Daniel Korte: Šlachta je nedůvěryhodná osobnost. Nechci prokurátorsko-estébáckou republiku

Daniel Korte ()

Poslanec a předseda předseda komise pro kontrolu použití odposlechů Daniel Korte (TOP 09) popsal pro Svobodné fórum postup Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu v souvislosti s používáním odposlechů. Hlavním tématem rozhovoru ale byl boj o policii a osoba plukovníka Roberta Šlachty, který měl být podle poslance propuštěn okamžitě poté, co zpochybnil autoritu policejního prezidenta a jeho náměstka.

Hovoříme spolu v době pokračujících sporů kolem reorganizace policie. Jak hodnotíte obvinění policejního prezidenta Tomáše Tuhého z toho, že měl vynášet informace ven z policie?

Mám-li to nejdříve hodnotit obecně, je zcela evidentní, že to je plán B bezpečnostní divize Agrofertu. Řídící orgán pana Babiše jej naučil dobře konat svoji práci. Plánem A bylo zabránit reorganizaci policie, a když nevyšel, následuje plán B, který je a bude probíhat v masové difamaci mnoha osob. Ta difamace se nepochybně bude stupňovat. Já vůbec nechápu, proč pan Komárek z ÚOOZ takové věci říká médiím, je zde přece jediný orgán, který to má vyšetřovat, a tím je Generální inspekce bezpečnostních sborů.

Pak Šlachta opouští policii, ale žádá, aby mohl vystoupit před poslanci, nebo se poměrně intenzivně vyjadřuje do médií. Co tomu říkáte?

Musím předeslat, že pan Šlachta je pro mě vysoce nedůvěryhodná osobnost. V celé té kauze se od samého začátku choval jako malý harant: Fňukal, jako kdyby mu rozkopali bábovičky. To svědčí o značné psychické labilitě. Já dost dobře nechápu, jak se takový člověk vůbec mohl dostat k policii. V každém případě: Jestliže měl nějaké poznatky svědčící o propojení politiky a podsvětí, tak je měl šetřit. Ne nám o tom povídat. Na to vyšetřování měl osm let, co je ve funkci. Nevím, proč si náhle vzpomněl, že by nám toto měl říkat, a nevím, k čemu by nám taková informace byla, protože poslanecká sněmovna není orgán činný v trestním řízení. Pokud by tyto poznatky byly relevantní, tak my jakožto řádní občané máme oznamovací povinnost a musíme učinit trestní oznámení, které přistane na stole ÚOOZ. Kde to prosím jsme? Myslím, že pan Šlachta – a to souvisí s tím plánem B – si chce v podstatě tímto způsobem řešit své resentimenty a dostal zadání pokračovat v difamační kampani, která se evidentně rozjela. A když už hovoříme o panu Šlachtovi, já jsem toho názoru, že minutu poté, co verbálně zaútočil na pana policejního prezidenta a jeho náměstka, měl být okamžitě vyhozen z policie pro porušení subordinace. To prostě není možné. Policie je vojensky organizovaný sbor.

Pan premiér Sobotka nebo pan vicepremiér Bělobrádek hovořili o tom, že by pan Šlachta měl v policii zůstat, že by mu mělo být nabídnuto nějaké jiné místo. Není to ale podkopávání autority, právě toho uspořádání, o němž hovoříte?

Svým způsobem trochu ano. Panu Bělobrádkovi do toho nic není, u pana premiéra tomu trochu rozumím. Měli jsme zde několik nepříjemností, zmíním například poměrně dosti zlověstný případ pana Randáka. Myslím, že platí, že stát by se o lidi v tak vysokých funkcích, kde přicházejí do styku s tak vysoce brizantními informacemi, což ale není případ ÚOOZ, měl postarat.

Souhlasíte s panem předsedou Kalouskem, že by měla být zřízena parlamentní vyšetřovací komise?

