Babišovo Čapí hnízdo předmětem trestního oznámení pro dotační podvod

Eric Drooker

Farma Čapí hnízdo, luxusní sídlo Andreje Babiše, leží necelých 50 kilometrů jihovýchodně od Prahy mezi Benešovem a Olbramovicemi. Jak uvádí na svých webových stránkách, je to „místo jako stvořené pro jedinečné firemní akce i neopakovatelnou dovolenou s rodinou a přáteli“. Na ceduli, která sem z křižovatky přivede hosty, je hrdý nápis „Place with a great spirit“. Náklady na vybudování farmy se odhadují na 400–500 milionů korun. Existuje ale vážné podezření, že její výstavbu provázel dotační podvod.

Kritici už v době zahájení provozu areálu tvrdili, že Andrej Babiš, toužící po společenském uznání, si Čapí hnízdo pořídil jako honosnou soukromou rezidenci. Jak Svobodné fórum již dříve informovalo, existují vážné indicie, že Babiš zakrýval skutečné vlastnictví farmy pomocí účelově založené společnosti s anonymními akciemi, aby se dostal k evropské dotaci ve výši 50 milionů korun. Dotační program se totiž vztahoval pouze na malé a střední firmy, které nesměly být součástí větší společnosti s obratem nad jednu miliardu korun. A tuto podmínku žádná z dceřiných firem Babišova holdingu Agrofert nesplňovala. Shodou okolností právě Andrej Babiš patřil k nejhlasitějším kritikům firem s anonymními akciemi.

Švýcarský byznysmen Andreas Zivy, spolumajitel firmy Ameropa, která kdysi vlastnila podíl v Babišově Agrofertu, byl obviněn v největší úplatkářské aféře v dějinách Norska. (xing.com)

Trestní oznámení na neznámého pachatele pro podezření ze spáchání trestných činů dotačního podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie ve zločinném spolčení podal v úterý na Vrchní státní zastupitelství v Praze občan, který z „obavy o vlastní osud i osud osob blízkých“ neuvedl své jméno. Doložil však, že trestní oznámení odeslal na podatelnu prostřednictvím Městského státního zastupitelství v Praze. Trestní oznámení podal jako anonymní, neboť „majitel společnosti Agrofert, jejíž představitelé a zástupci výše uvedené skutky zřejmě iniciovali i realizovali, je zároveň místopředsedou vlády ČR a ministrem financí“. Zároveň jej k tomuto rozhodnutí vedla i skutečnost, že „významný podíl mediálního trhu v ČR je ve vlastnictví či pod přímým vlivem výše uvedené skupiny a je snadné si představit i tzv. mediální lynč nepohodlných osob“.

Text trestního oznámení má Svobodné fórum k dispozici:

■ ■ ■

V Olbramovicích dne 24. 11. 2015

Vážená paní Lenka Bradáčová
Vrchní státní zastupitelství
nám. Hrdinů 1300/11
140 00 Praha

Věc:
Podání trestního oznámení na neznámého pachatele – podezření ze spáchání trestného činu na základě zločinného spolčení (viz § 89 odst. 17 trestního zákona)

S odkazem na § 158 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, oznamuji tímto podezření, že byl spáchán trestný čin dotačního podvodu (§ 212 zákona č. 40/2009 Sb.) a trestný čin poškození finančních zájmů Evropské unie (§ 260 trestního zákoníku). Jedná se zřejmě o zločinné spiknutí skupiny neznámých pachatelů.

Důvod podání:
Koncem prosince 2007 vyhlásil Regionální operační program Střední Čechy (dále jen ROP NUTS 2 SČ) čtvrtou výzvu, která umožňovala malým a středním podnikům žádat až o padesát milionů korun na podporu výstavby turistických zařízení. Mezi firmami, které 29. února 2008 podaly žádost, byla i Farma Čapí hnízdo, a. s. Její žádost byla úspěšná a dotaci v této výši společnost následně získala. Z veřejně dostupných informací vyplývá, že právě tento žadatel, nebo jím pověřené osoby, zamlčeli v žádosti podstatné informace, či uvedli záměrně nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje. Z indicií zároveň vyplývá, že se nejednalo o akci osamoceného jednotlivce. Důmyslně vystavěná konstrukce naopak nasvědčuje, že aktéři promýšleli veškeré kroky dopředu a zřejmě jednali ve spolčení tak, aby záměrně uvedli poskytovatele dotace v omyl. Právě tímto jednáním, pokud by se potvrdilo, by byla naplněna skutková podstata trestného činu dotační podvod a zároveň by byly vážně poškozeny i finanční zájmy EU. Tyto skutečnosti popsané opakovaně v médiích jsou potvrzeny přímo majitelem koncernu Agrofert Andrejem Babišem v dokumentu Matrix AB vysílaném v listopadu tohoto roku Českou televizí, jehož autorem je Vít Klusák.

