DOPIS: Situace v českých médiích je alarmující. Europarlament o ní má jednat

Eric Drooker

Evropský parlament by mohl na své schůzi 1. června řešit problém manipulace v českých médiích. Protože situace je  zejména kvůli Andreji Babišovi  velice vážná, sdružení Free Czech Media a deník FORUM 24 se obracejí na členy Výboru Evropského parlamentu pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci s informací o situaci v České republice, a to nejen v médiích, která patří Andreji Babišovi, ale i v dalších.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,

dovolte, abychom se na vás obrátili se závažnými informacemi ohledně situace médií v České republice.

V naší zemi došlo v posledních třech letech k závažným mocenským zásahům proti principu nezávislosti redakcí klíčových deníků, k následným pokusům o manipulaci zpravodajstvím nejsilnější televizní stanice a rovněž k zastrašování reportérů veřejnoprávní televize.

Jsme sdružení novinářů, kteří na snížení míry svobody médií zareagovali veřejným vystupováním a sbíráním faktů o výrazně negativní změně v šíření svobodných informací v České republice. Tato závažná změna se týká nátlaku na novináře a omezování publikace kritických informací o současném hegemonovi politické moci, Andreji Babišovi.

Dozvěděli jsme se, že Evropský parlament by mohl zařadit téma o riziku manipulace v českých médiích na program svého jednání. Česká republika se v přístupových smlouvách s Evropskou unií zavázala k dodržování pravidel demokratické společnosti, a proto je takové jednání Evropského parlamentu podle nás zcela legitimní. Stejně tak je proto legitimní i to, že se na vás obracíme s naší starostí o budoucnost svobody médií v České republice.

Naše svoboda je nepochybně na prvním místě zodpovědností nás, občanů České republiky. Věříme ale, že solidarita našich partnerů v demokratické Evropě je pro naše úsilí při obraně demokracie rovněž důležitá, a jsme za ni vděčni.

Považujeme proto iniciativu poslanců Evropského parlamentu ohledně projednání otázky ohrožení svobody médií v České republice za přiměřenou. Pokles míry svobody v oblasti šíření informací a kritické publicistiky v České republice je reálný a značný, a rádi bychom vás proto seznámili s následujícími fakty:

1.     Česká republika patřila od obnovy demokracie v roce 1989 až do roku 2013 k zemím s nejvyšší mírou nezávislosti médií. Byl to výsledek šťastné souhry vlivů.

Jednak šlo o étos nové demokratické politické reprezentace zosobněné prezidentem Václavem Havlem, který téma svobody slova a šíření informací považoval za fundamentální činitel obnovené demokracie.

Zároveň se ale na praktické realizaci šíření svobodných informací a nezávislé novinářské práce podílely profesionální mediální domy ze Spolkové republiky Německo a z dalších zemí s rozvinutou demokratickou kulturou. Zejména západní vydavatelé novinových titulů umožnili rozvoj nezávislé žurnalistiky, která byla zcela nezávislá na politické moci, a mohla tak plnit úlohu veřejné kontroly.

2.     Tato situace se prudce změnila v roce 2013, kdy nejsilnější vydavatelství seriózních novin koupil od německé společnosti RBVG z Düsseldorfu domácí magnát v chemickém a zemědělském průmyslu Andrej Babiš se svým holdingem Agrofert.

Andrej Babiš převzal tradiční liberální deníky Mladou frontu DNES (masový zpravodajský titul) a Lidové noviny (titul české inteligence) a dále hlavní pražské noviny Metro, a to včetně jejich silných internetových verzí iDNES.cz a lidovky.cz. Následně k tomu přikoupil nejsilnější komerční rozhlasovou stanici Rádio Impuls.

V téže době, kdy takto razantně vstoupil na mediální trh, zahájil rovněž agresivní politickou kampaň se svým novým „protestním“ hnutím „ANO“ (v překladu „Yes“). S tímto hnutím následně uspěl v parlamentních volbách na podzim roku 2013. V roce 2014 vstoupil do vlády a stal se vicepremiérem a ministrem financí. Souběh jeho razantního vstupu na mediální trh s jeho politickým úspěchem je pro pochopení současných poměrů v naší zemi klíčový.

