Babiš ovládá svěřenské fondy a přes ně Agrofert, zakládat je bylo nemravné, píší auditoři

repro ČT

Andrej Babiš | FOTO: repro ČT

Ani stovky expertních připomínek z české strany nezlomily argumentaci Evropské komise, která v konečném auditu ke střetu zájmů Andreje Babiše konstatuje: „Pan Babiš kontroluje společnosti ve skupině Agrofert.“

Jak známo, Babiš tvrdí pravý opak, ale auditoři na jeho argument svěřenskými fondy nepřistupují a naopak, Babišem deklarovanou funkci svěřenských fondů zásadním způsobem zpochybnili, což podrobně zdůvodňují na stranách 42 až 55. Babiš totiž tyto fondy podle auditorů ovládá.

„Pan Babiš může uplatňovat nejen dostatečně silný, ale fakticky rozhodující vliv v obou fondech. Ty tak lze pokládat za entity, které ovládá,“ citoval Deník N jednu z klíčových pasáží z nového dokumentu. Důsledek toho je nasnadě – svěřenské fondy namísto veřejného zájmu mají chránit Babiše. Jejich založení bylo proto nemravné a možná neplatné, konstatují auditoři s tím, že hlavními cíli fondů je správa skupiny Agrofert a ochrana zájmů pana Babiše.“ Auditoři při tom vyšli ze stanov fondů, z nichž vyčetli, že jejich jediným zakladatelem i jediným obmyšleným je Andrej Babiš. Ten tím ovšem naráží na českou právní normu proti střetu zájmů, která nedovoluje dotovat z veřejných peněz obchodní společnosti, v níž má čtvrtinový nebo vyšší podíl veřejný funkcionář (…) nebo jím ovládaná osoba.

Babišovi lidé namítali, že svěřenský fond nemůže být podle českého práva ovládanou osobou. „Definici pojmu ovládaná osoba lze uplatnit pouze na obchodní korporace,“ argumentovalo Česko. Na to ale auditoři odmítli přistoupit. Podle nich každou právnickou osobu, bez ohledu na její formu, musí někdo ovládat.

Nápravná opatření

Od vnitrostátních orgánů se požaduje, aby přijaly tato nápravná opatření:

  • V programovém období 2007-2013 provést individuální finanční opravu s ohledem na jednu nepravidelnou operaci identifikovanou pro Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Výše příspěvku EU na tuto operaci činila 50 milionů Kč.

Pro programové období 2014-2020:

  • Řídící orgán pro OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 je požádán o zrušení veřejného příspěvku na osm neregulérních operací zjištěných auditem.

Podrobnosti o těchto opravách/zrušení veřejné spoluúčasti jsou uvedeny v Příloze II.

Z důvodu preventivních opatření požadovaných útvary Komise a prováděných vnitrostátními orgány v souvislosti s otázkou střetu zájmů nebyly požadovány žádné finanční opravy, pokud jde o osm operací uvedených v programu a období 2014-2020 pokud:

– dosud nebyly na tyto operace Komisi vykázány žádné výdaje, nebo

– veškeré předchozí deklarované výdaje týkající se čtyř z těchto operací, které certifikační orgán správně vyloučil z účtů 2017/2018 podle článku 137.2 (tj. za průběžné posuzování jeho zákonnosti a správnosti). S ohledem na to se požaduje, aby řídící orgán pro OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 potvrdil, že tyto výdaje nebudou znovu Komisi vykázány.

Z důvodu pokračujícího porušování čl. 4 (1) a 4c českého střetu zájmů se od vnitrostátních orgánů požaduje:

– Provést nezbytná zlepšení v řídících a kontrolních systémech k zajištění souladu s čl. 59 (1) a (4) ve spojení s článkem 32 (3)c Finančního nařízení z roku 2012 a článkem 63 (3) Finančního nařízení 2018, včetně souvisejících ověření řízení.

– Ověřit všechny přidělené granty, pro které byla žádost o grant podána dne 9. února 2017 nebo později pro oba programy 2014-020 a operační programy podrobené auditu (tj. OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a OP Životní prostředí), aby bylo zajištěno, že byly uděleny při dodržení článku 4c zákona č. 159/2006, pokud jde o možné situace střetu zájmů, které mohly ovlivnit dotace udělené nějakému příjemci. Finanční opravy a zrušení související s veřejným příspěvkem by měly být provedeny u všech neregulérních zjištěných tímto ověřením.

– Sdělení o jakýchkoli opatřeních přijatých nebo navržených pro nedodržení těchto ustanovení panem Babišem.

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]

Revue Forum Banner