Minutu po útoku na své nadřízené měl být pan Šlachta od policie propuštěn bez výsluh a bez odstupného, stejně tak měl být okamžitě propuštěn nejvyšší státní zástupce poté, co napsal onen dopis premiérovi a ministru vnitra. On jaksi zapomněl na to, že je zde nějaký ústavní pořádek, že právní stát je založen na dělbě moci a že nemůže jedna moc zasahovat do jiné. V tomto případě jsou obě exekutivní. Je sice pravdou, že státní zástupce dozoruje vyšetřování, z čehož se letitou praxí stalo, že řídí vyšetřování, čili hraje roli vyšetřovacího soudce. To se, myslím, posunulo někam úplně jinam. Do organizačních a personálních otázek policie mu však vůbec nic není. Je to asi stejné, jako kdyby policejní prezident kafral nejvyššímu státnímu zástupci do toho, koho obsadí na pozici městského státního zástupce. Do toho mu nic není. Pan nejvyšší státní zástupce Zeman se chová jako aktivistický, angažovaný prokurátor, který se domnívá, že stojí nad policií. Já nechci žít v prokurátorské republice, toto by mělo být šetřeno. Naprosté absurdum je jednání pana vrchního státního zástupce Ištvana, který vyšetřuje policejního prezidenta a jeho náměstka za to, že provedli organizační změnu, která je v jejich kompetenci. Na tu organizační změnu může mít názor, ale je to jejich kompetence, jejich úkol a oni se rozhodli, že to udělají. Pokud se ukáže, že to bylo chybné rozhodnutí, pak ať nesou osobní odpovědnost. Ale kriminalizovat je za to? To je opravdu prokurátorská republika. A ve spojení s Babišem je to prokurátorsko-estébácká republika.

Zaznamenal jste vystoupení pana Babiše v Otázkách Václava Moravce, kde hovořil o vyšetřování Škody Transportation, které nemohl mít z otevřených zdrojů?

On se mohl z nějaké drbárny dozvědět, že je Škoda Transportation vyšetřována. Veřejná informace to nebyla. Ale jen tak se nemohl dozvědět, kdo to šetří. Je zjevné, že se jedná o únik zevnitř policie. Od toho je tady GIBS – a to je to, po čem volal pan Kalousek. Tohle je evidentní trestný čin. Vyšetřovací komise by mohla a měla říci něco k činnosti prokurátorů.

Překvapilo vás, jak se v tomto sporu drží zpátky prezident Miloš Zeman?

Tam mě to překvapilo i nepřekvapilo. Víme, že před třemi lety se prezident postavil za pana Ištvana. Minuly tři roky a nejsou z toho ani ty kabelky. Poté ale dospěl k tomu, že byl oklamán. Prezident je zklamán z toho, že se ty věci nevyšetřily, možná se cítí podveden, a protože je ješitný, tohle nezapomíná. Tady bych viděl motivaci k tomu, že nepřiskočil k noze svému chráněnci Babišovi. Osobní ješitnost.

Když jsme u toho tříletého výročí – souhlasíte s tím, že by mělo být proti pánům Šlachtovi a Ištvanovi vedeno kárné řízení, o kterém hovořil například pan poslanec Benda?

Já nejsem právník, takže tomu tak moc nerozumím. Koukal jsem jako blázen, když jsem si přečetl, že se titíž lidé z olomouckého státního zastupitelství chystají obžalovat bývalého premiéra Nečase za to, z čeho byli vyvázáni takzvaní trafikanti u Nejvyššího soudu. To je přece druhá strana téže mince, to nemůže dopadnout jinak! Logicky. Nemluvě o tom, že celá ta konstrukce je absurdní. V okamžiku, kdy je den po volbách a dohaduje se koaliční vláda, museli by okamžitě sebrat všechny aktéry. To je politická korupce? Ne, na tom je postavena politika.

V případu bývalého premiéra Nečase je velkým tématem také zveřejňování odposlechů.

To je naprosto skandální. Celou rakovinu zveřejňování odposlechů vnímám jako snad horší zločin, než je vražda. Nejenom že to maří vyšetřování, ale zneužívá se to ať už v politickém nebo obchodním konkurenčním boji. Především to ale příšerným způsobem otravuje atmosféru ve společnosti. Zamezit tento nešvar, to bych vnímal jako prioritní úkol policejního prezidenta. Bohužel ve sboru je 40 tisíc lidí, člověk je nádoba křehká, stoprocentně to nejde. Soud ale probíhal s vyloučením veřejnosti, takže dost dobře nechápu, jak se ty záznamy mohly dostat na veřejnost. Já to vůbec nejsem schopen pochopit a nedovedu si představit, jaká by za to měla být kompenzace. Teď vůbec nehájím pana bývalého premiéra Nečase, ale je to takový zásah do soukromí garantovaného ústavou, kdy to zneužití je ze strany veřejné moci… V civilizované zemi, kterou evidentně nejsme, když se takovéto věci mohou dít, by se stát nedoplatil.

