Do machinací nemá být zapojena jen Jermanová, ale i další členové ANO. Muž podal trestní oznámení

Michael Pánek (ODS) (ODS)

Michael Pánek (ODS) | FOTO: ODS

Do údajných machinací v řádu až 670 milionů korun nemá být na Krajském úřadu Středočeského kraje zapletena jen hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová, ale i další radní za ANO, říká opoziční zastupitel a člen finančního výboru Michael Pánek. V rozhovoru pro FORUM 24 dále přiblížil, co se ve vedení kraje děje a popsal důvody, proč podal na vedení kraje trestní oznámení.

Před několika dny jste podal trestní oznámení, které
nemíří jen na hejtmanku Jermanovou. Kde přesně se dějí
nepravosti? Do kauzy je údajně zapleteno více členů ANO.

Ve Středočeském kraji protéká největší množství peněz přes odbor dopravy. Já jsem se soustředil na Krajskou správu a údržbu silnic (KSÚS), která pod tento odbor spadá a také
protože ze svého dvanáctiletého působení v roli starosty Dobřichovic jsem s KSÚS udělal velmi špatnou zkušenost. Mizerná zimní údržba, neposekané příkopy u silnic a vždy ta samá odpověď na moje urgence: Nejsou peníze. Když jsem se v roce 2016 stal zastupitelem Středočeského kraje za ODS, zaměřil jsem se tedy právě na hospodaření KSÚS. A zjistil jsem,
že není ze strany Středočeského kraje z nějakých podivných důvodů vůbec kontrolované. Tedy že objem peněz přes 8 miliard nikdo nekontroluje a zastupitelé věří, že to v KSÚS šlape dobře. Při své kontrole zde, ve funkci předsedy Finančního výboru ZSK, jsem na základě účetních dokladů a seznamu zakázek vyčíslil škody pro Středočeský kraj na 670 mil. A zde se dostávám k odpovědi na Vaši otázku. Za tento stav by měla být odpovědná nejenom Hejtmanka
Jermanová (ANO) ale i další členové vedení kraje, zejména příslušní radní. Tedy radní pro dopravu František Petrtýl (ANO), ale i radní pro veřejné zakázky Martin Herman (ANO) a
z důvodů ignorování pravděpodobných stomilionových finančních ztrát v KSÚS i radní pro  finance Gabriel Kovacs (ANO) a samozřejmě všichni ostatní radní, kteří tento stav tiše
tolerují.

Jak je podle Vás možné, že instituce, kterou během tří let
proteče deset miliard korun, neměla za tu dobu žádnou
důkladnou kontrolu?

To je dobrá otázka. Ptám se na to vedení Středočeského kraje od té doby, co jsem na jaře 2017 zjistil podivné machinace s veřejnými zakázkami v KSÚS, vzniklé škody jsem vyčíslil na
670 mil. a vše písemně oznámil vedení Středočeského kraje. Pro ujasnění uvedu, že Úřad Středočeského kraje má svůj vlastní Odbor kontroly, který kontroluje hospodaření
příspěvkových organizací, kam patří i KSÚS. Proč ale zrovna KSÚS, kterou protéká nejvíce peněz, téměř nekontroluje, nechápu. Odbor kontroly zde kontrolu provedl, dle svého plánu kontrol, naposledy v roce 2014 ! Závady byly minimální. Chyběla inventární čísla na nábytku v nějaké kanceláři. Jak mohou ale dvě dámy za jeden nebo dva dny důkladně
zkontrolovat hospodaření v řádech miliard, mi není opravdu jasné. V roce 2015 pak proběhla pouze kontrola, zda závěry kontroly z roku 2014 jsou napraveny, tedy zda stoly již
dostaly svá inventární čísla. Nicméně až do letošního roku se žádná kontrola v KSÚS od odboru kontroly neplánovala. Pouze na moje vyžádání zde proběhla mimořádná kontrola v
roce 2017. Ta kupodivu konstatovala, že zde dochází k účelovému dělení zakázek. V souladu s mými zjištěními, které jsem písemně oznámil vedení kraje. Nikdo z vedení kraje s tím ale nic nedělal! Toto však není vina Odboru kontroly, ale jednoznačně vedení kraje. Ve svém písemném oznámení z července 2017 jsem psal vedení SK, že je nutné provést
v KSÚS forenzní, tedy vyšetřovací audit. Obyčejný audit totiž podezření, která jsem vznesl, nemůže odhalit. Zkoumá totiž jen základní soulad se zákonem. Tedy aby například v soutěži
malého rozsahu, do 6 mil., bylo obesláno 5 firem a byla vybrána ta nejlevnější. Nezkoumá již, zda v soutěžích firmy pravidelně necirkulují či zda nepatří třeba jedné a té samé osobě. Také nezkoumá, zda se při provádění staveb položí jen 5 cm asfaltu místo projektovaných 15 cm atd. Středočeský kraj nakonec i přes má upozornění zadal jen obyčejný audit. Bohužel navíc ještě s bezzubým zadáním, které vůbec nepožadovalo prověření závažných podezření z mé zprávy.
Audit dalo vedení kraje zastupitelům nejprve z jedné třetiny protiprávně začerněný s tím, že vše je podle zákona a že moje podezření se neprokázala. Jak by se ale mohla prokázat
podezření z mé zprávy, když jejich prověření nebylo v zadání auditu vůbec požadováno. Navíc audit od firmy BDO byl povrchně a lajdácky zpracovaný, jak uvádím v posudku, a vůbec se nezabýval ekonomičností KSÚS. Což ostatně konstatovali auditoři i ve své zprávě. V auditu se například píše:
1. Zakázky VZMR, kterých je 84 % všech zakázek, jsou soutěženy v souladu se zákonem, ale tyto soutěže nemusí vést k zajištění nejvýhodnější ceny pro Středočeský kraj. Právě na nezajištění nejvýhodnějších cen při zakázkách VZMR poukazuje moje zpráva a vyčísluje je na 220 mil ročně., za sledované období na 670 mil. 2. Auditor uplatňuje při zpracování auditu tzv. Paretův princip. To znamená, že vychází z principu, že 80 % následků je způsobeno 20 % příčin. Snad asi z tohoto důvodu se auditor některým závažným věcem vůbec nevěnuje. Například podivným nájmům areálů kolem silnic II. a III. tříd, které KSUS pronajímá za extrémně nízké ceny vybraným firmám. Některé nájmy jsou uzavírány na dobu 89 dnů s automatickou prolongací. Tyto smlouvy se takto prodlužují již mnoho let. Proč 89 dnů? Protože od 90 dnů je nutno pronájem již soutěžit. Na toto poukazoval již starší audit v KSUS provedený firmou NEXIA, který ale nikdy nebyl zveřejněn. A to letos KSÚS hospodaří s roční objemem peněz dokonce téměř 5 miliard.

