Berňák prohrál třetinu soudů za 3,2 miliardy. Schillerová chce ztížit odškodnění

Premiér Andrej Babiš a ministryně financí  Alena Schillerová (ČTK)

Premiér Andrej Babiš a ministryně financí Alena Schillerová | FOTO: ČTK

Berňák prohrává stále více soudů s podnikateli, bránícími se proti příliš striktnímu postupu úřadů při podezření z krácení daně. Jen loni neuspěl ve třetině sporů za 3,2 miliardy korun. V této situaci chce ministryně Schillerová firmám ztížit přístup k odškodnění.

Ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček, premiér Andrej Babiš a ministr životního prostředí Richard Brabec (všichni ANO)  (ČTK)

Finanční správa po nástupu ministra financí Andreje Babiše v roce 2014 akcelerovala tlak na podnikatele. Začala z nich páčit každou korunu, přičemž v tomto represivním tažení vynikl bývalý ředitel Finanční správy Martin Janeček. Jenže daňové jakobínství se zvrhlo a proti minulosti zřetelně stoupl počet úředních excesů, které nezákonně poškodily a často i zničily stovky firem.

Prohry státu stouply o 1,2 miliardy

Poslední známé údaje zveřejnil portál Seznam (9. 7. 2019). Získal dokument shrnující fungování Finanční správy v roce 2018, který bude projednávat vláda. Vyplývá z něj, že klesá úspěšnost správce daně v soudních sporech s daňovými poplatníky a současně roste objem prohraných částek, pohybujících se každoročně v řádu miliard korun.

Berňák loni prohrál zhruba 30 procent případů. Soudy daly za pravdu 291 poplatníkům, zatímco v roce 2017 jich bylo 186. Ještě výraznější je převedení těchto výsledků na peníze, o které se soudily poškozené firmy. Finanční správa vyhrála spory s celkovou částkou 3,4 miliardy korun, zatímco podnikatelé uspěli v objemu 3,2 miliardy.

O rok dříve přitom poplatníci vyhráli u soudu celkem 2 miliardy korun a poměr jejich vítězství ve sporech se státem nebyl v minulosti zdaleka tak těsný. Tento vývoj kopíruje zvýšený tlak na podnikatele stylem „když se kácí les, létají třísky“, což se především projevilo nadužíváním likvidačních zajišťovacích příkazů. Jenže to je v právním státě zcela nepřípustné kritérium.

Berňák prohrává velké kauzy

„K soudu se nyní dostávají i případy, kdy Finanční správa skutečně už tlačila moc, a soud má tendenci tyto případy vyvažovat,“ říká bývalý ředitel Finanční správy Jiří Žežulka, dnes manažer poradenské společnosti Apogeo.

„Považuji za alarmující, že správce daně prohrává velké kauzy. Úspěšný je ve sporech, které jsou řekněme do pěti milionů korun doměřené daně. Zatímco daňové subjekty jsou úspěšné v kauzách s řádově dvaceti, třiceti miliony. To samozřejmě ponese vysokou náhradu škody ze strany státu,“ dodává.

„Vždycky by bylo lepší, aby to číslo bylo nižší,“ připouští ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová. Problém podle ní spočívá v tom, že se vyvíjí praxe, přičemž dnes soudy rozhodují spory staré několik let. Richterová letos nahradila zkompromitovaného Janečka. Tento vlajkonoš agresivního zaklekávání na podnikatele nikdy nepřipustil úřední pochybení.

Spory o 24 miliard (zatím)

Poměr vyhraných sporů v neprospěch berňáku se může ještě zhoršit. Soudy stále rozhodují případy z Janečkova období. Podle Finanční správy u nich dnes leží kauzy, ve kterých jde celkově o 24 miliard korun, a další ještě přibudou. Na řadu přijdou i skutečně „velké ryby“, kde půjde o stovky milionů korun odškodnění.

