodpovědných lékařů dokázali přesvědčit hloupější část veřejnosti, že virus neexistuje, či alespoň není nebezpečný, a i kdyby existoval a nebezpečný byl, tak před ním rouška nechrání. Nastalo – přes odlišné názory řady kompetentních specialistů – Babišovo bezrouškové léto spojené se shromažďováním, pitím společným brčkem a zahraničními výlety. A máme na krku podzimní vlnu, takový malér, že nejpesimističtější modely hovoří o třiapůl milionu pozitivních v prosinci tohoto roku.

FORUM 24

Pan premiér pokračoval: „Sdělení Evropské unie uvádí konkrétní příklady z dezinformačních kampaní vedených v souvislosti s pandemií COVID-19, analyzuje diskutovanou problematiku a navrhuje několik řešení, která Evropská komise přijme spolu s vysokým představitelem Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku. Česká republika si je dlouhodobě vědoma negativních efektů plynoucích z masivního šíření dezinformací v on-line prostoru a podporuje společně koordinovaný přístup Evropské unie v této věci. (…) V České republice nebyly během pandemie COVID-19 zaznamenány organizované dezinformační kampaně, pouze individuální případy šíření dezinformací, které byly šířeny prostřednictvím sociálních sítí či řetězových e-mailů. Z velké části jsou to již tradiční dezinformační kanály. Z pohledu ministerstva zdravotnictví jsou zvláště závažným problémem dezinformace a mýty spojené s vakcínami na COVID-19. Ačkoliv není vakcína ještě komerčně dostupná, společností se šíří zavádějící a neověřené informace o její škodlivosti či neúčinnosti. Tyto mýty mohou představovat velmi vážný problém, neboť jakákoliv diskreditace vakcinačních programů je pro ochranu veřejného zdraví zcela zásadní. Ministerstvo zdravotnictví tak v průběhu pandemie pravidelně vyzývalo občany, aby se nespoléhali na neověřené informace, které se vyskytují na sociálních sítích. Ke komunikaci jsme využívali a stále využíváme i sociální sítě, které jsou pro řadu občanů nejsnadněji přístupným zdrojem informací. Uvítali jsme, že řada sociálních sítí přikročila k samoregulaci zveřejňování informací, jakkoliv jsou tyto stále relativně nekoordinované.“

Andrej Babiš má naprostou pravdu – bezrouškoví disidenti, zvláště ti s lékařským titulem, vytvořili pro miliony lidí svým lhaním a plácáním nesmyslů obrovský schod k očkování. Vytvořili v hlavách jednodušších lidí bariéru proti očkování, protože jednoduchý člověk neumí ověřovat pravdivost informací, a když říkal pan doktor Nahnědlý, pan doktor Narudlý, a samozřejmě i paní docentka Nazelenalá, že ta vakcína je k ničemu a upadnou vám po ní varlata (ženám klitoris), tak na tom přece musí být něco pravdy, ne asi?

Vakcinační kampaň zatím nemohla začít, zatím je k dispozici jen ta vakcína, co ji v sibiřském Putinogradu nad Tunguzskou vytvořil místní veterinář Vokrad Vychcanovič Nakecalskij. Vakcína bohužel není z vodky – jediného ruského produktu s garantovanou tradicí výroby – ale z bílkovin. Takže nebrat. Ale – modlím se, aby to bylo co nejdřív – objeví se (z vyspělého světa) skutečně účinná vakcína proti nemoci COVID-19 s přijatelnými riziky. A pak najednou zjistíme, že kvůli dezinformační kampani nám v ČR přibylo několik milionů odpůrců očkování. Vinou masivní dezinformační kampaně. Takže v tom má Andrej Babiš plnou pravdu.

