Bohuslav Sobotka napsal svým kolegům, že Andrej Babiš chce zničit ČSSD

Eric Drooker

Český premiér a předseda ČSSD Bohuslav Sobotka napsal svým spolustraníkům dopis, v němž popisuje současnou situaci strany a rozbroje ve vládě.

Vážená přítelkyně, vážený příteli

obracím se na Tebe ve volebním poločase, tedy po uplynulých krajských a senátních volbách a před volbami do Poslanecké sněmovny, které nás čekají příští rok v říjnu.

Sociální demokracie je v současné době nejsilněji zastoupená politická strana téměř na všech úrovních, jsme hlavní stranou ve vládní koalici s nejvyšším počtem členů vlády, máme nejsilnější poslanecký klub, stejně tak držíme největší počet senátorů. ČSSD byla rovněž v posledních několika letech nejsilněji zastoupena také v krajích a regionech, kde jsme měli většinu hejtmanů.

Pokračování v podobně silné důvěry občanů a voličů pro takto silné zastoupení sociálních demokratů není automatické, nepřichází samo o sobě, ale je podmíněno kvalitní, důvěryhodnou a poctivou prací, každodenním obhajováním principů a programových cílů ČSSD, uváděním opatření pro zlepšení životní úrovně v ČR do praxe a nepochybně také kvalitní komunikací směrem k veřejnosti, občanům, voličům.

Rád bych poděkoval všem z vás, kteří jste se aktivně podíleli a pomáhali s předvolební kampaní v právě uplynulých krajských a senátních volbách. Cením si vaší práce. Přestože sociální demokracie v některých krajích uspěla – a zde patří poděkování úspěšným lídrům a týmům kolem nich – ve většině krajů jsme bohužel na vítězství nedosáhli a v některých jsme vysloveně neuspěli.

Volební výsledek krajských a senátních voleb, tedy vítězství pouze ve dvou krajích a zisk pouhých dvou senátorů, je pro sociální demokracii neúspěch. Nelze před ním zavírat oči proto, že jsme nakonec díky rozložení sil v jednotlivých krajích získali posty hejtmanů či místa v krajských radách. Prohráli jsme zejména tam, kde jsme měli dlouhodobé problémy a nebyli jsme je schopni vyřešit. A volič nám za to vystavil žlutou kartu. Jinak ani interpretovat diametrálně odlišné výsledky v jednotlivých krajích nelze. To není pouze problém vedení, to je problém jednotlivých místních organizací i regionů. Je to varování, z něhož se já i celá sociální demokracie musíme poučit. Pokud se tak nestane, dostaneme příští rok kartu červenou.

Jaké jsou další hlavní příčiny našich aktuálních neúspěchů? Vidím jich hned několik.

Politický soupeř se změnil

Bylo pravidlem, že krajské volby vždy prohrávají vládní strany a naopak vítězí opozice. Situace je nyní unikátní ve dvou momentech – dvě hlavní vládní strany volby vyhrály a zároveň jedna z vládních stran je současně nejsilnější opoziční stranou vůči vládní koalici.

Musíme si plně přiznat se všemi důsledky, že doba se zásadně změnila. Naším hlavním konkurentem již není rovnocenná politická strana a boj se už zdaleka nevede jen v oblasti kvality programu, myšlenek, hodnotových principů a schopnosti uvádět kvalitní opatření do praxe. Bojujeme na poli, kde vítězí především všehoschopný marketing a mediální i veřejná komunikace. Naším hlavním konkurentem není rovnocenná politická strana, ale mediálně průmyslový konglomerát s obrovskými penězi, oddanými zaměstnanci a nekonečným mediální vlivem. Sama podstata takového střetu je nestandardní a z definice nerovná.

