Český rozhlas a Petr Žantovský jako sluha cizích zájmů

Petr Žantovský (ČTK)

Petr Žantovský | FOTO: ČTK

Jan Jandourek už v deníku FORUM 24 v článku Jak ředitel Zavoral proškolí redaktory, když se sám druží s proruskými propagandisty? psal o podivných spojencích René Zavorala. Mezi jinými byl zmíněn i Petr Žantovský, kterému je třeba věnovat větší pozornost.

Petr Žantovský (pro zajímavost uvádím, že je mimo jiné i mediálním poradcem obskurní Asociace národních sil) je, jak bylo uvedeno v článku, spoluzakladatelem Asociace nezávislých médií. Na té je pozoruhodné, že dodnes není známo nic o tom, jaká všechna „alternativní média“ má sdružovat, domýšlet se můžeme pouze podle jejích zakladatelů. Snad by bylo možné si přát od takové organizace transparentnost. Jak napsal Milan Šmíd na svém webu Louč, nejsou dokonce ani známa kritéria, podle kterých asociace uděluje tzv. Krameriovy ceny.

(Dovolím si zde malou připomínku toho, co píše Rozvoralův a Žantovského kamarád Jan Korál: „Protokoly Sionských mudrců jsou u nás, jako téměř všude ve světě, označeny za rasistické dílo, místo za sociologickou studii odhalující skutečný způsob manipulace obyvatelstva, kterou to ve skutečnosti je. Každý, kdo na to upozorní, je stejně jako všude jinde ve světě okamžitě označen za antisemitu, i když je tento pojem silně zavádějící. Přemýšlet a diskutovat o tomto tématu je u nás nepřípustné.“)

Na napojení ředitele Českého rozhlasu na konspiracisty se zeptal Médiář v rozhovoru „Nulový pardon aktivistické žurnalistice“ z 1. 7. 2016:

Proč jste se na popud Petra Žantovského účastnil práce v porotě takzvaných Krameriových cen? Think-tank Evropské hodnoty vás za to pak popotahoval, že jste „spoluhráčem českých konspirátorů“.

Jak už jsem řekl, žijeme ve svobodné společnosti a já nechci stavět bariéry mezi médii veřejnoprávními, komerčními, nezávislými či jakýmikoli jinými. Naopak hodlám o problémech diskutovat. Účast v porotě je právě takovým signálem, ale neznamená nic víc. K postojům asociace mám velké výhrady a netajím se tím. Jako představitel veřejnoprávního média ale ctím zásady demokracie a právo na to, aby člověk mohl svůj názor říci a mohl o něm diskutovat. V tomto konkrétním případě je pak na mně, abych členy asociace přesvědčil o tom, zda Český rozhlas plní svou roli média veřejné služby dobře, je důležitým prvkem naší společnosti a přispívá k jejímu zdravému rozvoji.

Žantovský býval poradcem předchozího ředitele ČRo, Zavoralovi sice oficiálně neradí, ale zjevně má na šéfa rozhlasu vliv, jak ukazuje úryvek z rozhovoru. Panu „mediálnímu analytikovi“ slouží silné neformální postavení v rozhlase k činnosti, kterou provozuje – totiž k prosazování osob z „alternativní scény“ a svých známých či přátel (všechny tyto tři množiny mají velký průnik) do standardních médií. Používá k tomu právě i rozhlas. Stačí si připomenout, jaké lidi si vedle umělců či lékařů také zve k rozhovorům.

V přehledu ponechávám originální anotace, hosté jsou zařazeni podle prvního data od roku 2014.