Jenny Nowak

Ovšem – Prchal mu něco neřekl. A v tom klíčovém pan premiér nemluvil pravdu. Marek Prchal by se měl stydět i se svým softwarem. Sleduji vcelku podrobně, jak se protirouškové disidentství šíří veřejným prostorem, a vsadil bych šneka, že – kdyby mě pustili ke správnému softwaru – dokázal bych analýzou dat vyvrátit výrok pana premiéra, který zněl: „V České republice nebyly během pandemie COVID-19 zaznamenány organizované dezinformační kampaně.“

Buď na to Prchal dlabe, nebo mají s panem premiérem jiný pohled na „organizovanost“ a „řízení“. I já bez analytického softwaru totiž chabě dokážu trasovat šíření informací. Čistě jazykovým citem a vnímáním pointace textu, tedy nikoliv paranormálními schopnostmi, ale výsledkem mých 28 let tvrdé práce s psaným textem. Ano – asi tady neexistuje armáda organizovaných trollů v uniformách šitých ve zbrojovce v ruské Tule a rudou hvězdou na klopě. Ale – pokud chápeme i samovývoj a šíření informace jako způsob organizace systému – tak zde od začátku epidemie vysoce organizovaná, mimořádně dobře vymyšlená a principy teorie chaosu využívající metoda šíření „covidových“ dezinformací podle mých očí zcela jistě je. Jde o to, že se podle mých pozorování ty dezinformace mají tendenci chovat příbuzně, vyvíjejí se a šíří v čase, čím jsou dál od zdroje, tím jsou košatější, ale principiálně jsou si podobné jako sobě příbuzné fraktály. Opakují se argumenty, posloupnost těch argumentů, často se citují podobné či stejné zdroje, a když porovnáte i jen použitý jazyk, slovník, tak jsou dezinformace o COVID-19 v podstatě velmi podobné bez ohledu na zdroj a rozkecanost.

Podle mých pozorování se nejprve objeví na serverech, které bývají považovány za přímou součást Putinovy propagandy, typickým je Aeronet. Doreplikují do levelu konspiračních serverů, jako jsou New World Order Oposition či Protiproud, pak se nějak – byť třeba okleštěně – objeví v nejhloupějším bulváru, a pak už jedou přes sociální sítě. Ale nejen přes fejzbůček – ti nejzarytější protirouškovci, klimaskeptici a lidé oslavující smrt „kriminálníka“ Floyda mívají profily i na Putinově síti Vkontaktě. Ano – nejsou zde „covidové“ dezinformace šířené organizovanými ruskými kozáky v papachách. Ale je zde několik serverů, nejdůležitější z nich Aeronet, které ty dezinformace uvedou na scénu (často současně s některými facebookovými účty anonymních identit) a celá řada českých dezinformačních serverů, co od serverů první linie přebírají informace, je zreplikuje po svém. Ale se stejnou základní příbuznou strukturou argumentů, „důkazů“ a často i slovníku, který byl na Aeronetu.

Pavel Hofman

Vezměte si základní hysterické bludy kolem pandemie a zkuste si vzpomenout, kdy jste je tak na fejzbůčku viděli: 

  • Koronavirus je jen kšeft farmaceutických firem.

Aeronet 16. března: Německá BND překazila Trumpovy snahy o převzetí německé farmaceutické firmy, která vyvíjí vakcínu proti koronaviru!

  • Neočkovaní nebudou smět ven, vlády nařídí očkování.

Aeronet 23. března: Světově uznávaný epidemiolog tvrdí, že se musíme nakazit nemocí COVID-19 všichni, abychom získali imunitu! Lidé se prý budou rozdělovat na tři skupiny – vyléčené, nemocné a dosud nenakažené. Navrhuje děsivou selekci: do škol, kolektivů a úřadů budou moci nastoupit jen lidé, kteří prošli nemocí a vytvořili si imunitu! A co ti ostatní? 

Protiproud 13. dubna: Nošení roušek a rukavic je prý k ničemu. Jezte vitamin D. A choďte ven na slunce. Vakcíny jsou podvod. Vakcíny proti CRVI jsou geniálním nápadem i lží farmaceutických firem. Každého budou povinně očkovat a vydělají na tom miliardy.

Protiproud 25. května: Máme „eticky hacknuté“ mozky? Miliardy za blbé americké hračky. Žid 21. století. Kam vedou všechny cesty? Vzpomínka na časy svobody. (…) Poslušně a nadšeně už za svítání naběhli před nadnárodní krám s globálním trendy aušusem a nedočkavě se s rouškami a v dvoumetrových rozestupech strkali před vchodem. Zhruba ve stejné době, kdy zbytek Evropy v různých zemích demonstroval před vládními budovami kvůli přehnané a chaotické rouškové buzeraci, pseudopandemické totalitě a proti likvidaci národních ekonomik.

