Bude se Evropská unie starat o svobodu médií v členských státech?

Ilustrační foto (archiv)

Ilustrační foto | FOTO: archiv

V minulých dnech jsme se postupně seznamovali s obsahem zprávy auditorů Evropské komise o konfliktu zájmů premiéra Andreje Babiše. Kromě samotných faktů leckoho překvapila hloubka, s jakou autoři rozebírali a posuzovali jednotlivá dílčí rozhodnutí, a podrobnost, s jakou je pak popisovali a dokazovali na nich střet zájmů. Zdá se, že byl zaskočený i sám premiér, který stále opakovaně dával najevo svou nespokojenost s tím, že se auditoři vyjadřují k dodržování českých zákonů a předpisů a vlastně vůbec k tomu, co považuje za svrchovanou pravomoc českých úřadů.

S touto čerstvou zkušeností lépe porozumíme výzvě mezinárodních novinářských organizací, které po návštěvě Maďarska vydaly zprávu, která mj. kritizuje Evropskou unii, že nezakročila proti porušování svobody slova v Maďarsku a vyzývá ji, aby tak neprodleně učinila. Mluvčí Orbánovy vlády, s nímž se mezinárodní zástupci také setkali, je po vydání zprávy obvinil, že do Maďarska už přijeli s hotovým názorem. To je nepochybně pravda. Mezinárodní novinářské organizace a organizace monitorující dodržování lidských práv sledují situaci v Maďarsku dlouhodobě.

Antisemitský plakát v Budapešti útočí na nezávislé novináře ()

Mezinárodní organizace vytýkají Evropské unii nečinnost v tom, že nezabránila Orbánově vládě omezovat působení nezávislých médií jako funkčního prvku demokracie. Výslovně uvádějí, že tato nečinnost EU otevírá vládě Fidesz dveře k exportu svého neliberálního modelu do dalších zemí střední a východní Evropy. Tím je ohrožována nezávislost tisku v celém regionu. Podle mezinárodních organizací tak EU vysílá poselství, že pokud se může nezávislých médií zbavit Maďarsko, ostatní mohou bez obavy z tlaku ze strany EU také. Dodávají, že pokud se členský stát takto očividně odchyluje od mezinárodních standardů svobody tisku, podkopává to také snahy EU prosazovat a bránit svobodu slova jinde ve světě.

Je dobře, že téma omezování svobody slova a spoluzodpovědnosti EU je otvíráno v širším regionálním měřítku. Byť se konkrétně zpráva zabývá Maďarskem, jasně se vyjadřuje k přesahu ohrožení i na další bývalé státy sovětského bloku, tedy včetně České republiky. Ve zprávě se uvádí, že přestože svoboda médií sama o sobě není výslovně v pravomoci Evropské komise, nese komise významnou odpovědnost v oblasti hospodářské soutěže a státní podpory, které Maďarsko zneužilo k umlčení sdělovacích prostředků. Dodejme k tomu, že v nové Evropské komisi je to právě česká místopředsedkyně komise Věra Jourová, která má v agendě i sledování a podporu plurality médií v členských státech.

Mezinárodní organizace se ve zprávě o situaci médií v Maďarsku na Evropskou komisi obracejí s výzvou, aby uznala závažnost situace v oblasti svobody sdělovacích prostředků v Maďarsku, která je v členském státě EU bezprecedentní, a přijala veškerá dostupná opatření. Výslovně žádá, aby pokračovala finanční podpora nezávislé žurnalistiky v Maďarsku, zejména investigativní žurnalistiky, a zvyšovala se. Taková podpora by podle nezávislých organizací měla vycházet z potřeb nezávislých médií, tedy měla by spíše než jednorázové projekty podporovat organizační a provozní náklady nezávislých médií. Tento způsob financování je podle nich nezbytný pro udržitelnou pluralitu a svobodu médií  Maďarsku.

Demonstrace na Letné (Pavel Hofman)

Měl jsem možnost být jedním z devíti mezinárodních účastníků mise a podílel jsem se i na formulaci závěrečné zprávy s doporučeními pro Evropskou unii. Považuji dokument za významný tím, že jasně vyzývá Evropskou unii, aby se přihlásila k odpovědnosti za svobodu slova v členských státech včetně nutné finanční podpory nezávislých médií, která jsou pro zachování mediální plurality nezbytná. Věřme, že si Evropská unie uvědomí vážnost situace a bude se mediální pluralitě věnovat se stejnou důkladností, s jakou sleduje zneužívání svých dotací. Ostatně, jak dobře víme, jedno souvisí s druhým.

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]