Jakých částek se údajné machinace mají týkat?

Ve své zprávě jsem vyčíslil škody na 670 mil za období 2,5 roku. V KSÚS se zatím nic nezměnilo, tak si myslím, že škody podobným tempem vznikají a nyní. Tudíž forenzní audit by
se měl udělat až do dneška, tedy roku 2019.

Nejde o jedinou kauzu, která je spojena se Středočeským
krajem. Jak hodnotíte záležitost s vyplacením přibližně
pěti milionů externím spolupracovníkům, přičemž vedení
kraje odmítá vysvětlit komu a za co byly desetitisícové
měsíční částky vyplaceny?

Myslím si, že to oni nějak okecají. Jedná se o 5 milionů a to je v porovnání se stomilionovými škodami, na které upozorňuji, jen malá částka… I když upoutává velkou pozornost. Nicméně je
potřeba to vnímat tak, že odpovědnost za špatné hospodaření Středočeského kraje neleží jen a pouze na hejtmance. Leží na všech radních, kteří mají za určité odbory svoji odpovědnost.
Zejména odbor dopravy, ale i odbor pro veřejné zakázky a potažmo tím i odbor financí. Nijak nehájím hejtmanku a její obrovský díl odpovědnosti na těchto machinacích, ale příslušní radní se tak trochu schovávájí za sukně paní hejtmanky a místo aby vyvodili z těchto věcí svůj díl odpovědnosti, tak celou tíhu těchto podezření nechávají jen na ní.

Uvedl jste, že po Vašem dřívějším upozornění na možné
machinace v krajské správě a údržbě silnic jste zažil
nátlak a důrazné náznaky, abyste se tématu přestal
věnovat. Děje se něco i nyní? Z jaké strany?

Nejdříve to byly jen „přátelské“ pohovory. Ať do toho tak nešťourám, že je to kontraproduktivní. Pak následovalo předvolání na Kontrolní výbor a obvinění, že jsem na
kontrolu v KSÚS neměl nárok. To však vyvrátilo stanovisko Ministerstva vnitra, které jsem si vyžádal. No a nakonec na mě podalo vedení Středočeského kraje účelové trestní oznámení,
které bylo hloupě sepsané, ale mělo za úkol mě zastrašit. Právní rozbor tohoto trestního oznámení jsem si

Michael Pánek
„Opravená“ silnice ve Středočeském kraji.

nechal vypracovat od renomovaného právníka Judr. Tomáše Sokola. Kraj i policie mi stále odmítají sdělit výsledek šetření, přestože jsem je o to několikrát žádal. Policie mě dokonce odmítala i vyslechnout, což považuji za nepochopitelné a alarmující. Nakonec mě na můj nátlak vyslechla, ale ani po roce a čtvrt nic dalšího nevím. Je to způsob psychologického nátlaku.
A ještě poslední věc. V tisku čtu stále od vedení Středočeského kraje, jak makají a jak jsou všechny opravy silnic II. a III. třídy fajn. Na jednu jsem se zajel podívat do Českého Šternberka. Jedná se o opravu silnice II. třídy II/111 z listopadu loňského roku. KSÚS ji bez problému převzala a ze 100 % zaplatila. Z fotky, kterou jsem pořídil týden po dokončení a převzetí díla vidíte, že takto byste nechtěl mít opravený ani plácek před prasečím chlívkem.  A když jsem to dal jako oficiální bod na projednání středočeského zastupitelstva, tak to koaliční zastupitelé (ANO, KSČM a ČSSD) odmítli zařadit na program. Tímto ignorováním lajdácké práce nesou i oni svůj díl odpovědnosti za strašné silnice, po kterých jezdíme.

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]