Přesněji řečeno, jeho politický úspěch by nebyl bez jeho mediální aktivity vůbec možný. Dokud Andrej Babiš neovládal velkou část médií, byl veřejností vnímán spíše jako velmi kontroverzní podnikatel. Z MF DNES i LN po jeho vstupu odešli prakticky všichni zkušení reportéři, a dokonce i oba šéfredaktoři a styl informování těchto listů se prudce změnil. Tato změna se pak odrazila na celé mediální sféře, neboť význam zmíněných novin byl pro utváření názorů a vzorců chování v české společnosti dlouhá léta značný.

3.     Odchod všech západních vydavatelů tisku z českého trhu a nástup českých miliardářů na jejich místo ve vlastnictví médií způsobil zřetelný úpadek ve standardech žurnalistické práce v českých redakcích. Čeští miliardáři nemají svá média jako svou hlavní podnikatelskou aktivitu, kterou by profesionálně rozvíjeli vzhledem k potřebám veřejnosti, nýbrž jako doprovodný nástroj své komunikace a prosazování svých podnikatelských i politických cílů.

Vzhledem k dominantnímu postavení Andreje Babiše v české ekonomice, politice i v oblasti médií se ostatní miliardáři neodvažují ke konkurenčnímu chování, nýbrž s ním uzavírají tiché i otevřené dohody, jejichž výsledkem je umlčení kritiky i v těch listech, které do vlastnictví Agrofertu Andreje Babiše přímo nepatří. Tato obsahová manipulace a zamezení kritice se týká zejména nejsilnějšího masového bulvárního deníku BLESK. Vznikl tak kartel proti svobodnému šíření informací a tím i proti české veřejnosti.

4.     V oblasti televizí dosáhl Andrej Babiš svým vlivem i vstřícného vyznění informací v hlavní komerční televizi TV NOVA stejně jako ve druhé nejsilnější televizi TV PRIMA. Z TV NOVA byli dokonce vyhozeni dva reportéři, kteří usilovali o nezávislou žurnalistiku a šíření kritických informací. Oba se obrátili na soud.

5.     Vůči reportérům veřejnoprávní České televize, kteří se nevzdali principů nezávislé novinářské práce, se Andrej Babiš a jeho holding Agrofert pokoušejí zasáhnout řadou žalob a stížností. Používá přitom také metod difamace, šíření pomluv o „zkorumpovaných novinářích“ a vulgární urážky.

6.     Novináři, kteří již nemohou pracovat v redakcích velkých mediálních domů, založili řadu nových internetových projektů (Echo 24, Forum 24, Hlídací pes, Neovlivní). Tyto projekty si sice postupně získávají početné skupiny čtenářů a uživatelů, nicméně jejich pozici oproti velkým médiím lze na základě naší zkušenosti z období komunistického režimu nazvat „novým undergroundem“.

K tomuto dopisu přikládáme tabulky z analýzy našeho sdružení, které na výčtu a zabarvení konkrétních článků ukazují, jak se v denících MF DNES, Lidové noviny a také v bulvárním deníku BLESK změnilo informování ohledně osoby Andreje Babiše. Dokládají, že kritické články byly potlačeny či byl umenšen jejich počet a místo nich převážily články pozitivní, často až oslavné, a také se razantně zvýšilo množství článků neutrálních, které výrazně zvýšily vizibilitu a veřejnou relevanci osoby majitele novin.

Zároveň přikládáme dopis, kterým jsme se obrátili na generálního ředitele TV NOVA a kde ho upozorňujeme na manipulaci zpravodajstvím nejsledovanější české televize.

Domníváme se, že uvedené skutečnosti přesvědčivě dokládají závažnost omezování a ovlivňování novinářské práce v naší zemi. Děkujeme vám za zájem o situaci médií v České republice a jsme připraveni poskytnout další informace. Naším cílem je bránit svobodné prostředí.

Johana Hovorková                                                                  Pavel Šafr

Předsedkyně Free Czech Media                                        šéfredaktor FORUM 24

 

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]

Revue Forum Banner