Babišova svérázná čeština se stala předmětem diplomové práce. Zase jsme v něčem první

Andrej Babiš (ANO) (ČTK)

Andrej Babiš (ANO) | FOTO: ČTK

Nesporný a téměř denně prezentovaný fakt, že český premiér neumí správně česky, mnohé rozčiluje, jiné znechucuje a ještě jiné baví. Z podivuhodných patlanin, které padají z úst Andreje Babiše, se staly obecně známé hlášky, jako jsou například legendární „motýle“. Předseda vlády řeší klimu, má traumu a přináší tému. Způsobu jeho řeči někteří pro podobnost s projevem komunistického prezidenta Gustáva Husáka říkají husákspeak, jiní tvrdí, že je to čistá babiština. Teď se však panu premiérovi konečně dostalo zasloužené pozornosti. Přímo vědecké. Bc. Vít Benešovský sepsal diplomovou práci o vývoji Babišovy češtiny.

Těžko říct, zda existuje civilizovaný státní útvar, jehož premiér nebo jiný vrcholný představitel moci nezná dost dobře jazyk země, v níž vládne, a denně to jejím obyvatelům předvádí. Vypadá to totiž, že jsme zase v něčem „best in“ jako v covidu. Zase první. Diplomová práce Bc. Víta Benešovského nese název „Vývoj češtiny Andreje Babiše z pohledu osvojování druhého jazyka“ a na vstupní straně stojí: „Univerzita Karlova. Filozofická fakulta. Ústav českého jazyka a teorie komunikace. Vedoucí práce: Mgr. Jarmila Valková, Ph.D.“ V úvodní stati „Abstrakt“ autor této nanejvýš zajímavé publikace mj. uvádí:

„Tématem práce je vývoj češtiny politika a podnikatele slovenského původu Andreje Babiše, jehož projevy se v posledních letech staly součástí veřejného prostoru. Cílem je popsat, jak se Babišův jazyk v čase mění a jak se v něm projevuje interference ze slovenštiny. Hypotézy se zaměřují na chybovost, podíl slovakismů na celkovém počtu chyb, převládající typ chyb a poměr interlingválních a intralingválních problémů. Teoretická část představuje hlavní pojmy z oboru SLA (osvojování druhého jazyka), z jehož poznatků vycházíme při chybové analýze následující v části praktické. Pozornost je věnována také lexikálním, syntaktickým, morfologickým, fonetickým, fonologickým a jiným rozdílům mezi češtinou a slovenštinou, které jsou zdrojem negativního transferu v Babišově češtině.“

Začíná stručným úvodem zahrnujícím dětství, mládí a vzdělání, rodinné zázemí a poté kariéru za socialismu, vstup do politiky a vlastnictví Agrofertu včetně médií. V dalších částech se podrobně zabývá rozdíly mezi spisovnou češtinou a slovenštinou, slovotvorbou, fonetikou a fonologií v obou jazycích. A pak přichází nejdůležitější část diplomové práce nazvaná „Analýza češtiny Andreje Babiše“.

Obrana před Babišem (FORUM 24)

Konkrétní jevy, například včetně změn v počtu a typu chyb v průběhu času, pak autor demonstruje na třech projevech: z roku 2011, 2014 a 2017. Vychází ze tří videozáznamů rozhovorů s Andrejem Babišem. První byl pořízen roku 2011, kdy se Babiš začal objevovat v médiích, druhý je z roku 2014; to už byl ministrem financí. Třetí nahrávka je z roku 2017, z doby, kdy byl z funkce ministra odvolán a na světlo už vypluly mnohé dnes již dobře známé kauzy. Interlingvální chyby jsou v přepisu Babišova verbálního projevu označeny písmenem E, slovakismy SK, chybná výslovnost jako V.

Výňatek z přepisu č. 1, 2011. Z rozhovoru s Janem Krausem v jeho televizní talk show

„Dobrý večer, já bych vám nejdřív předal dárek. Já vám ho předám z ruky do ruky, je to nejlepší český trvanlivý salám značky Kmotr. Takže to je jediná možnost, jak můžete sežrat kmotra. Lebo ty skutečný (Protože, SK E) nemůžete sežrat. Je to super. Ne ne ne, teďko slavíme desáté výročí, ale to je ,kroměřížský trvanlivý‘. Je to Kmotr. No no no, musim říct, že sem strašně z toho vystresovanej, kolegové řikaj, že sem se zbláznil a některý si to myslej. No protože akorát že sem řek tu pravdu, ktorú (kterou, SK E) všichni řikaj. Oni to řikaj v tých (těch, SK E) hospodách, a přitom se bojej. A já sem to řek, jenom to, co se řiká normálně. No a proč to všichni neřikaj? Já sem to jedině řek ako (jako, SK E), jak to skutečně je. Jasně. No, to je pravda no. Já znám plno tých (těch, SK E) politiků tady…

Originál zápisu v diplomové práci vypadá takto:

Závěr zní: „V přibližně dvacetiminutovém záznamu se chyb vyskytlo celkem 77. Naprostou většinu z nich (87,0 %) představují slovakismy, celá slovenská slova použitá v konverzaci v českém jazyce. Mluvčí použil pouze tři slova, která se nevyskytují ani v jednom z příbuzných jazyků: jednym, zemedělců, zemedělce.“

Výňatek z přepisu č. 2, 2014. Rozhovor s motivačním řečníkem Ivem Tomanem v jeho internetovém pořadu

Čím se odlišuju? Nevim, sem relativně rychlej, velice urputnej, tak ako (jako, SK E) . Urputnost no a koncovka. Mam koncovku. Strašně moc lidí mluví o různých věcech, ale akurát (akorát, SK E) o nich mluví. Nedoťahujú (Nedotahují, SK E). Talent asi na obchod. To nevim, tak to musí posoudiť (posoudit, V E) jiný. Jesi sem první, sem první určitě jako, nevim. Nespravedlivé výhody, no tak nevim, možno, možno (možná, SK E, možná, SK E), že sem vyrůstal v rodině, která… Teda táta pracoval v zahraničnom (zahraničním, SK E) obchodě a díky tomu sem se naučil cizí jazyky. Takže mluvim štyrmi jazykmi, čo je taky výhoda (čtyřmi jazyky, což SK E SK E SK E)…“

Výňatek z přepisu č. 3, 2017. Rozhovor ze série TV Nova Letní interview s Michaelou Šmídovou

Tak pokud bych byl tak totálně neoblúbený (neoblíbený, V E) jak Miroslav Kalousek, tak určitě odejdu z politiky, odejdu z očí lidí a budu chodit kanály. Já sním o budoucnosti naší země. Já nesním, já zůstávám v politice a budu bojovať (bojovat, SK E) proti korupci a klientelismu a chci vlastně porazit ten korupční a klientelistický systém, který byl tady budován za ty leta. A chceme vyhrát volby a chceme ukázat lidem, že skutečně budeme makať (makat, SK) od rána do večera a že to ty lidi i uvidí v reálném životě.“

Máme to tedy černé na bílém. Andrej Babiš, toho času český premiér, má nespornou zásluhu, kterou mu nikdo nemůže upřít. Zasloužil se o vědu. A zatímco někteří lidé v zájmu vědeckého poznání odkazují svá těla po smrti výzkumným ústavům, Babiš slouží coby objekt výzkumu již zaživa. A za to mu třeba poděkovať ako. Kde jinde tohle mají? Zase jsme světoví. Celou diplomovou práci Víta Benešovského si můžete přečíst zde.

Autorka je řadovou členkou TOP 09.

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]