  • Roušky umožní zločincům pohybovat se na veřejnosti zcela anonymně.

Aeronet 16. července: Díky rouškám bude možné rozpoutat pouliční nepokoje se zakrytými obličeji zcela legálně, čímž se zabrání AI identifikaci obličejů organizátorů a účastníků nepokojů!

  • Žádná nová vlna nákazy není, je to mediální bublina, roušky škodí.

Aeronet 19. července: Český primář ze soukromé kliniky ve Švýcarsku potvrdil informace Aeronetu a ptá se, proč jsou lidé nuceni nosit roušky, když jejich dlouhodobým nošením si lidé poškozují vlastní zdraví! V Česku začíná znovu propukat nákaza, ale ve skutečnosti jde pouze o pozitivně testované osoby, které ale až na výjimky nejsou nemocné! Celé to směřuje k povinným covidovým pasům ve společnosti!

  • Roušky se zvrhnou ve fašistickou totalitu, kde budou mít občané (či ovčané, jak píšou konspirativci) povinně nasazené náhubky.

Protiproud 9. září: Impérium Billa Gatese vrací Česku úder: Trest za roušky. (…) Soudruh Gates současně spustil svou odrhovačku o vakcínách, kterou od té chvíle s ním pějí všichni globalisté (a jejich užiteční idioti zaměstnaní ve zdravotním a farmaceutickém hyperprůmyslu) v politice a médiích. 

Aeronet 15. září: Strážníci v pražském metru klečeli na krku cestujícího, který si odmítal nasadit roušku! Fašizace v české společnosti je tady, na Aeronetu jsme před tímto vývojem varovali už na jaře! Covidové Gestapo srazilo muže k zemi, klečeli mu na krku, nemohl dýchat a naříkal! Nemáš roušku, dobytku, pořvávali na muže ostatní cestující! Další žena křičela, aby muže zavřeli na hodně dlouho, že je terorista a chce je všechny nakazit smrtelným virem! A co je nejhorší, nikdo se muže nezastal a všichni jen čuměli, jak mu covidové Gestapo klečí na krku a dusí ho!

Tohle je intuitivní, „okometrická“ ukázka z pár vět a článků, ne důkaz. Ale software, který to umí zmapovat, do posledního detailu a vteřiny popsat tok konkrétní (dez)informace netem, mi Pavel Šafr nekoupí. Je drahý. Ale Prchalovi by ho pan premiér koupit mohl. Má na to – z řepky, z dotací, ze surikat… Ta protiroušková propaganda, na kterou žehral ve sněmovně, je organizovaná, chytře organizovaná, a velmi efektivně užívá principy teorie chaosu. A obávám se, že je i levná – že jako honorář za šíření Putinových dezinformací, které mají totálně rozeštvat západní svět, dostanou ochotní slouhové jednou za rok pozvání na mejdan na ruskou ambasádu k výročí konce II. světové války, kde teče vodka proudem, a jinak musejí vyžít ze svých podpor v nezaměstnanosti. Protiroušková hysterie a rozdělená společnost kolem tak neuvěřitelné prkotiny je plně organizovaným ruským informačním útokem proti Západu v rámci nevyhlášené hybridní války, kterou proti nám Putin léta vede. Premiér nemá pravdu. Protiroušková hysterie je organizovaná a řízená, a to ruskou zpravodajskou službou. A dělají to opravdu chytře. 

P. S.: Všechno špatně! Výše psané je úplný nesmysl! Marek Prchal ten software nejspíš má, Andrej Babiš výše uvedené nejspíš ví lépe než já, ale také ví, že kdyby to říkal nahlas, dostal by od svých přátel v Sovputinovském svazu pěknej pojeb! A taková pěkná analýza to byla, než mi tahle základní zákonitost došla!      #nasratjako!

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]

Revue Forum Banner