Důkladná výměna názorů J. X. Doležala s Pavlem Bémem o covidu a vakcínách

Ilustrační foto (Pixabay/lukasmilan)

Ilustrační foto | FOTO: Pixabay/lukasmilan

V antivaxerské e-mailové konferenci začal nedávno kolovat text MUDr. Pavla Béma. Text vyšel v roce 2020 v Newsletteru Institutu Václava Klause, známého popírače covidu a globálního oteplování. Minulý týden se začal šířit e-mailovými konferencemi antivaxerů. Požádal jsem tedy dr. Béma o upřesnění nejproblematičtějších pasáží.

Rozhovor s doktorem Pavlem Bémem pro mne byl osobně a emočně velmi náročný. Známe se víc než třicet let, třicet let si tykáme, dlouhých dvacet let mého legalizačního aktivismu jsme byli na jedné lodi. Pak čas trhnul oponou a najednou jsme v opačných názorových táborech, a to v tak bizarní diskusi, jako je v roce 2022 nesmyslná diskuse o přínosech očkování. Pan doktor Bém mi na mé otázky poslal odpovědi ve třech verzích a v délce, že (dohromady) by vydaly na útlou knihu. Proto jsem musel přiznávám, až paranoidně opatrně z jeho odpovědí „vycucnout“ to podstatné a redigovaná verze je zde. Pokud byste však pojali obavu, že jsem zamlčel něco klíčového, tak původní Bémovy texty, neredigované, jen s vyškrtnutými osobními pasážemi, si můžete přečíst také. V tomto redigovaném rozhovoru si samozřejmě vykáme, nejsem osmnáctiletá redakční elévka, co se chce pochlubit, že si tyká s celebritou. Ale v původních textech si samozřejmě tykáme jako celý život. Najdete je zde:

Verze 1: http://jxd.cz/wp-content/uploads/2022/01/Co_chtel_rict_Pavel_Bem-Text1.pdf

Verze 2: http://jxd.cz/wp-content/uploads/2022/01/Co_chtel_rict_Pavel_Bem-Text2.pdf

Verze 3: http://jxd.cz/wp-content/uploads/2022/01/Co_chtel_rict_Pavel_Bem-Text3.pdf

Pane doktore, co jste to psal?

jxd: Napsal jste, že SARS-CoV-2 je uměle, lidskou rukou vytvořený virus. Odkud to víte?

MUDr. Pavel Bém: Tuto otázku i diskusi považuji za zbytečnou, protože z medicínského i veřejně-zdravotnického hlediska je úplně jedno, jak se virus SARS-CoV-2 dostal mezi lidi. Je to ideální téma pro konspirace. Já konspirátorem nejsem. Daleko důležitější je diskuse o tom, jak se bránit fatalitám. Nicméně… (Následuje popis myšlenkového konstruktu dr. Béma, že považuje umělý původ viru za pravděpodobnější, pozn. jxd.)

()

jxd: Napsal jste, že mainstreamová média a sociální sítě byly použity, či přesněji řečeno zneužity, k vygenerování toxické davové „virální paniky“ a následně „virální psychózy“. Kým byla média zneužita? Vy víte o nějakém spiknutí potají ovládajícím média a sociální sítě?

MUDr. Pavel Bém: Ale kdepak. Není potřeba žádných spiknutí. Ani jakýchsi „tajemných“ mužů v pozadí, kteří řídí celý svět ku prospěchu pouze a jenom svému… Elementární princip fungování politických systémů (ať už demokratických, či autoritativních) je postaven na interakci mezi médii a politiky. Ti média potřebují, aby mohli ovlivňovat „vox populi“. V případě „covidové virální paniky a toxické psychózy“ to probíhalo přímo před našima očima jako nikdy předtím. Nové a nové informace o počtu mrtvých či o těch, kteří teprve mají zemřít, šílené reportáže o „hromadných hrobech“ či obrovských lednicích na veřejných prostranstvích… Kdo by se, proboha, v takové atmosféře nezačal bát smrti? Někteří lidé zpanikařili, u jiných se vybudoval chronický strach provázený následnými afektivními poruchami, další se uzavřeli. Většina lidí změnila či musela změnit pod tíhou proticovidových restrikcí své zdravé návyky. Tato dnes stále existující „psychóza“ je nezpochybnitelným rizikovým faktorem pro zdravě fungující imunitu. A to je přesně oblast fungování zdravého organismu, která je nezbytná pro to, abychom se s pandemií vyrovnali.

