Blažek soudní moc neovlivnil, oznámila po schůzce s ministrem Soudcovská unie

Pavel Blažek (ČTK)

Pavel Blažek | FOTO: ČTK

Pavel Blažek (ODS) uvedl po pondělní schůzce s prezidentem Soudcovské unie Liborem Vávrou, že jakožto ministr spravedlnosti v žádném případě neobstruuje jmenování soudních funkcionářů. Zároveň zmínil další argumenty, proč nejmenuje soudce Aleše Novotného místopředsedou Krajského soudu v Brně. O novém kandidátovi bude jednat s předsedou tohoto soudu.

Schůzka Blažka s Vávrou byla reakcí na ostrou kritiku, kterou se Soudcovská unie ohradila proti Blažkovým důvodům pro Novotného nejmenování. Stavovská organizace minulý týden zdůraznila, že ministr není oprávněný ani odborně způsobilý hodnotit rozhodování konkrétního soudce.

(Týdeník FORUM)

„Podle mého je zcela vyloučeno, aby nejmenování jediného funkcionáře jakkoliv ohrozilo nezávislost justice,“ prohlásil dnes Blažek s tím, že neustavení Novotného do funkce místopředsedy brněnského soudu pro trestní úsek rozhodně nebude mít vliv na žádné kauzy.

“Za osm měsíců, co jsem ve funkci, jsem se soudci jednal vždy korektně a mnoha jejich žádostem jsem vyhověl,” podotkl Blažek, který je právnickou profesí advokát. Zrekapituloval, že za jeho současného působení bylo jmenováno 46 nových soudců a 36 státních zástupců. Soudních funkcionářů jmenoval 30, funkcionářů v soustavě státního zastupitelství 15.

Blažkovo ministerstvo o Novotném dříve uvedlo, že se v rámci svého nezákonného rozhodování v trestních kauzách podílel na vzniku škody státu minimálně ve výši zhruba 3,9 milionu korun. Ministr dnes doplnil, že Novotný dostal v roce 2020 výtku od předsedy soudu za to, že za 19 měsíců nevyhotovil písemné odůvodnění rozsudku.

Unie minulý týden označila původní odůvodnění ministerstva za “nepřijatelné a do budoucna velmi nebezpečné”. Upozornila také, že ministr měl k dispozici hodnocení olomouckého vrchního soudu, podle nějž byla Novotného práce v posledních letech vysoce nadprůměrná.

(Archiv)

“Jako Soudcovská unie jsme nikdy neměli ambici zasahovat do konkrétního personálního řízení. Je pravomocí a odpovědností ministra, aby takovému návrhu vyhověl, nebo nevyhověl,” řekl dnes k věci Vávra, který na tiskovou konferenci přišel společně s Blažkem. Unie se podle Vávry ozvala proto, že spojovat konkrétní rozhodnutí soudce s tím, zda bude jmenován soudním funkcionářem, považuje za nešťastné.

S ministrem se dnes Vávra domluvil na lepší komunikaci do budoucna. Blažek řekl, že unii slíbil, že kdyby v budoucnu ohledně jmenování soudního funkcionáře nastala obdobná situace, projedná ji s ní předem.

Ministr Soudcovské unii minulý týden prostřednictvím médií vyčetl, že s výtkami se obrátila dříve na novináře než na něj. Na twitteru také uvedl, že v jeho “zcela ústavním postupu” ho podpořili kolegové z vlády, kteří podle něj v diskusi zároveň ostře zkritizovali související prohlášení Unie státních zástupců. Ta uvedla, že Blažkova argumentace může posilovat alibistické tendence v justici a ovlivňovat nezávislost soudců i státních zástupců.

Prohlášení ministra spravedlnosti Pavla Blažka k tiskovému prohlášení Soudcovské unie z 22. 8. 2022

Dnes je to přesně týden, kdy se Soudcovská unie ve zveřejněném prohlášení důrazně ohradila a jednoznačně odmítla důvody, proč nejmenovat navrženého kandidáta na místopředsedu pro trestní úsek Krajského soudu v Brně Aleše Novotného. V prohlášení to označila za přímý a nepřípustný zásah moci výkonné do rozhodovací činnosti soudců.

Úvodem bych se chtěl konstatovat, že je zcela vyloučeno, aby nejmenování jediného funkcionáře jakkoli ohrozilo nezávislost justice.

Na funkci místopředsedy krajského soudu nevzniká nikomu právní nárok. Jedná se o funkci, která je správního charakteru. Pokud bych někoho do takové funkce nejmenoval, rozhodně to nebude mít vliv na žádné kauzy.

Pavel Šafr: Češi mezi pravdu a lží (FCM)

Prohlášení Soudcovské unie mě mrzí o to víc, že jsem za osm měsíců, co jsem ve funkci ministra spravedlnosti, jednal se soudci vždy korektně a mnoha jejich žádostem jsem vyhověl.

Za dobu mého působení bylo jmenováno 46 nových soudců a jmenoval jsem 36 nových státních zástupců. Co se týká soudních funkcionářů – těch bylo v soustavě soudů jmenováno 30 a v soustavě státního zastupitelství 15.

Tento výčet jasně dokazuje, že jmenování justičních funkcionářů v žádném případě neobstruuji.

