Diskuse elit 2020: Nemáte pravdu, protože vypadáte divně!

Demokracii neohrožují jen diktátoři, ale především občané sami. Tím, jaké vytvářejí a tolerují komunikační a společenské standardy. V demokracii je například zvykem při diskusi elit ve veřejném prostoru používat argumenty, racionalitu, a zcela se vyhnout jakýmkoliv osobním útokům. Základní kámen, na kterém demokracie stojí, je právě veřejná argumentovaná a racionální diskuse elit – neboť z ní by měly u alespoň trochu racionálních voličů plynout jejich volební preference. Pokud se však diskusní aréna médií stane i pro elity pavlačí, kde vítězí nejhlasitěji ječící hulvát, končí zastupitelská demokracie. Většina voličů navykne ječení osobních urážek do té míry, že jim to přestane u politiků vadit, a ti nejhloupější voliči tomu přizpůsobí i své volební chování. Volí ty nejhlasitěji a nejsprostěji ječící politiky, protože už ječení urážek považují za normální. Řada představitelů českých parlamentních stran sprostotou výrazně vyniká nad průměr populace. A když jsou ještě mnohem sprostší než obyčejní lidé, tak z nich bude dobrej premiér nebo prezident, to je snad jasný, mámo! Za tento úpadek zastupitelské demokracie nemůžou jen hloupí voliči, ale především členové elit, kteří sprostotu a hloupost generují dokonce i při diskusi o koronaviru.

Parlamentní listy 16.09.: Šéf Motola Ludvík: Testovat ty, kterým je blbě. Flegr tvrdí, že žena nakažená kočkou se víc zdobí. Ten virus má skvělý marketing

Novinář: „Nyní dostává v médiích značný prostor evoluční biolog Jaroslav Flegr, který přináší dost katastrofické scénáře, že zde mohou být desítky tisíc mrtvých. Co na to říkáte? Proč tohle říká a čím to podkládá?“

JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA, ředitel nemocnice v Motole: „Vážně nevím. Domnívám se, že ten člověk, jak to říct slušně… Obecně vzato bych jeho vývody vážně nebral. Publikuje dlouhodobě docela veselé studie o toxoplazmóze, což je nemoc, kterou šíří kočky. On tvrdí, že když se ženy nakazí toxoplazmózou, mají větší tendenci se zdobit a muži jsou zase agresivnější. Tak nevím no. Stačí se na něho podívat a dojde vám, že ten člověk je velmi svérázný. S jeho názory zkrátka nesouhlasím. Tohle je přesně ten model, že dneska musíte šířit názory o desítkách tisících mrtvých, abyste dostal masivní prostor. Když říkáte, že to zvládneme a katastrofa nehrozí, nejste pro média zajímavý.“

Divnost profesora Flegra potvrzena!

Jak správně podotkl pan doktor Ludvík, je pan profesor Flegr divnej od pohledu, a to především v případě, že koukáte odshora. Bývá totiž trestuhodně rozcuchaný, což zásadně znevěrohodňuje jeho výroky (nejen) o virech a podráží jeho vědeckou autoritu.

Dále je divnej svou užvaněností v písemné podobě. Napsal totiž celou řadu knih – třeba Úvod do evoluční biologie, Základy evoluční biologie, Zamrzlá evoluce, Pozor, Toxo!, Milí pokusní králíci, Evoluční tání aneb O původu rodů či Evoluční biologie. A to rozhodně není normální. Kolik knih napsal doktor Ludvík, a kolik jste jich napsali Vy? Normální člověk na to díky občanské povinnosti sledovat v televizi fotbal čas nemá! A kde ho bere pan profesor? Nezískává čas na psaní svých knih tím, že by zanedbával výzkum evoluce, za který je placen? Jak to, že místo toho normálně nebere dávky jako každý slušný občan? Navíc si všimněte, že pořád dokolečka píše o té e-poluci, jako by nebyla jiná témata! Kdyby napsal něco jako třeba kuchařku, ale tohle?

Zásadně pohoršující je i hmotnostní divnost profesora Flegra. Jak jste viděli v řadě médií, kam si virologického alarmistu (či dokonce viroteroristu) Flegra zvou novináři placení Sorosem, je hubenej. Zřejmě mu ty jeho knižní slátaniny nevydělají ani na bůček, a on by chtěl něco vykládat o virech! 

Svoje promluvy o pandemii a evoluci virů, které přednáší na Karlově univerzitě a které píše na Facebook, adresuje svému kocourovi Micíkovi. Dle Wiki v letech 1977–1982 vystudoval (profesor Flegr, ne Micík) obecnou biologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a získal titul RNDr. V letech 1984–1987 vystudoval na téže fakultě fyziologii a získal titul CSc. V roce 1999 byl jmenován docentem pro obor parazitologie, v roce 2008 profesorem pro obor ekologie. Dnešní komunikace je ale přece o tom, že na fejzbůčku poučujeme cizí lidi, ne kočky, a to v oblastech, o kterých radílek neví ani prd. Takže říkat kočce něco, na co Flegr přišel po třiceti letech studia a vědecké práce na univerzitě, je sprosté povyšování nad absolventy Vysoké školy života. 