Role médií byla (a částečně stále je) zcela katastrofální a podílí se na kolaterálních (nechtěných, negativních) efektech významnou, možná dokonce rozhodující měrou. Za neustálé, chronické strašení obyčejných lidí mohou ovšem nejenom média, ale také ony „expertní diktatury“, o kterých v textu píšu. Ať už jejich motivace byly jakékoliv (včetně těch „pozitivních“ – spasit, zachránit či pouze v rámci „předběžné opatrnosti“ preventivně zabránit šíření epidemie…), nepochybně termín, který používám „byly zneužity k vygenerování virální psychózy“ je zcela na místě.

jxd: Napsal jste, že je vysoce nepravděpodobné, že ten virus dokázala přirozenou evolucí v tak krátké době vytvořit příroda. Jak to víte? Vy jste psychiatr…

Johana Hovorková, Milan Tesař, Veronika Kučíková, Dan Hrubý a Jaroslav Bican z nové redakce Týdeníku FORUM (Roman Black Černý a Michal Hošek)

MUDr. Pavel Bém: Nulovou hypotézu, a to totiž, že genom viru SARS-CoV-2, původce pandemie, mohl být stvořen genetickými úpravami v laboratoři a následným únikem z ní, zatím nikdo nevyvrátil. A asi to také nikdy přesvědčivě nevyvrátí. Ovšem stejně tak, pokud by to byla skutečnost, se nikdo nikdy nejspíše nepřizná, že tuto celosvětovou tragédii způsobil a nese za ni odpovědnost.

jxd: Napsal jste, že opatření jsou v případě pandemie covidu „naprosto absurdní“ a že reálné zdravotní riziko je menší než u mnoha jiných onemocnění. K dnešnímu dni evidujeme v ČR 35 000 mrtvých na covid, největší vlna umírání od II. světové války, planetárně před 5 milionů mrtvých. Skutečně vám připadají protiepidemická opatření absurdní?

MUDr. Pavel Bém: Proboha!!! Říkám snad, že 35 223 zemřelých s covidem v ČR za necelé dva roky není tragédie? Je v mých slovech náznak „podceňování“? Ani náhodou. Mám hlubokou empatii pro každý zmařený život. Ale už z otázky „35 000 mrtvých, největší vlna umírání od II. světové války, planetárně přes 5 milionů mrtvých“ je zjevný zcela mylný a zavádějící interpretační rámec. V ČR jsou hlavní civilizační „zabijáci“: 1. ischemická choroba srdeční (cca 50 000 mrtvých ročně) a 2. rakovina (cca 30 000 mrtvých ročně). Takže aby bylo jasno: Každé úmrtí (zbytečné) s covidem je obrovskou tragédií. Stejně jako každé zbytečné úmrtí na rakovinu či infarkt. A umíme-li počítat „do deseti“, tak z uvedeného je jasné, kdo i přes pandemii je hlavním civilizačním „zabijákem“ v ČR.

(Pan doktor zřejmě nerozlišil vlnu „úmrtí“ a „umírání“, porovnává 35 000 nadúmrtí s čísly obvyklé úmrtnosti na choroby, na které se holt umírá. 50 000 lidí na srdíčko umřelo i loni a i v roce 2010. Loni však nadto umřelo 30 000 a dnes již 35 000 lidí navíc po nákaze covidem.)

jxd: Napsal jste, že o způsobu vykazování nemocnosti i smrtnosti na covid /s covidem a jejich významové interpretaci by bylo možné vést věcnou diskusi se závažnými výhradami k jejich relevantnosti i k propagandisticky stvořené tzv. „mainstreamové pravdě“. Co znamená „mainstreamová pravda o číslech nadúmrtí“?