Na žádost soudců jsem například domluvil historicky první návštěvu předsedy vlády na pracovním jednání nejvyšších zástupců justice. Také se mi podařilo domluvit jednání představitelů justice s ministrem financí, což bylo v obou případech dle představitelů justice historicky poprvé. A přitom to rozhodně nebylo mou povinností, byla to vstřícnost.

Jmenování místopředsedy krajského soudu je v pravomoci ministra, který nese za jmenovaného kandidáta odpovědnost. Zákon předpokládá dohodu předsedy příslušného soudu a ministra spravedlnosti na vhodném kandidátovi. Návrh na jmenování soudce Novotného byl podán bez předchozího ústního projednání a následná medializace způsobená aktivistickými jednotlivci vedla k mnoha nedorozuměním.

()

Tvrzení Soudcovské unie, že ministr není oprávněn hodnotit rozhodování konkrétního soudce, považuji za nesprávné. Soudce, stejně jako všechny ostatní představitele státu, může hodnotit každý občan. Ministr spravedlnosti práci soudů a soudců pak vyhodnocovat musí. Kdyby to nedělal, rezignoval by na své základní povinnosti.

Při plnění tohoto zákonného zmocnění se v žádném případě nemůže jednat o zásah představitele moci výkonné do moci soudní, neboť ministr žádným způsobem tímto neovlivňuje soudcovo rozhodování v jednotlivých trestních řízeních.

Při hodnocení kandidáta nemohu pominout fakt, že trestní senát vedený soudcem Novotným způsobil státu a účastníkům řízení opakovaně škodu, která již byla z části na základě soudních rozhodnutí vyplacena. O ostatních nárocích poškozených účastníků běží příslušná řízení. Pokud některý trestní senát způsobuje svými rozhodnutími opakovaně škody účastníkům řízení než ostatní, není možné, aby se tomu ministr spravedlnosti, a konec konců i veřejnost, nevěnovali. Ostatně podobně je tomu u představitelů moci výkonné. Předseda senátu, obdobně jako předseda vlády v případě vlády, kde se také neveřejně hlasuje, za takováto rozhodnutí nese vždy vyšší míru spoluodpovědnosti. Jinak by tyto vedoucí funkce měly pramálo smyslu.

Eric Drooker

Navíc soudce Novotný v roce 2020 obdržel od předsedy KS v Brně výtku, neboť po dobu devatenácti měsíců nebyl schopen vyhotovit písemné vyhotovení rozsudku, čímž podle předsedy KS kromě jiného „jednal v rozporu s požadavkem právní jistoty účastníků a musel si být nepochyběn vědom, že porušuje trestní řád”. Nesplnění této povinnosti nelze v žádném případě vztahovat na trestní senát jako celek.

Předseda KS v Brně také výslovně konstatoval, že soudce Novotný „není schopen či nechce rozpoznat závažnost a prioritu soudcovských povinností”.  Již to ho samo o sobě diskvalifikuje jako kandidáta na místopředsedu KS.

Ztotožňuji se s názorem Nejvyššího soudu, že „trestní senát” vedený soudcem Novotným „nekriticky převzal názory obžaloby”. Trvám na tom, že soudce se nikdy nemá a nesmí stát součástí obžaloby. Možná, že i v tomto světle se ukazuje, proč jsou rozhodnutí trestního senátu pod vedením soudce Novotného opakovaně rušeny vyššími soudy.

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) (Roman Černý / FORUM 24)

Podle mě tak není soudce Novotný vhodným kandidátem na místopředsedu KS v Brně a odmítám za něj nést spoluodpovědnost. V jeho případě již nemohu uvažovat o podání kárné žaloby, neboť veškeré lhůty uplynuly za mých předchůdců. O novém místopředsedovi budu jednat s předsedou Krajského soudu v Brně Milanem Čečotkou. Na tomto postupu jsem s předsedou KS v Brně domluven.

Představitelům Soudcovské unie jsem dnes vysvětlil, že návrhové řízení nechtělo ministerstvo veřejně komentovat. Nebýt řady žádostí podle zákona o svobodný přístup k informacím od redaktorky vydavatelství Economia a následně Transparency International, na které jsme ze zákona museli odpovědět, nedošlo by vůbec k žádným zbytečným nedorozuměním, kde se zaměňuje příčina s následky.

Česká republika je parlamentní republikou a vláda se zodpovídá Poslanecké sněmovně, nikoli jakýmkoli zájmovým sdružením. Chci veřejně poděkovat mnohým vládním a hned několika opozičním poslancům za jimi vyslovenou podporu mého zákonného postupu.

Eric Drooker

A děkuji mnoha právníkům z Brna za nemalou podporu v tomto sporu. Ti více než mnozí pražští aktivisté vědí, že jmenováni soudce Novotného by byla pro chod brněnského soudu chyba. Podle mě si KS v Brně zaslouží v oblasti trestního řízení jiné vedení.

Na úplný závěr bych rád požádal Soudcovskou unii, abychom nepokračovali, alespoň v nejbližší době, ve veřejné polemice, neboť lidé nyní mají mnohem závažnější starosti a obavy a není v našem společném zájmu je zneklidňovat ještě více. K diskusi jsem ovšem samozřejmě kdykoli připraven.

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]

Související články