Dezinformace reagují na poptávku neúspěšných a Rusko s Čínou toho zneužívají (2.)

Čínský prezident Si a ruský prezident Vladimir Putin (ČTK)

Čínský prezident Si a ruský prezident Vladimir Putin | FOTO: ČTK

Neúspěšní se vzbouřili proti těm, které chápou jako symboly Moci, proti jakýmsi ONI, kteří můžou za jejich neúspěchy, a chtějí slyšet jakoukoliv informaci PROTI tomu, co ONI říkají, tj. jakékoliv ANTIinformace z úst ANTIrit – alternativních autorit. A toho šikovně využívají ruské a čínské tajné služby. NATO mohlo a mělo o chystané dezinformační válce ze strany Ruska vědět nejpozději od roku 2014/2015, po anexi ukrajinského Krymu Ruskou federací. Aktivace robotických bojovníků dezinformační války proběhla v roce 2019. Zase si toho jen málokdo povšiml. Nyní čelíme situaci, kdy se třicet procent populace našeho západního kulturního okruhu propadlo do úplného informačního zmatku, a ruská propaganda si s nimi dělá, co chce. A my nevíme, co s tím.

V průzkumu Pew Research Center z roku 2017 uvedlo 70 % dospělých v USA, že jim jejich práce nebo kariéra dává alespoň nějaký smysl. To jest – třiceti procentům Američanů jejich práce smysl nedává. Více než třetina zaměstnaných Američanů (39 %) uvedla, že technologie obecně učinily jejich práci náročnější. Tři z deseti Američanů v roce 2016 uvedli, že jsou často ve stresu z množství informací, které potřebují vzít v úvahu při přijímání důležitých rozhodnutí.

V průzkumu z roku 2018 přibližně tři čtvrtiny dospělých (73 %) uvedly, že jsou alespoň trochu spokojeni se svým společenským životem, a více než čtvrtina (27 %) uvedla, že jsou velmi spokojeni – což odpovídá zhruba 26 % těch, kteří byli alespoň poněkud nespokojeni se svým společenským životem. Třetina (33 %) uvedla, že jen někdy má pocit, že má lidi, na které by se mohla obrátit s žádostí o podporu. V průzkumu z roku 2018 mezi uživateli sociálních sítí v USA většina (71 %) uvedla, že často nebo někdy vidí obsah, díky kterému se cítí na sociálních sítích propojeni.

Sovětský propagandistický plakát s V. I. Leninem (wikimedia commons (volné dílo))

Obdobně alarmující data shromáždil v prosinci 2021 průzkum Axios/Momentive, který zjistil, že 45 % demokratů, 69 % republikánů a 54 % všech dospělých v USA se bálo toho, co čeká svět v roce 2022. Lednový průzkum Global Strategy Group/GBAO/Navigator Research pak uvádí, že většina Američanů (52 %) se od Bidenových voleb cítila „frustrovaná“ politikou. Sentiment byl obzvláště vysoký mezi republikány (78 procent), ale stejně se cítili i nezávislí (55 %) a zhruba čtvrtina demokratů (29 %).

Společnost zkrátka vygenerovala skupinu lidí, kteří sami sebe chápou jako neúspěšné, zbytečné, beze smyslu – jsou nesvědomití a hledají odpovědnost za svůj stav mimo sebe. A v tu chvíli přichází potřeba vymezit se proti nějakým „oni“, „těm nahoře“, kteří měli zavinit jejich neúspěch. Těm, kteří mají vzdělání, bílé pláště, úspěch, říkají cizí slova a tváří se přísně. Cokoliv, co říkají, přece musí být špatně – vždyť ONI zavinili neúspěšnost toho konkrétního jedince. Takže u třiceti procent společnosti vzniká potřeba potvrzení, že ONI jsou špatní. Lačnost po (jakýchkoliv) informacích, které jsou v pravém protikladu k tomu, co jim říkají ONI a JIMI kontrolovaná média se zaprodanými „presstituty“, jako je autor tohoto článku.

Pseudodemence

U hašteření na sociálních sítích málokoho nezarazilo, jak hluboké demence někdy dosahují. Zdá se ale, že termín „demence“ užitý jako hodnotící soud a negace by měl být nahrazen zcela emočně neutrálním slovem „pseudodemence“, v jeho lékařském významu. Je to stav, který se jeví jako podobný demenci, ale nemá kořeny v neurologické degeneraci. Někteří lidé nazývají tento stav depresivní pseudodemence, protože příznaky často pocházejí z nálad souvisejících s podmínkami, jako je deprese. Tento stav se obecně vyskytuje u lidí, když stárnou. Někteří předpokládají, že stavy související s náladou, jako je deprese, mohou způsobit tyto kognitivní změny ve stárnoucím mozku. U starších dospělých může deprese způsobit významnou kognitivní poruchu, která může vést k symptomům spojeným s pseudodemencí.

