Pro stoupence našeho odchodu z Evropské unie to není dobrá zpráva. Češi chtějí výraznou většinou v Unii zůstat a po propadu posledních let důvěra v EU výrazně stoupá. Plyne to z průzkumu, který provedly Behavio Labs, STEM a Institut pro evropskou politiku Europeum.

Výsledky uvádí Eurobarometr a referuje o nich i server irozhlas.cz.

Z mnoha bodů vybereme jen dva. Tím prvním je, jak se vztah k EU vyvíjí v období od našeho vstupu.

Jak se ukazuje, zlomový byl okamžik světové ekonomické krize v roce 2008 a následující doba. V roce 2015 zase přišla uprchlická krize.

O ekonomické krizi se v době růstu už nemluví a zůstalo téma uprchlíků, ovšem do značné míry umělé, protože i tady počty příchozích spadly nad úroveň z doby před největší vlnou. Jenže právě proto, že u nás prakticky žádní uprchlíci nebyli, nemohl nikdo pocítit ani žádné subjektivní zlepšení. Předtím hrozba vycházela ze slov a slova mohu přežít bez ohledu na realitu.

V ekonomické oblasti člověk ví, jestli je, nebo není nezaměstnaný. Tady to tak nefunguje. To samé se týká neustále zmiňovaných směrnic a regulací a suverenity. Kdyby měl někdo uvést, jak jeho každodenní život ovlivňuje nějaká evropská směrnice, nejspíš by dost tápal. Navíc občany štve už jakákoli směrnice a moc nezajímá, kdo by ji vydal a jestli by to náhodou nebylo horší, kdyby je vydávaly jen národní vlády .

„V průzkumech se odráží také to, jak živá je zrovna debata o potenciálním referendu o vystoupení z unie,“ říká pro irozhlas.cz Vít Havelka z Europea. „V době před třemi čtyřmi lety, kdy se nejvíc mluvilo o vystoupení Česka z EU, byla podpora našeho členství nejnižší. Od té doby se změnila politická debata, dnes v novinách nenajdete tolik negativních článků. Možná na to měl vliv i brexit, který pro spoustu politiků a novinářů znamenal šok. Uvědomili si, že pokud budeme EU prezentovat jako někoho, kdo nám škodí, můžeme dopadnout stejně jako Britové.“

Tím druhým bodem, který stojí za zmínku, je vztah k Unii a vlastenectví. Vzniká tu jakýsi „vlastenecký paradox“.

Nikola Hořejš z výzkumné agentury STEM tvrdí: „Zjistili jsme, že Češi, kteří jsou kritičtější k Evropské unii, jsou také méně hrdí a méně spokojení s Českou republikou. Není to spor vlastenci versus Evropané. Naopak ti, kdo jsou nejvíc naštvaní, jak fungují instituce a společnost, nevidí důvod k hrdosti a nechtějí slyšet nic o tom, že by se mělo ve světě spolupracovat. Natož v rámci EU.“

K tomu můžeme jen dodat že něco takového jsme celkem mohli čekat. Pokud je někdo permanentně nespokojen, moc nezáleží na tom, vůči komu svůj hněv obrací.

Eurobarometr/irozhlas.cz

Pro politiky by to mohlo být poučné čtení, zvláště tam, kde jde o jednotlivé otázky, které ukazují, s čím lidé jsou a nejsou spokojeni. Možná by pak nebylo třeba zbytečně v boji o každý nadbíhat určitému typu voličů.

 

Revue Forum Banner
Jan Jandourek
Jan Jandourek
Komentátor deníku FORUM 24
Další články autora