Zjištění na základě veřejně dostupných informací:
Dotace vypsané ROP NUTS 2 SČ byly v roce 2007 určeny pro podporu malých a středních firem v oblasti cestovního ruchu. Společnost Farma Čapí hnízdo, a. s. v době vypsání dotačního programu neexistovala. Vznikla jen několik málo dnů před ukončením příjmu žádostí. Jejímu vzniku předcházela řada operací, které z koncernu Agrofert vyčlenily jednu společnost, tak aby vyhovovala vypsaným kritériím. V podmínkách a pokynech pro žadatele a příjemce ROP NUTS 2 SČ, v článku VIII. 1 se doslova píše: „Podpora musí mít tzv. motivační efekt, tj. bez poskytnutí podpory by subjekt nebyl schopen daný projekt realizovat. Mělo by tedy být prokázáno, že daného cíle není možné dosáhnout bez vynaložení veřejných prostředků.“ Z uvedeného vyplývá, že koncern Agrofert ani žádná jeho dceřiná společnost neměla na dotaci nárok.

Farma Čapí hnízdo, a. s. neměla v letech 2007 – 2008 žádné zaměstnance ani obrat. Svým původem však patřila do koncernu Agrofert, jehož obrat mnohonásobně převyšoval nejvyšší povolený obrat miliardu korun. Na dotaci neměla nárok ani po účelovém oddělení od koncernu Agrofert, protože byla předtím dva roky jeho součástí a i tím se dostala do rozporu s evropskou definicí střední firmy. Společnost Farma Čapí hnízdo, a. s. spojuje s koncernem Agrofert i řada dalších skutečností. O dotaci nežádal přímo nikdo z koncernu Agrofert. Jménem „Farmy Čapí hnízdo“ žádost podával předseda představenstva Josef Nenadál a místopředsedkyně Jana Nagyová (nejedná se o bývalou ředitelku Úřadu vlády, dnes Nečasovou, jde jen o shodu jmen), kteří však ve firmách koncernu Agrofert pracovali. Agrofert navíc ručil za úvěr ve výši 350 milionů korun, které si Farma Čapí hnízdo, a. s. vzala u banky HSBC na rekonstrukci devadesáti hektarového areálu. Pozemky, na kterých byla rekonstrukce a výstavba nových objektů realizována, patřily společnosti Imoba, která je součástí koncernu Agrofert. Spoluautorem projektu Čapí hnízdo je Monika Babišová, manželka majitele Agrofertu. Dozorčí radě společnosti pak dříve předsedala i jeho dcera z prvního manželství Adriana Bobeková.

Vlastníkem společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s. je od 24. dubna 2014 firma Imoba. Díky této fúzi byla zřejmě porušena i jedna ze základních podmínek příjemce dotací. Evropská legislativa totiž pro příjemce dotací jednoznačně stanoví povinnost provozovat projekt po dobu nejméně pěti let.

Možné dotčené osoby:

Právní úkony a notářské zápisy
JUDr. Svatopluk Procházka

ZZN Agro Pelhřimov
Ing. Zdeněk Kubiska, Ing. Jaroslav Faltýnek, Ing. Josef Mráz, Jan Platil, Tomáš Kohoutek, Ing. Jiří Haspeklo, Jan Otčenášel, Martin Krystián, Stanislav Vaňásek a další členové představenstva a dozorčí rady.

Farma Čapí hnízdo
Ing. Zdeněk Kubiska, Ing. Josef Nenadál, Ing. Jana Nagyová, Martin Herodes, František Šlingr, Jan Gavenda, Tomáš Rak, Mgr. Lenka Němečková, Luděk Kalivoda, Adriana Bobeková, Mgr. Václav Knotek, Pavel Křížek, Ladislav Kmoníček, Mgr. Lenka Němečková, Iveta Husáková, JUDr. Eva Havlová, Blanka Vávrová a další členové představenstva a dozorčí rady.

