Donald Trump pobouřil Ameriku. Mluvil o ženách jako o kusu masa

Eric Drooker

Předvolební prezidentská kampaň Donalda Trumpa utržila velkou ránu. Kandidát na nejmocnějšího muže planety podle významného amerického listu The Washington Post totiž v minulosti dokázal, že nemá respekt k ženám a jsou pro něj pouhým majetkem, který může získat, kdy se mu zlíbí. Sprosté výroky miliardáře a možného budoucího prezidenta USA, zachycené na nahrávce rozhovoru s Billem Bushem, pobouřily většinu občanů Spojených států. Trump je nyní označován za šovinistu a často dostává i daleko horší pojmenování.

Přepis nahrávky s českým překladem:

In that audio, Trump discusses a failed attempt to seduce a woman, whose full name is not given in the video.

Na této nahrávce mluví Trump o svém neúspěšném pokusu svést ženu, jejíž jméno není uvedeno.

“I moved on her, and I failed. I’ll admit it,” Trump is heard saying. It was unclear when the events he was describing took place. The tape was recorded several months after he married his third wife, Melania.

„Chtěl jsem ji sbalit, ale neuspěl jsem. Připouštím,“ bylo slyšet Trumpův hlas. Není jisté, kdy se incident udál, ale nahrávka byla pořízena několik měsíců po té, co se oženil se svou třetí ženou Melanií.

“Whoa,” another voice said.

„Wow,“ ozval se jiný hlas.

“I did try and f*** her. She was married,” Trump says.

„Zkusil jsem ji š***t. Byla vdaná,“ řekl Trump.

Trump continues: “And I moved on her very heavily. In fact, I took her out furniture shopping. She wanted to get some furniture. I said, ‘I’ll show you where they have some nice furniture.’”

A pokračuje: „Fakt jsem se ji snažil dostat. Vytáhl jsem ji z obchodu s nábytkem. Chtěla si koupit nějaký nábytek. Řekl jsem jí, že jí ukážu, kde se prodává pěkný nábytek.“

“I moved on her like a bitch, but I couldn’t get there. And she was married,” Trump says. “Then all of a sudden I see her, she’s now got the big phony tits and everything. She’s totally changed her look.”

„Balil jsem ji jako ku*vu, ale nepodařilo se mi to. Byla vdaná,“ řekl Trump. „A pak jsem ji najednou viděl, má teď perfektní kozy a všechno. Úplně změnila svůj vzhled.

At that point in the audio, Trump and Bush appear to notice Arianne Zucker, the actress who is waiting to escort them into the soap-opera set.

V tomto okamžiku si Trump a Bush všimli herečky Adrianne Zuckerové, která na ně čekala, aby je odvezla do televizního štábu.

“Your girl’s hot as s—, in the purple,” says Bush, who’s now a co-host of NBC’s “Today” show.

„Ty bláho, ta tvoje baba je žhavá,“ řekl Bush, který je hostem pořadu NBC „Today“.

“Whoa!” Trump says. “Whoa!”

„Wow!“ Řekl Trump.“ „Wow!“

“I’ve got to use some Tic Tacs, just in case I start kissing her,” Trump says. “You know I’m automatically attracted to beautiful — I just start kissing them. It’s like a magnet. Just kiss. I don’t even wait.”

„Pro jistotu jsem si vzal Tic Tac. Jen pro případ, že bych se s ní začal líbat,“ řekl Trump. „Víš, že se když se mi někdo líbí, začnu ho automaticky líbat. Je to jako magnet, prostě ho začnu líbat. Na nic nečekám.“

“And when you’re a star, they let you do it,” Trump says. “You can do anything.”

„A když jsi hvězda, tak tě nechají,“ řekl Trump. „Můžeš cokoli.“

“Whatever you want,” says another voice, apparently Bush’s.

„Cokoli chceš,“ řekl jiný hlas, pravděpodobně Bushův.

“Grab them by the p***y,” Trump says. “You can do anything.”

„Chytneš je za k***u,“ řekl Trump. „Prostě můžeš cokoli.“

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]