A konečně nesmíme zapomenout na zásadní skutečnost, že profesor Flegr je zrzavej. Jeho řeči o virech tedy jsou jen zrzavé lži – a to je víc, než by měl český národ tolerovat! I svoboda slova má mít své meze, zvlášť pro zrzavý!

Co ten divnej Flegr plácal? 

Nyní pár ukázek, co ten neomluvitelně zrzavej, hubenej a vzdělanej člověk vlastně na Facebook psal:

12. 9.: Micík se mi tuhle díval přes rameno, když jsem si cvičně modeloval průběh naší epidemie. A asi ho zaskočilo, jak vypadá exponenciální růst. Exponenciální růst je potvora. Nejen proto, že je ke konci rychlý. Jeho hlavní záludnost spočívá v tom, že je zpočátku pomalý, že se dlouho zdánlivě vůbec nic dramatického neděje. Lidé dokážou docela dobře odhadnout příští vývoj, když se jedná o vývoj lineární – když každý týden stoupne sledovaná veličina, třeba počet nakažených koronavirem, o nějakou konstantní hodnotu. Neodborník však příští vývoj nedokáže odhadnout, když každý týden ona veličina stoupne o svůj násobek. A právě to počet nakažených dělá. V takovém případě se dny a týdny zdánlivě nic dramatického neděje. Jenže najednou, během pár dnů, počty vystřelí k hodnotám, které přesáhnou kapacitu zdravotnických zařízení a vzápětí neřízeně vypnou hospodářství. 

Pozorování z okolních států ukazují, že v případě současné koronavirové epidemie uběhne od naprosté pohodičky ke katastrofě asi měsíc, přičemž po většinu času je to stále relativní pohodička.  Pakliže se zodpovědné orgány striktně nedrží předem připravených protiepidemických plánů, politici se zřejmě neodhodlají přijmout nutná, ale bolestivá opatření včas, tedy v době, kdy se většině voličů zdají být zbytečná a přehnaná. A společnost se tak nevyhne neřízenému kolapsu. Přitom zrovna na koronavirus tato opatření velmi dobře zabírají. Stačilo by, aby se u nás v současnosti platná opatření dodržovala v létě, a až do nástupu skutečného podzimu bychom se vyhnuli nákladným a opravdu bolestivým zásahům do chodu života, typu zavírání základních škol a uzavírání restaurací a dalších podniků. Paniku rozhodně nedoporučuji, ale do praktických příprav na fakt velký průšvih by se lidé pustit měli. 

13. 9.: Milý Micíku! Ráno jsem se podrobně podíval na denní přírůstky nakažených za poslední dva měsíce. Přírůstky neodpovídají exponenciálnímu růstu počtu nakažených. Počty nakažených stoupají v posledních týdnech rychleji než exponenciálně, takže skutečné počty nakažených budou ještě vyšší. 

Jaroslav Flegr 15.9.: Milý Micíku, epidemiologové nestíhají trasovat nakažené a posílat je do karantény a odběrová centra nezvládají nápor osob, které potřebují vyšetřit. To, co by s vypětím sil centra zvládla dnes, nemohou zvládnout za pár dnů, kdy bude nápor dvojnásobný, nebo za dalších pár dnů, kdy už bude pětinásobný. Kdybys, Micíku, nevěděl, co je to kolaps zdravotnictví, tak to jsou pacienti umírající na chodbách nemocnic nebo před jejich branami, zoufalí lékaři, kteří musí rozhodovat, koho připojí na ventilátor a koho nechají bez pomoci zemřít. Až tohle všechno skončí, budou se hledat viníci. Politici zcela jistě hodí vinu na úředníky a ti se zase pokusí hodit vinu na experty. Někdo, patrně ten v podstatě nevinný, nejspíš půjde na pár let do vězení. Ty mrtvé už ovšem nikdo nevzkřísí a škody vzniklé neřízeným kolapsem hospodářství budeme napravovat moc a moc dlouho. Psychopati, co nám dnes vládnou, jsou splachovací – těm výčitky svědomí rozhodně nehrozí. Mnoho lidí si však může do smrti vyčítat, že z nevědomosti nebo z pohodlnosti či zbabělosti neudělali včas to, co udělat mohli, aby zabránili blížící se katastrofě. 

Doktor Ludvík – vzor české normálnosti!

Pan ředitel FN Motol kritizoval pana profesora Flegra po právu. Je to vidět už na první pohled. Začněme tím, co je nejdůležitější v sumo – hmotností. Národním neduhem Čechů je tloušťka. Mít dvacet třicet kilo sádla navíc z pivánka a vepřového je v Česku běžné. Proto je pan doktor Ludvík díky svému lehce nadoptimálnímu body mass indexu úplně normální, a tak musí mít pravdu.

