DOKUMENT: Přečtěte si celé znění dopisu předsedy europarlamentu Babišovi

David Sassoli, Andrej Babiš (archiv)

David Sassoli, Andrej Babiš | FOTO: archiv

Deník FORUM 24 má k dispozici plný text dopisu, který napsal předseda Evropského parlamentu David Sassoli českému premiérovi Andreji Babišovi v reakci na tvrzení, že rezoluce europoslanců týkající se Babišova střetu zájmů je vměšováním do vnitřních záležitostí České republiky. Dopis přinášíme v češtině i v angličtině.

Vážený pane premiére,

píši vám v souvislosti s komentáři, které jste údajně řekl médiím k přijetí rezoluce na téma „znovuotevření trestního stíhání premiéra České republiky kvůli zneužívání evropských dotací a možnému střetu zájmů“ 19. června 2020. Bylo zveřejněno, že jste ve svém stanovisku uvedl, že rezoluce Evropského parlamentu je nepřípustným vměšováním do vnitřních záležitostí České republiky.

Demonstrace na Letné (Pavel Hofman)

V této souvislosti bych rád využil možnosti připomenout, že smlouvy EU dávají Evropskému parlamentu pravomoc a povinnost udělit anebo zamítnout absolutorium Evropské komisi za plnění rozpočtu EU při výkonu svých pravomocí z funkce rozpočtového orgánu a z funkce demokratického dohledu. Článek 319 (1) Smlouvy o fungování Evropské unie za tímto účelem stanovuje, že Evropský parlament by měl přezkoumat závěrečný účet, rozvahu a další příslušné hodnotící zprávy a zvláštní zprávy Účetního dvora. V tomto kontextu Smlouvy stanovují, že v souvislosti s výkonem svých rozpočtových pravomocí si Evropský parlament může vyžádat od Komise informace o provádění výdajů nebo o fungování systémů finanční kontroly.

Usnesení přijaté Evropským parlamentem je proto třeba považovat za součást tohoto postupu a za akt vyplývající z jeho pravomocí v oblasti rozpočtové kontroly a demokratického dohledu, ke kterému by měli mít všichni aktéři EU maximální respekt.

Rád bych zdůraznil, že Výbor pro rozpočtovou kontrolu bude i nadále vykonávat své povinnosti v souladu se svým mandátem, včetně posuzování potenciálních střetů zájmů, které brání řádnému a zákonnému plnění rozpočtu EU, spolu s dalšími příslušnými institucemi EU.

V této souvislosti bych rád vyjádřil velké znepokojení nad osobními útoky namířenými na některé členy Výboru EP pro rozpočtovou kontrolu. Jeden europoslanec je se svojí rodinou po nepřijatelných provokacích stále pod policejní ochranou. Je pochopitelné, že takovéto případy pečlivě sleduji a jsem připraven využít všechny dostupné postupy, abych ochránil integritu zvolených poslanců Evropského parlamentu.

Jsem si jist, že mohu počítat s Vaší plnou podporou Evropského parlamentu při výkonu pravomocí, které mu byly svěřeny Smlouvami o Evropské unii.

S pozdravem

David Maria Sassoli

Originál dopisu

653506_EN

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]