Agrofert
Ing. Andrej Babiš, Ing. Roman Karlubík, Ing. Zbyněk Průša, Ing. Jiří Haspeklo, Ing. Jan Kadaník, Ing. Jaroslav Faltýnek, Ing. Jaroslav Kurčík, Ing. Petr Cingr, Ing. Libor Němeček, Petra Procházková a další členové představenstva a dozorčí rady.

Krajský Úřad Střední Čechy
Petr Bendl, David Rath, Josef Vacek, Josef Kantůrek, Josef Martinic, Dagmar Nohýnková, Karel Vyšehradský, Vilém Žák a další.

Regionální rada a monitorovací výbor ROP Střední Čechy
Marek Kupsa, JUDr. Ing Tomáš Novotný, Ing. Jiří Kořínek, PhDr. Marcel Chládek, Ing. Pavel Vinohradník, Ing. Martina Semelková, Ing. Josef Keřka, Iveta Studničková, Ing. Jiří Pelc, Ing. Věra Chobotová, Lumíra Kafková, Ing. Marie Soukupová, Ing. Barbora Lindová, Ing. Karolína Ochranová, Dušan Ružík, Ing. Dan Jiránek, Jana Kváčová, Hana Vlčková, Radek Tvrdík

Chronologický přehled:

Do 22. 11. 2007
Společnost ZZN Pelhřimov je součástí koncernu Agrofert.

22. 11. 2007
Firma ZZN Pelhřimov se mění na akciovou společnost Agro ZZN Pelhřimov, a. s.

1. 12. 2007
Společnost ZZN Pelhřimov se přihlašuje k vlastnictví všech akcií Agro ZZN Pelhřimov.

15. 2. 2008
ZZN Pelhřimov, s. r. o. se nechává vymazat z obchodního rejstříku jako vlastník Agro ZZN Pelhřimov, a. s. Novými majiteli jsou držitelé akcií na doručitele, kteří již zapsáni v rejstříku nejsou.

20. 2. 2008
Agro ZZN Pelhřimov, a. s. je přejmenována na společnost Farma Čapí hnízdo, a. s. a zapsána do obchodního rejstříku. Majitelem jsou držitelé akcií na doručitele.

29. 2. 2008
Regionální operační program Střední Čechy eviduje žádost společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s. o dotaci 50 mil. Kč. Ta je následně udělena.

2008–2014
Farma Čapí hnízdo, a. s. má neprůhlednou vlastnickou strukturu. Vlastníkem jsou držitelé akcií na doručitele, a tudíž nejsou veřejně dohledatelní.

2010
Farma Čapí hnízdo, a. s. zahajuje oficiální provoz.

24. 4. 2014
Vlastníkem farmy Čapí hnízdo se stává společnost Imoba. Jejím majitelem je firma SynBiol, která je součástí koncernu Agrofert.

Toto oznámení je podáváno jako anonymní. Důvodem je skutečnost, že majitel společnosti Agrofert, jejíž představitelé a zástupci výše uvedené skutky zřejmě iniciovali i realizovali, je zároveň místopředsedou vlády ČR a ministrem financí. Vendeta ze strany největší holdingové společnosti v ČR a zejména perzekuce ze strany úřadů a bezpečnostního aparátu státu je v tomto případě více než očekávatelná. Dále mne k tomuto rozhodnutí vede i skutečnost, že významný podíl mediálního trhu v ČR je ve vlastnictví, či pod přímým vlivem, výše uvedené skupiny a je snadné si představit i tzv. mediální lynč nepohodlných osob. Obava o vlastní osud i osud osob blízkých v tuto chvíli proto převážila nad osobním hrdinstvím a statečností. Věřím, že tato skutečnost nebude překážkou zahájení všech nezbytných úkonů, které povedou k řádnému prověření a vyšetření tohoto případu.

K prošetření podáno rovněž:
Poskytovateli dotace – ROP Střední Čechy
Finančnímu úřadu Středočeského kraje
Policii ČR – Útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality
Úřadu na ochranu hospodářské soutěže
Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (Europian Anti-Fraud Office – OLAF)

sglprojekt.cz

 

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]