Antisystémová demonstrace na Václavském náměstí v Praze (3. 9. 2022) (Jan Šibík / FORUM 24)

Mezi příčiny pseudodemence patří zvýšený stres a deprese, psychosociální a environmentální faktory, včetně zneužívání (psychického a fyzického), špatná sociální podpora, ztráta zaměstnání, negativní životní události, zneužívání „látek“. Symptomy související s pseudodemencí mají tendenci se zlepšovat po úspěšné léčbě deprese, včetně léků, psychoterapie nebo některých kombinací těchto dvou. V některých případech se však kognitivní deficity nemusí zlepšit tak rychle jako deprese.

Metaanalýza výzkumů na toto téma, provedená v Cambridge, prozkoumala 34 studií (n = 71 244). Deprese byla významně spojená s poklesem kognitivního výkonu. Úzkost byla významným prediktorem poklesu kognitivního výkonu ve dvou studiích. Ve vzorku 100 lidí měla úzkost silný přímý i nepřímý vliv na předpověď budoucího poklesu kognitivního stavu v průběhu 3,2 let. Další studie ukázala (n = 785) starších dospělých ukázala, že vyšší úrovně symptomů úzkosti byly významně spojeny s rychlejším poklesem kognitivního stavu během 3 až 4 let. Ale několik studií přímý vztah úzkost–zhloupnutí nenašla, a problém potřebuje další výzkum.

Kolik z těch ANTIlidí skutečně netrpí pseudodemencí z frustrace a deprese? A kolik ze zbytku množiny sdílečů a konzumentů dezinformací tvoří senioři s mírnou poznávací poruchou, kteří akceptují svět jen v té podobě, jako když byli mladí, a vše nové je pro ně zlem? Tito lidé – obě dvě skupiny – lačně sáhnou po jakékoliv informaci, ne pro její obsah, ale tehdy, když je v rozporu s „oficiálním stanoviskem“, a tak vyvolá kognitivní konsonanci s jejich nastavením, že teď je všechno špatně – ne jako za jejich mládí. Ti tvoří poptávku po dezinformacích – a jsou věční, dokonce jich spíše stárnutím populace přibude.

Během ruské anexe Krymu se v Simferopolu konalo několik proukrajinských demonstrací Krymských Tatarů (březen 2014) (Devlet Geray / wikimedia commons (CC BY-SA 4.0)

Jak zneužívají dezinformace nepřátelé Západu?

Například 15. dubna 2021 americké ministerstvo financí oznámilo, že podniklo rozsáhlé kroky proti 16 subjektům a 16 jednotlivcům, kteří se pokusili ovlivnit prezidentské volby v USA v roce 2020 na pokyn vedení ruské vlády. Rusko zaměstnávalo systém vládních úředníků, dezinformačních kanálů a společností, aby skrytě ovlivňovalo americké voliče a šířilo dezinformace o amerických politických kandidátech a volebních procesech a institucích v USA.

Ruské zpravodajské služby, jmenovitě Federální bezpečnostní služba (FSB), Hlavní ředitelství zpravodajských služeb (GRU) a Zahraniční zpravodajská služba (SVR), hrají zásadní roli při šíření ruských dezinformací online. FSB, GRU a SVR provozují síť webových stránek, které zakrývají jejich ruský původ, aby oslovily západní publikum. FSB přímo provozuje dezinformační výstupy. SouthFront je online dezinformační stránka registrovaná v Rusku, která přijímá úkoly od FSB. Pokouší se oslovit vojenské nadšence, veterány a zastánce konspiračních teorií, a přitom se snaží skrýt své napojení na ruskou rozvědku. NewsFront je dezinformační a propagandistický kanál na Krymu, který spolupracoval s důstojníky FSB na koordinaci příběhu, který podkopal důvěryhodnost zpravodajského webu obhajujícího lidská práva.  NewsFront byl také použit k distribuci nepravdivých informací o vakcíně proti covidu-19, což dále dokazuje nezodpovědné a bezohledné jednání ruských dezinformačních webů.

