Církev nesmí být kvůli Lipovské a Nerušilovi spojována s extremistickými stranami, stojí v dopise Dukovi

Kardinál Dominik Duka (ČTK)

Kardinál Dominik Duka | FOTO: ČTK

Mnoho osobností z katolické církve je znepokojeno z posledních zpráv, podle nichž by mohla být církev spojována s extremistickými stranami, konkrétně s Volným blokem a SPD. Právě za tyto strany budou v parlamentních volbách kandidovat Hana Lipovská a Josef Nerušil, tedy dva lidé, kteří jsou úzce spjati s kardinálem Dominikem Dukou. A k jeho rukám míří otevřený dopis, který dnes představil filosof Václav Němec. 

Signatářům dopisu se nelíbí, že oba kandidáti zastávají role v radách veřejnoprávních médií, kam je delegovala Česká biskupská konference, a žádají o jejich okamžitou rezignaci. Lipovská by tak měla skončit v Radě České televize, Nerušil pak v Radě Českého rozhlasu.

V dokumentu také zaznívá obava ze spojování katolické církve se dvěma stranami, které jsou považovány za extremistické, a jejich postoje odporují základním principům křesťanství a evangelia. Zároveň se v dopise kardinálu Dukovi zdůrazňuje, že pokud se veřejně zastává Hany Lipovské a omlouvá její chování v Radě ČT, může to být veřejností pochopeno jako podpora Volného bloku, za nějž bude radní kandidovat do sněmovních voleb. 

Mezi signatáři se objevuje několik jmen známých osobností, mezi něž patří například filosof Daniel Kroupa, astrofyzik Jiří Grygar, biochemik Jan Konvalinka či herečka Martha Issová.

Celý text dopisu Dominiku Dukovi:

Vážený pane arcibiskupe,

s hlubokým znepokojením sledujeme spojování některých osob či kruhů české katolické církve s politickými silami zastávajícími krajní či extremistické postoje, k němuž v poslední době dochází. Máme na mysli především kandidaturu Josefa Nerušila ve volbách do Poslanecké sněmovny za SPD a Hany Lipovské za Volný blok, a to dokonce v pozici volebních lídrů krajských kandidátek. Oba jmenovaní jsou přitom úzce spojeni s nejvyššími orgány české katolické církve: Josef Nerušil působí jako vedoucí referent odboru vnějších vztahů Arcibiskupství pražského a má na starosti i Váš facebookový profil a twitterový účet arcibiskupství. Navíc byl s podporou České biskupské konference zvolen členem Rady Českého rozhlasu. Hana Lipovská byla ČBK nominována do Rady České televize.

Týdeník FORUM (FORUM 24)

     Vážíme si prohlášení předsedy ČBK Jana Graubnera, podle nějž politický postoj osob kandidujících za subjekty s extrémními názory není postojem katolické církve. Vítáme i vyjádření mluvčího pražského arcibiskupství, podle nějž se s tímto prohlášením ztotožňujete. Domníváme se však, že Vaše distancování od politických aktivit zmíněných osob by za této situace mělo být jasnější a jednoznačnější, aby byly rozptýleny pochyby, které o Vašich postojích v této záležitosti panují. Josef Nerušil se dříve v médiích vyjádřil, že jeho kandidaturu respektujete a „máte radost, že se o něco snaží“. Opakovaně jste podpořil též Hanu Lipovskou navzdory jejím účelovým útokům na nezávislost České televize a dalším aktivitám paralyzujícím činnost Rady ČT.  Český rozhlas přinesl Vaše vyjádření v tom smyslu, že s Tomio Okamurou Vás spojuje „péče o bezpečí lidí.“

     Veřejná vyjádření Tomia Okamury a dalších představitelů SPD, stejně jako výroky a excesy kandidátů Volného bloku, kupř. bývalého představitele SPD Lubomíra Volného, přitom budí obavy demokraticky smýšlejících občanů naší země. Volný blok hodlá v nadcházejících volbách kandidovat v koalici s Dělnickou stranou sociální spravedlnosti, která má blízko k neonacistické scéně. Tyto politické subjekty a jejich představitelé vyvolávají strach, šíří nenávist vůči celým skupinám obyvatelstva, upevňují negativní kolektivní stereotypy a podporují autoritářské režimy, nebo dokonce otevřeně propagují násilí. Zmíněná uskupení jsou také protagonisty dezinformačních a konspiračních kampaní. Tento typ politiky nikdy v dějinách nevedl k většímu bezpečí lidí, nýbrž pouze zaséval nepřátelství mezi lidmi a národy, probouzel v lidech nejtemnější vášně a pudy, a podněcoval tak rozbroje, konflikty a války. Především se však domníváme, že tyto postoje jsou zcela neslučitelné s křesťanstvím: s jeho zvěstí o zachraňující moci víry, s jeho požadavkem milosrdenství a bezpodmínečné lásky k bližnímu, s chápáním každého člověka jako Božího obrazu, s důrazem kladeným na pravdu a na lidskou svobodu.

     Obáváme se, že některé informace o Vašich postojích jsou pro katolickou i nekatolickou veřejnost matoucí, a v očích mnoha lidí se díky nim legitimizují politické síly, jejichž působení zcela odporuje základním principům evangelia, radosti, pokoji a spravedlnosti. Jako pražský arcibiskup a český primas máte velký vliv na názory a jednání duchovních a věřících, Vaše slova mají i nemalou společenskou váhu. Domníváme se proto, že v této chvíli je naléhavě třeba, abyste se jasně a přesvědčivě postavil na stranu pravdy a spravedlnosti, na stranu demokratického směřování naší země, a podpořil tak i prestiž katolické církve v očích veřejnosti. Dojem, že katolická církev si nebezpečně zahrává s extrémními politickými proudy, posílený nejistotou o Vašich skutečných názorech, by mohl naopak vést k dalšímu odklonu lidí dobré vůle od katolické církve.        

     Z uvedených důvodů Vás žádáme, abyste se od osob kandidujících za zmíněné politické subjekty jasně a jednoznačně distancoval. Žádáme Vás též, abyste vyzval členy mediálních rad nominovaných ČBK, jmenovitě Josefa Nerušila a Hanu Lipovskou, aby neodkladně rezignovali na své členství v těchto radách, které se neslučuje s kandidaturou za jakýkoli, zvláště pak za extremistický politický subjekt.

     Vážený pane arcibiskupe, tento list je veden starostí o další směřování naší země a věrohodnost katolické církve u nás. Děkujeme Vám, že mu věnujete pozornost a berete tuto naši starost vážně.

Na vědomí: 

arcibiskup a metropolita moravský Jan Graubner

apoštolský nuncius v ČR Charles D. Balvo. 

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]

Související články