 1. Josef Leikert, slovenský básník (14. 2. 2014, 14. 3. 2017)
 2. Stanislav Novotný, emeritní policejní president Stanislav Novotný (18. 4. 2014), předseda Asociace nezávislých médií (11. 4. 2015)
 3. Daniel Solis, politolog (30. 5. 2014, 18. 2. 2015)
 4. Vladimír Skalský, předseda Světového sdružení Slováků v zahraničí (13. 9. 2014, 11. 12. 2015)
 5. Helena Chaloupková, doktorka práv (27. 9. 2014)
 6. Petr Hájek, novinář, spisovatel a spolupracovník Václava Klause (7. 11. 2014)
 7. Miroslav Ševčík, děkan národohospodářské fakulty VŠE (21. 11. 2014)
 8. Jiří Svoboda, vysokoškolský pedagog, filmový režisér, polistopadový předseda KSČM a poslanec Federálního shromáždění (22. 11. 2014)
 9. Michal Semín, filozof (5. 12. 2014, 1. 3. 2016) filozof, (19. 2. 2016)
 10. Ondřej Geršl, zřizovatel AC24 a Vědomí (19. 12. 2014), spoluzakladatel Asociace nezávislých médií
 11. Lubomír Brožek, básník (30. 1. 2015, 24. 11. 2015, 28. 2. 2017  )
 12. Bohumír Štědroň, vysokoškolský pedagog, prognostik (31. 1. 2015)
 13. Ivan David, bývalý ministr zdravotnictví a dnes předseda sdružení Nová republika (6. 2. 2015)
 14. Alexandr Vojta, šéf projektu Debatní klub (13. 2. 2015)
 15. Oskar Krejčí, politolog a vysokoškolský pedagog (20. 2. 2015, 5.2.2016)
 16. Michal Voráček, ředitel Our Media, (5. 1. 2016)
 17. Boris Koroni, zřizovatel webrádia Slobodný vysielač (2. 2. 2016)
 18. Karel Kříž, organizátor akce Česká konference (16. 2. 2016)
 19. Alexej Mikulášek, literární vědec (8. 11. 2016)
 20. Vladimír Janovic (22. 11. 2016)
 21. Jaroslav Čejka, básník a prozaik (31. 1. 2017)
 22. Igor Válek, šéfredaktor magazínu Slovensko, který vydává Matica slovenská (14. 2. 2017)
 23. Radim Valenčík, ekonom a vysokoškolský pedagog. S filozofem a historikem Miloslavem Ransdorfem, významným politikem KSČM, ho pojilo letité přátelství. (4. 4. 2017)
 24. Jozef Banáš, spisovatel (6. 6. 2017)

 

Podrobnosti ke jmenovaným osobám

 • Jozef Leikert je děkanem fakulty masmédií Panevropské vysoké školy v Bratislavě. Byl jistě jen shodou okolností s proděkanem téže fakulty Ľudovítem Hajdukem členem zkouškové komise pro Žantovského habilitační práci, kterou pan analytik obhajoval právě na této škole. Dalším členem komise byl na jiném místě zmíněný Bohumír Štědroň. Leikert býval členem správní rady Slovensko-ruské společnosti, kterou vede Ján Čarnogurský (ten za ruské peníze založil právě Panevropskou vysokou školu). Na fakultě masmédií PVŠ Petr Žantovský nyní vyučuje. K  okolnostem kolem Žantovského práce viz článek K pochybné docentuře Petru Žantovskému pomáhá i Václav KlausDeníku Referendum.
 • Daniel Solis je předním konspiracistou (oblíbená témata: Bilderberg, zednáři, ilumináti, sionisté apod.).
 • Helena Chaloupková přednášela 1. 6. 2016 ve Slovanském domě na akci Asociace nezávislých médií.
 • Vladimír Skalský je také ředitelem Slovenského domu v Praze. Poskytuje Asociaci nezávislých médií prostor pro její akce.
 • Petr Hájek vydává antisemitský a konspiracistický Protiproud (Hájkova oblíbená témata: zednáři, ilumináti, Bilderberg, chemtrails, hodný Putin apod.).
 • Žantovský spolu s manželkou na honorářové bázi externě vyučuje na národohospodářské fakultě VŠE, kde je děkanem Ševčík (mimo jiné tam vyučují i Klaus a Weigl). Se Ševčíkem, který má naprosto nulovou publikační činnost, jsou spojeny skandály kolem šikanování vyučujících, neoprávněného používání modrého majáčku, přidělování grantů vlastní dceři a osobnímu právníkovi. Pseudoekonom Ševčík se také vyznamenal při podpoře Miloše Zemana.
 • Jiří Svoboda šíří ruskou propagandu – například tvrdil, že protesty proti Zemanovi jsou placeny ze zahraničí a že dojde k majdanu.
 • Michal Semín šíří antisemitské spiklenecké teorie.
 • Karel Sýs, Alexej Mikulášek, Vladimír Janovic, Jaroslav Čejka patřili k prominentním komunistickým spisovatelům, slovníkem Miloše Zemana jsou to „bývalí lidé“. Všichni patří k okruhu Unie českých spisovatelů, pobočky KSČM, od které se v roce 2014 dostalo ocenění i Petru Žantovskému. Toto ocenění bylo pro Žantovského natolik důležité, že jej dokonce uvedl i ve svém životopise.
 • Lubomír Brožek rovněž patří do okruhu komunistické Unie českých spisovatelů, krom toho je předsedou Klubu pražských spisovatelů, kde je Petr Žantovský členem rady.
 • V Koroniho konspiracistickém Slobodném vysielači pan Žantovský pravidelně vystupuje. Hostem rádia pravidelně bývají Marián Kotleba, Martin Koller či Ľubomír Huďo, který v loňských župních volbách kandidoval za kotlebovce. Slobodný vysielač je propojen s konspiracistickými weby Hlavné správy a Zem a vek.
 • Igor Válek je též zástupcem šéfredaktora v časopise Literárny týždenník, kde pravidelně publikuje Petr Žantovský. Jak bylo uvedeno, je Válek šéfredaktorem časopisu Slovensko, který vydává nacionalistický, prokremelský a protičeský spolek Matica slovenská. Bývalý i současný předseda Matice slovenské vloni navštívili tzv. 12. všeslovanský sjezd.
 • Debatní Klub Alexandra Vojty je arénou pro konspirátory, Petr Žantovský tam vystupuje.
 • Do Voráčkových Parlamentních listů Petr Žantovský psal už předtím, než Voráčka pozval do rozhlasu.
 • Česká konference, „spolek, založený za účelem šíření osvětových myšlenek“, který vede Karel Kříž, organizuje od roku 2009 přednáškové akce. Zatímco zpočátku na nich vystupovali lidé jako Táňa Fischerová, Přemysl Janýr, Svatopluk Karásek nebo Jan Šinágl, roce 2015 už přednášeli Petr Žantovský, jeho manželka Irena, Jan Veleba, Jan Petránek, Jan Schneider, Miroslav Polreich či Marian Kechlibar. Tehdejší diskuze „Alternativní média, jejich vliv a budoucnost“ se zúčastnili David Hamr (redaktor ČRo), Milan Vidlák (vydavatel konspiracistického časopisu Šifra), Boris Koroni (moderátor rádia Slobodný vysielač) a Petr Žantovský.
 • Oskar Krejčí, bývalý agent StB a jediný normalizátor na Filozofické fakultě UK za studenty, pravidelný účastník promoskevských akcí, šiřitel kremelské propagandy (často s Petrem Žantovským).
 • Bohumír Štědroň působí na soukromé Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů, publikuje prostřednictvím spolku Medias res Petra Žantovského. Na stejné škole byl Žantovský v roce 2016 šéfem katedry mediálních studií, kde byl nadřízeným vlastní manželky [sic!].
 • Jozef Banáš je přispěvatelem konspiracistického webu Hlavné správy a bojovníkem proti údajné rusofóbii.
 • Radim Valenčík, bývalý člen Lidových milicí, publikuje proruské a prozemanovské texty na různých „alternativních“ webech (Naše republika, Parlamentní listy, Rukojmí, …). Je členem facebookové skupina Přátelé Ruska v ČR.