Myslíte, že by situaci zlepšilo, kdyby se počet odposlechů snížil?

Jakožto předseda komise pro kontrolu odposlechů chovám již několik let, jakožto člověk zlý a podezíravý, podezření, že jsou nadužívány. Neříkám zneužívány. Nasazení odposlechu by mělo být až posledním prostředkem. Mám ale podezření, že není tím posledním, ale spíše tím předním. Zejména u některého útvaru, který se jmenuje ÚOOZ. Já dostávám analýzu odposlechů a ze speciálů je nejvíce využívá Protidrogová centrála, to je logické, a pak zdaleka více ÚOOZ než ÚOKFK. Zajímavé ale je podívat se na rozčlenění na jednotlivé trestné činy. Tam zjistíme, že ÚOOZ používá odposlechy při šetření korupce v neskonale větší míře než ÚOKFK, který má šetření korupce v popisu práce. U policistů bych to ještě svým způsobem chápal, policista je hodnocen za čárku. Chápu to i u státních zástupců, kteří to mají stejně. Ale vůbec to nechápu u soudců, na kterých leží největší zodpovědnost. Oni by opravdu měli vážit cum grano salis, zdali je požadavek odposlechu adekvátní. Víme, že jsou mnozí soudci, kteří jsou soudci povolovateli. Apeloval bych tedy na jejich zodpovědnost.

Nevyřešila by tento problém změna zákona?

Ne. Změna zákona není zapotřebí, tam jsou podmínky jasně dané, v paragrafu 88 trestního řádu, jsou čitelné a vyjmenovatelné. Problém vidím spíše na konci, v odstavci 8, který praví, že při ukončení toho odposlechu osoba, která ukončí, je povinná v určité lhůtě informovat osobu, která byla odposlouchávána. To se moc neděje. Já vedu několikaletý boj s ministerstvem spravedlnosti. Ministerstvo vnitra jsem přinutil, aby byly do jejich analýz tyto údaje zahrnuty. Problém je v odstavci 9, kde jsou výjimky, přičemž poslední z nich zní: „Pokud by mohlo dojít k ohrožení života, zdraví, svobod a práv občanů“, a ta je tak gumová, že se do ní vejde všechno. Ministerstvo vnitra v této věci spolupracuje, údaje sbírá a dává. Ministerstvo spravedlnosti na to kašle, nikdo to nekontroluje, nikdo to neeviduje, tudíž to nikdo nevymáhá. Já jsem vedl boj s paní bývalou ministryní Válkovou, která mi před svým politickým skonem napsala legrační dopis, v němž psala, že to dělat nebudou, protože ministerstvo spravedlnosti nemůže vůbec ingerovat do činnosti soudů a státních zástupců. Po nástupu nového pana ministra Pelikána jsem mu to napsal, on mi odepsal, že to je závažný problém, který bude sledovat. Minul rok a napsal jsem mu znovu. On napsal, že to sleduje. Pak jsem se dost ostře ohradil a on mi sdělil, že na to zřídí meziresortní komisi s účastí ministerstva vnitra. Já jsem odepsal, že dost dobře nechápu, proč do toho zatahuje ministerstvo vnitra, které ty údaje má a dává, že pokud vím, státní zastupitelství a soudy spadají do jeho gesce, tak ať si to laskavě vyřeší ve svém pašalíku. Na to už mi neodpověděl.

Dá se tedy říci, že v nejbližší době se ta praxe pravděpodobně nezmění?

Obávám se, že se nezmění. Znovu říkám, je to na těch soudech.

Abych se ještě vrátila k boji o policii – máte pocit, že pro tuto chvíli ten spor Andrej Babiš prohrál?

Prohrál bitvu, což byla zmiňovaná varianta A. Varianta B vzhledem k tomu, že má estébácké zkušenosti a k nim svůj manšaft ve své bezpečnostní divizi, může být dosti zajímavá. Bude to válka nervů.

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]