Politická slušnost přestává fungovat

Výsledkem nerovnováhy sil i prostředků je, že politika slušnosti přestává fungovat. Politická konkurence nám dává lekce z neslušnosti a libuje si v silovém způsobu nekorektního boje. Politická konkurence a především miliardář Andrej Babiš čím dál agresivněji vykrádá a přivlastňuje si naše témata a své neúspěchy připisuje nám. Vede proti nám tvrdou dehonestující kampaň, za pomoci svých médií ji předkládá veřejnosti a devastuje obraznejen sociální demokracie, ale celé politické kultury v naší zemi.

Konfrontační a lživá kampaň hnutí ANO

Většina našich hejtmanů tak čelila dlouhodobým lživým útokům v duchu hesla „všichni kradou“ nebo alespoň „prošustrovali jste peníze“. Tyto útoky byly dlouhodobě vedeny přes média, jež ovládá předseda hnutí ANO, a posléze končily slogany na masivně vylepených billboardech. Na řadě míst se do kampaně zapojili i jiní podnikatelé, jež se takovýmto nefér přístupem snažili ovlivnit svůj vlastní byznys se státem.

Absence mobilizačního tématu

Oproti tomu sázela sociální demokracie na pozitivní přístup. Naší kampaní jsme chtěli připomenout, jaké hodnoty a cíle zastáváme. Nechtěli jsme pokračovat v tradici hádek, útoků a okopávání kotníků, kterou před námi prosluly pravicové strany. Naší kampani ale chybělo mobilizační téma. Jasný důvod proč přijít k volbám a proč volit zrovna nás. Vítěz těchto voleb takové téma měl, má a bude i nadále mít. Je jím snaha zničit sociální demokracii jako poslední silnou tradiční politickou stranu v demokratické České republice.

Nedostatečné zapojení našich členů

Jako předseda vlády jsem se snažil v uplynulých téměř třech letech odvádět ve své funkci co nejlepší práci a prosazovat programové cíle ČSSD, které nám umožnila koaliční spolupráce a dohodnuté programové prohlášení vlády. Jako předseda ČSSD jsem pak absolvoval desítky cest do regionů a ve volební kampani pak řadu mítinků, na kterých jsem podporoval naše lídry a volební kandidáty. Je smutné, že jsem často neviděl podobné nasazení u našich členů. Ať si sáhnou do svědomí – kandidáti, funkcionáři i řadoví členové – kolik jich toho opravdu udělalo pro výsledek voleb maximum. Kolik jich často ignorovalo příležitost k prezentaci sociální demokracie a přitom ještě hudralo někde u piva, jak je všechno špatně. O to více znova děkuji těm, kteří pro volby a jejich výsledek opravdu dýchali. Bez nich by nebylo ani to, co nyní máme.

Únava z vládnutí

S podobným přístupem se ale v poslední době setkávám i mezi členy vlády a dalšími funkcionáři v pražských kancelářích. Trpíme jistou dávkou únavy z vládnutí a z pocitu silného zastoupení ČSSD ve vládě, Parlamentu, ale i krajích. Výsledkem je naše slabá schopnost dobře a soustavně prezentovat výsledky naší práce. Zejména pak v rezortech, za něž jsme zodpovědní. To je situace, kterou nemůžeme na nikoho přenést a za níž jsme si plně zodpovědní.

Co v této situace tedy můžeme dělat dál?

Pro úspěch sociální demokracie se snažím vždy pracovat na maximum, tedy tak, jak jsem Vám slíbil, když jsem dostal důvěru být předsedou strany.

Jako předseda ČSSD cítím v této chvíli odpovědnost faktory neúspěchu nejen pojmenovat, ale také aktivně vystavět pilíře cesty změny, přijít s opatřeními a iniciativami, které nám pomohou u veřejnosti a voličů dosáhnout lepších volebních výsledků a které nám umožní dále realizovat sociálně demokratickou politiku na co nejširší úrovni.

Předesílám, že naší povinností je udělat všechno pro to, abychom nadcházející volby do Poslanecké sněmovny vyhráli. Abychom nedovolili populistickým hnutím zničit pluralitní demokracii v České republice a nahradit ji autoritářskou vládou jedné firmy. Rozdíl volebních výsledků není nijak zásadní. Máme šanci uspět. Musíme si to ale všichni do jednoho odpracovat. Jak?