Při posledních volbách členů Rady Českého rozhlasu ale Petr Žantovský zcela nepokrytě ukázal, oč mu jde. Navrhl totiž do ní Jiřího Fencla, svého bývalého kolegu z Geršlova zaniklého Vědomí, kde také působili Tereza Spencerová, Ľubomír Huďo a Erik Best (může se ostatně nyní někdo divit, proč je Erik Best nyní pečený vařený na stanici ČRo Plus?).

Žantovský se o tom vloni v březnu ve svých domovských Parlamentních listech vyjádřil takto:

„Abych byl spravedlivý, musím říci, že jsem v této debatě drobně v kolizi zájmů, protože jsem za naše odborné sdružení Media res také navrhnul jednoho zástupce do Rady Českého rozhlasu. Je jím pan Fencl, dlouholetý ekonomický novinář, dříve v Hospodářských novinách a potom ještě na různých dalších pozicích. Je to člověk, který rozumí ekonomice takového podniku, jako je Český rozhlas, což byl důvod, proč jsme ho navrhovali. Ale tímto mu nedělám propagaci, koneckonců Poslanecká sněmovna se zcela jistě nebude rozhodovat podle názoru z tohoto textu, tam jsou úplně jiné rozhodovací mechanismy.“ 

Fencl se sám označil jako obdivovatel Parlamentních listů, AC24 či Aeronetu. Na Aeronet ostatně sám píše články, případně slušně řečeno „zvláštní“ komentáře pod příspěvky, jako například zde.

Petr Žantovský samozřejmě musí velmi dobře vědět, kam jeho exkolega píše. Jasně se tedy přihlásil k Aeronetu, tedy k cizí moci. Když k tomu ještě připočteme neustále výpady Žantovského, Ovčáčka, Veleby a dalších proti České televizi, je zcela očividné, že prokremelské síly kolem KSČM (která vždy jednala v zájmu cizí mocnosti), SPD, SPO, Miloše Zemana a konspiracistických webů chtějí ovládnout veřejnoprávní média, která stále nemluví tak, jak by se líbilo jim. Opravdu chceme nechat skutečné vlastizrádce, aby nám sebrali rozhlas a televizi?

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]