Strategic Culture Foundation (SCF) je online časopis registrovaný v Rusku, který řídí SVR a je úzce spojen s ruským ministerstvem zahraničních věcí. SCF je řízena ředitelstvím MS (Active Measures) SVR a vytvořila nepravdivé a nepodložené příběhy týkající se amerických úředníků zapojených do prezidentských voleb v USA v roce 2020. Vydává konspirační teorie, čímž jim poskytuje širší platformu pro šíření dezinformací a zároveň se snaží zakrýt ruský původ časopisu. GRU provozuje InfoRos. InfoRos se nazývá tisková agentura, ale primárně ji provozuje 72. hlavní zpravodajské informační centrum (GRITs) GRU. GRITs je jednotka v rámci ruských jednotek pro informační operace, která je identifikována jako ruská vojenská síla pro provádění kybernetické špionáže, ovlivňování a útočných kybernetických operací. InfoRos působí pod dvěma organizacemi, „InfoRos, OOO“ a „IA InfoRos“. InfoRos využila síť webových stránek k šíření falešných konspiračních narativů a dezinformací propagovaných představiteli GRU.

Ilustrační foto. (Štěpán Mareš)

Ruský finančník Jevgenij Prigožin financuje Internet Research Agency (IRA), ruskou trollí farmu, která dle Američanů zasahovala do prezidentských voleb v USA v roce 2016. Ruský státní příslušník Alexander Malkevič a jeho společnost Foundation for National Values ​​Protection (FZNC) usnadňují Prigožinovy ​​globální vlivové operace minimálně od roku 2019.  Malkevič provozuje dezinformační web FZNC. Především z Ruska operuje Asociace pro volný výzkum a mezinárodní spolupráci (AFRIC), Mezinárodní protikrizové centrum – a ruští občané Petr Byčkov, Julia Afanasjeva a Taras Pribyšin realizují Prigožinovy ​​operace v Africe a Evropě.

Od června 2019 společnost Mandiant informovala zákazníky o útočné kampani DRAGONBRIDGE – síti tisíců falešných účtů na mnoha sociálních médiích, webech a fórech, které propagovaly různé narativy na podporu politických zájmů Číny. Od té doby došlo ke změnám v taktice DRAGONBRIDGE. Byla identifikována podmnožina informačních operací v rámci kampaně DRAGONBRIDGE napříč sociálními médii, která útočila na australskou společnost Lynas Rare Earths Ltd. těžící vzácné zeminy. Kampaň šířila dezinformace o údajně ekologicky nešetrné práci těžařů a vyzývala k protestům proti plánované výstavbě zařízení na zpracování vzácných zemin v Texasu.

V červnu se další aktivita DRAGONBRIDGE začala zaměřovat na kanadskou společnost Appia Rare Earths & Uranium Corp a americkou společnost USA Rare Earth (opět vzácné zeminy) a šířila negativní dezinformace v reakci na plánované aktivity firem. Kampaň také šířila útoky na rozhodnutí Bidenovy administrativy změnit legislativu, aby se urychlila domácí produkce důležitých nerostů, ve kterých jsou USA závislé na Číně. Kampaň využívala falešné účty na sociálních sítích a fórech, včetně těch, jež se vydávaly za účty obyvatel Texasu a předstíraly obavy z ekologických a zdravotních problémů z výroby.

Pohlednice k Pribinovým slavnostem v Nitře roku 1933 (Wikimedia Commons / Public Domain)

Výzkumníci společnosti Comparitech nabourali nezabezpečenou farmu ruských botů na facebooku. Kontrolovala 13 775 falešných účtů na facebooku. Každý z nich zveřejnil post průměrně 15krát za měsíc, celkem tedy 206 625 příspěvků z této jedné farmy v daném měsíci. Farmy botů vytvářejí nové roboty a neustále je obnovují. Nejstarší příspěvek z těchto účtů byl vytvořen v říjnu 2020.  Zveřejňují provokativní a rozdělující politický obsah, aby podněcovali legitimní uživatele facebooku.

Každý účet na první pohled vypadá jako skutečný, doplněný o profilovou fotku a seznam přátel (často jiných robotů). Většina účtů robotů byla registrována s dočasnými telefonními čísly a e-mailovými adresami @mail.ru. Comparitech oznámil účty botů facebooku, ale do zveřejnění neobdržel odpověď. Facebook po zveřejnění zablokoval pouze jeden z asi deseti botů té farmy.

Na tomto místě se hodí připomenout zprávu, kterou zveřejnila společnost META, majitelka facebooku, WhatsAppu a Instagramu), dva dny po ruské invazi na Ukrajinu, tj. 26. února 2022: „Podnikáme rozsáhlé kroky v boji proti šíření dezinformací a zavádíme větší transparentnost a omezení týkající se státem kontrolovaných médií.“ (dokončení příště)

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]

Související články