Jsme strana pro dolních deset milionů.

Je nezbytné, abychom se začali ve všech směrech prezentovat jako autentická politická strana hájící životní zájmy dolních deseti milionů obyvatel v České republice. V první řadě jde o jistotu dobré práce za dobrou mzdu. Jde o jistotu fungujících a efektivních sociálních služeb. Jde o jistotu fungujícího zdravotnictví. Jde o jistotu pravidelného zvyšování důchodů pro ty, kteří si již svoje odpracovali a společnost na ně nesmí zapomínat. To si musíme uvědomit, pro to musíme každý den pracovat, to musíme umět neustále prezentovat.

Naší cílem je podpora rodin s dětmi

Pokud se v naší zemi nebude dobře žít rodinám s malýmidětmi, nelze hovořit o fungujícím státě. Jejich potřeby a problémy by se měly stát prvořadým cílem naší práce v krajích, ve vládě i v parlamentu. Rodiny a jejich děti jsou přítomnost i budoucnost České republiky.

Musíme zabránit plíživé privatizaci zdravotnictví

Vliv peněz a soukromníků ve zdravotnictví každý rok roste. Ne vždy je to ku prospěchu. Naši občané se právem začínají obávat, že bez známostí či úplatků se jim nedostane kvalitní a včasná zdravotní péče. Sociální demokraté tu musí být od toho, aby je této obavy zbavili. Je potřeba, aby stát naprosto garantoval dostupnost zdravotní péče. Je potřeba zarazit vzmáhající se kšeftování se zdravím tak, jak se o to v posledních letech pokoušejí finanční dravci. Včetně toho, jenž ovládá hnutí ANO.

Zajistíme spravedlivé rozložení daní pro všechny

Nejen daně, které odvádějí živnostnícia malé firmy, je třeba dobře kontrolovat. Nepoměrně více peněz mizí z naší země z velkých korporací, ať už nadnárodních nebo vlastněných našimi občany. Nejde jen o legální a pololegální daňové úniky. Jde o různé přemrštěné platby za často fiktivní know-how, jež končí mimo náš daňový systém. Tyto desítky miliard můžeme velice rychle použít pro zlepšení života našich občanů, zejména rodin s dětmi.

Musíme zlepšit prezentaci naší práce

Vedle tvrdé práce ve vládě a v parlamentu je třeba odvést stejně tvrdou práci na dobré prezentaci. (Ostatně právě na hnutí ANO vidíme, že často stačí jenom ta prezentace…) To je úkol, na němž jsem již začal pracovat a jehož výsledky budou brzy vidět. Vrátíme do veřejného prostoru, mediální i veřejné komunikace naše programové a hodnotové zásady, díky kterým nám lidé dávají důvěru a které budeme v naší politice vedení státu uplatňovat i nadále.

Potřebujeme novou krev

Abychom toto všechno mohli během tohoto a příštího roku zvládnout, potřebujeme novou krev. Proto jsem se rozhodl, že obměním svůj tým. A to jak na úrovni vlády, tak ve strukturách strany. Někteří kolegové jsou unaveni a potřebují vystřídat. Konkrétní jména oznámím během následujícího jednoho měsíce.

Vážená přítelkyně, vážený příteli,

jsem si naprosto jist, že tato nastíněná cesta změn je nevyhnutelná a že nemáme jinou šanci, než se po ní vydat. Jsem na to připraven a chci dát sociální demokracii do klíčovéhoobdobí letošního a příštího roku razantní impuls, energii a potřebnou dávku intenzivní práce.

Pojďte do toho prosím se mnou! Sociální demokracie vás všechny potřebuje více než kdy dříve!

Bohuslav Sobotka, premiér a předseda ČSSD

V Praze dne 4. listopadu 2016

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]

Související články