Mezi nimi může být i nejznámější případ firmy FAU Přerov obchodující s minerálními oleji, proslavené přímo Andrejem Babišem na jedné z nahrávek Julia Šumana („naši na ni zaklekli“). Letos v červnu vyhrála už čtvrtý soud z pěti, mezi nimi i o nezákonné vydání zajišťovacích příkazů Celní správy za 343 milionů a Finanční správy za 220 milionů korun.

Firmu, která podnikala v areálu společnosti Precheza ze skupiny Agrofert, v létě 2016 obsadila ozbrojená policie s kohortou berních úředníků, kteří jí zabavili majetek a přivedli do konkurzu. Už po prvních vyhraných soudech se nechali její právní zástupci slyšet, že budou požadovat celkové odškodnění ve výši až jedné miliardy korun.

Kdo by však předpokládal, že stát uzná svoji chybu, omluví se a vyjde nezákonně poškozeným podnikatelům vstříc, či logicky vyvodí z příliš horlivého počínání svých úředníků odpovědnost, velice by se mýlil. Pravý opak je pravdou.

Iniciativa Schillerové v jiném světle

V této souvislosti se dostává do jiného světla iniciativa ministryně financí Aleny Schillerové, pod kterou od Janečkových dob metodicky spadá činnost Finanční správy. Její novela daňového řádu, kterou bude v létě projednávat vláda, razantně snižuje úroky, které vyplácí Finanční správa v případě, že soudy rozhodnou o nezákonné exekuci majetku firmy. Typickým příkladem jsou právě zajišťovací příkazy.

Expremiér Andrej Babiš a prezident Miloš Zeman  (ČTK)

„Velmi výrazně se snižují dnešní úroky z neoprávněného exekučního vymáhání. Snižují se trojnásobně na pouhých 10 procent,“ uvedl Tomáš Hajdušek z Komory daňových poradců. „Je to zjevná snaha ministerstva ztížit postiženým subjektům cestu k náhradě škody a snížit tak celkový objem peněz, které stát platí za nezákonná rozhodnutí nebo nesprávné úřední postupy v oblasti správy daní,“ dodává.

Po rozhodnutí o nezákonném postupu berňáku jsou dnes firmám do patnácti dnů vypláceny úroky ze zadrženého objemu peněz ve výši 32 procent. Jejich výše je nastavena jako jistá „náhrada škody“ za pochybení státu, do které se započítávají i náklady spojené s případnou likvidací firmy a ušlým ziskem.

Ministerstvo financí se brání, že cílem revize sankcí není snaha ušetřit na odškodňování firem, a doporučuje soudní cestu. „Pokud je v některých případech státem způsobena škoda, nelze ji řešit paušálním úrokem, ale v rámci zavedeného systému náhrady škody,“ uvádí.

Výsměch nezákonně poškozeným

Cesta přes civilní soudy je však velmi zdlouhavá a málo efektivní. Stát využívá všech dostupných opravných prostředků a soudy se mohou i u jednoduchých případů táhnout pět až šest let. Tato vyhlídka čeká podnikatele poté, což už mají za sebou několikaleté soudní martyrium o zákonnost doměřené daně. V prvním kroku se přitom musí obrátit na Ministerstvo financí, které jejich žádosti o odškodnění v půlroční lhůtě plošně odmítá.

(Revue FORUM)

„Zejména v případě nezákonných zajišťovacích příkazů by měla být náhrada škody co nejrychlejší, protože pro firmu znamenají okamžitou ekonomickou smrt,“ upozorňuje Hajdušek.

Dosavadní praxe je taková, že většina podnikatelů, kteří u soudu uspějí ve sporu s Finanční správou, se spokojí s „odškodněním“ ve formě současného úroku z nezákonně vyměřené částky. Právě proto, že vědí, že pokud by šli k civilnímu soudu s žádostí o vyšší náhradu škody, je to nejistý běh na dlouhou trať.

Ministryně Schillerová chce nyní cestu k přijatelné náhradě škody v dohledném čase výrazně ztížit. V kontrastu se skandálními výsledky Finanční správy v soudních sporech působí její návrh jako výsměch všem nezákonně a často nevratně poškozeným firmám a podnikatelům.