Český misionář Petr Jašek stojí před soudem v Súdánu a hrozí mu trest smrti

V Súdánu má být podle informovaných zdrojů dnes (14. 11.) souzen český misionář Petr Jašek (1963). Je to spolupracovník skupiny Hlas mučedníků, která se zabývá informováním o pronásledováním křesťanů a organizováním pomoci. V případě odsouzení mu hrozí trest smrti, který by mohl být vykonán během několika dnů.

Protože tento případ je naléhavý a vyžaduje mediální pozornost, uvádíme zde základní fakta ze stránky Hlas mučedníků. Text mírně krátíme, celý materiál si můžete přečíst zde.

Dne 10. prosince minulého roku byl na chartúmském mezinárodním letišti zatčen krátce před plánovaným odletem ze země dlouholetý pracovník naší organizace Petr Jašek, který do Súdánu přicestoval, aby se setkal s několika křesťanskými představiteli a předal jim finanční dar. Až o týden později po Petrově zatčení na letišti se jeho rodina oficiálně dozvěděla, co se stalo. Do té doby byl nezvěstný a zůstávala ve hře stále ta nejhorší možnost – že byl zabit nebo unesen.

V následujících týdnech a měsících probíhala diplomatická jednání, která byla ze súdánské strany přerušována celými týdny mlčení a ignorováním úsilí českých diplomatů, kteří v celé věci projevovali zájem, přesahující někdy rámec jejich profesní povinnosti. Po tuto dobu existovala dohoda všech zainteresovaných stran, že se podrobnosti případu nebudou nikterak zveřejňovat. Vycházelo se z několika předchozích podobných případů, kdy se poměrně rychle podařilo tichou diplomatickou cestou vyjednat propuštění.

Co se v těchto dlouhých týdnech a měsících dělo s Petrem Jaškem jsme se mohli jen domnívat a doufat, že súdánská tajná policie musí brát ohledy na to, že jde o cizího státního příslušníka, navíc ze země, která má se Súdánem rámcově dobré a rozvíjející se vztahy. Po několika týdnech vazby došlo také již k prvním návštěvám českých diplomatů v súdánském vězení a krátkým rozhovorům s Petrem, zpočátku ovšem jen za přítomnosti vyšetřovatelů. Díky spolupráci se zástupci švýcarského zastupitelského úřadu v Chartúmu mu byly následně dopraveny nějaké léky a vitamínové preparáty. Všechny další podrobnosti o podmínkách jeho vězení ale zůstávaly nejasné a přicházející zprávy měly často protichůdný charakter.

Zainteresovaní diplomaté od počátku v jednáních se súdánskou stranou poukazovali na skutečnost, že Petr Jašek vždy byl a je pouze humanitárním pracovníkem, jehož aktivity nezasahují do politiky a naléhali, aby Petra buď propustili, anebo proti němu oficiálně vznesli konkrétní obvinění. Jelikož však v afrických zemích platí povětšinou dosti odlišná pravidla než v Evropě, nesetkalo se toto naléhání s odezvou a situace zůstávala v dalších týdnech nezměněna.

Až začátkem května obdržela rodina od českých diplomatů krátký dopis od Petra psaný v angličtině. Tento dopis svědčil o jeho intenzivním modlitebním zápase i Božích ujištěních, která ve vězení často zakouší. Mimo jiné v něm stálo: Tato zkouška není nad naše síly, Pán je věrný a poctivý a připravil nám východisko. Prosím, buďte silní v Pánu a věřte mu, že má vše pod kontrolou a že on je ten, kdo má klíč k mojí cele.

Významnější změna pak nastala v červnu, kdy súdánské úřady české straně oznámily, že ukončily fázi vyšetřování a začnou připravovat soudní proces.

V srpnu také proces konečně začal. Ten je veden proti Petrovi a třem dalším súdánským křesťanským představitelům. V procesu je Petr obviňován ze zločinů, které připomínají naše žaloby z dob komunistické totality: špionáž a rozvracení republiky a také z ilegálního překročení hranice. K tomu mělo dojít před několika lety, kdy Petr Jašek cestoval po Jižním Súdánu a tehdy se snad dostal do oblasti, která již spadá do severní části, ovšem vzhledem k tomu, že se jedná o zelenou hranici bez jasného označení, je i toto obvinění vágní a zástupné. Probíhající soudní líčení se podle Petrových slov velmi táhnou a jsou znovu a znovu odročována. Forma procesu se navíc značně liší od našich evropských zvyklostí.

Začátkem září byl během jednoho přelíčení Petr odveden do kanceláře, kde se setkal se zástupci některých cizích zastupitelských úřadů v Chartúmu, které jeho případ pozorně sledují. Petr mohl přítomným diplomatům z amerického, britského, švýcarského a evropského zastupitelství sdělit některé detaily svého uvěznění a probíhajícího procesu a od nich zase přijmout ujištění o jejich zájmu, podpoře i skutečnosti, že jeho případ je již nyní také projednáván v OSN.

Tolik shrnutí případu ze stránky Hlas mučedníků. Za Svobodné fórum budeme vývoj sledovat a informovat o něm a samozřejmě stojíme na straně našeho občana a misionáře a doufáme, že případ dobře dopadne jak pro Petra Jaška, tak i další osoby souzené za své přesvědčení.

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]

Revue Forum Banner