Češi jsou vyhlášení hlubokou vnitřní konzistencí. Znám jednoho novináře, který byl do roku 1989 kandidátem KSČ, poté revolucionářem, následně katolíkem, a pro jistotu také chodí k léčitelům. Taková míra vnitřní integrity je v Čechách zdravý standard.  Ve volbách do Senátu v roce 2020 kandiduje pan doktor Ludvík za ČSSD s podporou ANO v Praze 5. Špatný politik, co se na jednu partaj spoléhá! Podobně, jako může mít člověk v postmoderní realitě více pohlaví, může politik zastupovat více stran. Takže je jasné, že to má doktor Ludvík v hlavě srovnané jako většina normálních Čechů, a proto má ve svých výrocích o virech pravdu. 

A konečně – zdravým standardem české internetové komunikace je poučování druhých v oblasti, kde neví radílek ani pšouk. Dle Wiki pan doktor Ludvík vystudoval obor ekonomika zahraničního obchodu. Dále při zaměstnání vystudoval právnickou fakultu UK. Poté navštěvoval Prague International Business School, kterou zakončil ziskem titulu MBA. Dlouhá léta pracoval jako topmanager ve farmaceutických firmách a od 30. listopadu 2016 byl víc než rok také ministrem zdravotnictví. Jeho vzdělání a odborná praxe ve věci virů tedy spočívá v tom, že jistě dobře zná řadu lékařů z infekčního oddělení motolské nemocnice. Je to poctivý manažer, a tak se nedá vyloučit, že na tom oddělení potkal i uklízečku. Proto jsou jeho virologické kompetence plně srovnatelné s virologickými kompetencemi absolventů Vysoké školy života, a pan doktor Ludvík má pravdu. A samozřejmě má pravdu i proto, že není zrzavej!

Data jsou taky divná

Den poté se jmenoval nějaký katastrofický scifi film. Den poté, co doktor Ludvík vyinvestigativoval, že profesor Flegr je divnej, a tak nemůže mít pravdu, oznámil Seznam zprávy: Nejhorší scénář: 3,6 milionu nakažených v prosinci, varují statistici. „Ústav zdravotnických informací a statistiky ve čtvrtek odhalil virtuální scénáře vývoje nákazy koronavirem v Česku. Ten nejčernější ukazuje, že epidemie do konce roku zasáhne 3,6 milionu osob, z toho v prosinci 2,133 milionu. Jde o nejhorší předpověď, která může Česko zasáhnout, model totiž vychází ze současného trendu šíření nákazy v zemi.“

Dva dny po prohlášení pana doktora Ludvíka, co určitě není divnej, noviny psaly: „V nemocnici leží dosud nejvíce lidí s virem. Padl rekord z první vlny.“ Přibylo 2111 potvrzených případů nákazy koronavirem. Jiný titulek: „Přibylo 1074 případů. Češi po návratu z ciziny mají vyplnit formulář.“ Tři dny po památném výroky noviny psaly: „Infekční oddělení plní covid. Ředitel mluví o drastickém omezení provozu.“ V nemocnicích leželo 480 pacientů, na jaře byl rekord 422. Přibylo 2046 nakažených. „Kolik z nás má virus? Rekordy naznačují, jak přibývá i skrytých nosičů,“ psaly noviny. Ministr Vojtěch prohlásil: „Navrhnu vyhlásit nouzový stav, pokud se číslo R přiblíží dvojce.“ Čtvrtý den od odhalení divnosti profesora Flegra sdělil médiím doktor Prymula: „Čekáme osm tisíc nakažených denně, omezíme svatby i hostiny.“

Ten divnej Flegr má plnou pravdu. Ale že je zrzavej, tak se mu na ni můžem vy**at.

Klauni vpřed! 

Prostě – pan doktor Ludvík z důvodů jen jemu známých, bez jakéhokoliv odborného vzdělání v oboru a bez jakýchkoliv dat, vyprávěl úplné nesmysly, které pár dní poté děsivě vyvrátila realita. A jak opravdu neměl, čím by své fantazírování o zbytečném strachu z covidu podepřel, tak začal svého názorového protivníka – profesora Flegra – urážet kvůli vzhledu. Ano, v Pyčobaňi je to v nádražce před zavíračkou normální. Ale že podobně intelektuální argumentaci užívá kandidát na senátora a ředitel významné nemocnice, je celospolečenský malér. Přes plácání o zvládnuté epidemii je pan doktor Ludvík členem elit – těch, které svým chováním utvářejí normy a formují hranice přijatelné komunikace. Pokud zavádí plácanou jako legitimní formu diskuse, stane se plácání nekompetentních nesmyslů celospolečensky přijatelným. A politici už definitivně nebudou voleni díky tomu, co říkají, ale na základě toho, jak při plácané v televizi výskali, juchali, nadávali, a kolikrát řekli protistraně, že je č**ák. Zastupitelská demokracie v podobné situaci přestává být vládou zástupců voličů a stává se vládou demokraticky volených klaunů.

P.S.: Autor tohoto textu je taky divnej, ale není zrzavej. Má pleš. 

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]

Revue Forum Banner