MUDr. Pavel Bém: Šéfa ÚZISu Ladislava Duška mám rád a vážím si ho. A jsem přesvědčen, že až opadne tato nesmyslná „informační / hybridní válka“ časů ovládaných virální psychózou v černobíle rozdělené společnosti a my budeme schopni vést rozumnou a především klidnou polemiku o výpovědní hodnotě „čísel“, tak se ukáže, že s vykazováním smrtnosti „na onemocnění COVID-19“ to nebylo od počátku úplně snadné. Můj text byl napsán před rokem. Tehdy se pacienti zemřelí na COVID-19 nepitvali (až na výjimky). Kdo jiný může určit přesnou příčinu úmrtí než patolog? Navíc vy – média jste do zblbnutí opakovali „zemřeli na covid“, než jste pochopili, že to je zcela zavádějící a že přesnější je „zemřeli s covidem“. Proč asi? Protože v mnoha případech se nejednalo (v mnoha samozřejmě naopak ano) o typické úmrtí na covidovou pneumonii, ale i na další orgánová selhání. V těchto případech bylo onemocnění COVID-19 katalyzátorem či jakýmsi spouštěčem, jemuž by se zdravý, dobrou imunitou vybavený organismus mohl ubránit, ovšem kdyby nepatřil seniorovi nad 75 let věku a ještě navíc patřícímu do příslušných rizikových kategorií.

Samozřejmě, ve výkaznictví „smrtnosti“ může být (a nejspíše je) i opačná chyba, a to totiž, že v některých případech se do statistiky nedostanou ti, kteří skutečně s covidem zemřeli. S čísly tedy musíme zacházet s pokorou, abychom se nedopustili mystifikace tím, že si „přesně hrajeme se zcela nepřesnými vstupními daty“.

Píšete ve svém dotazu: „planetárně přes 5 milionu mrtvých“… Toto číslo, byť ve webovém odkazu vypadá v působivém grafu děsivě a zároveň nesmírně přesvědčivě, tak toto číslo je ale naprostou fantasmagorií. Metodiky vykazování smrtnosti se tak dramaticky liší stát od státu, zvláště pak některých států, kde třeba covid „vůbec není“ (podle sdělení politických špiček), že navzdory snahám nadnárodních institucí o standardizaci a validizaci dat je tento údaj pouze a jenom hrubě orientační (a je mícháním jablek, hrušek a brambor do jednoho pytle), a jeho největší cena je v tom, že se na číslo smrtnosti dokážeme dívat v čase. Vidíme tedy jeho proměňující se dynamiku…

(Pan doktor Bém umí bez hnutí brvou a bez jediného podloženého argumentu, jen na základě svých úvah zpochybnit data worldometers.info. Smutnou pravdou je, že od našeho rozhovoru zrevidovali v Indii počty obětí a přibyly další asi tři miliony mrtvých s covidem, pozn. jxd.)

jxd: Napsal jste, že „prostřednictvím informační cenzury bylo omezeno právo na informace a prostřednictvím sociální stigmatizace byla omezena svoboda projevu“. Kde a komu, prosím? To, že jsou na twitteru či YouTube mazány lži, jako omezení svobody projevu nelze chápat, šíření nebezpečných zdravotnických lží může být i trestným činem a svoboda slova neznamená svobodu lži.

MUDr. Pavel Bém: Tak to je další bomba!!! Ptáte se: …„že jsou například na twitteru či YouTube mazány lži, doufám, jako omezení svobody projevu nechápete, šíření nebezpečných zdravotnických lží může být i trestným činem“…  A už jsme u drogových válek! Právě proto, že užívání drog (těch zakázaných, nikoliv alkoholu a tabáku) je ve většině zemí světa trestným činem, umírají ročně miliony lidí na infekce (HIV, HCV), na předávkování (jenom USA 20162018 více než 100 000 na předávkování fentanylem), na intoxikace, namísto aby vyhledali odborné zařízení a dostali odbornou zdravotní péči. Neudělají to proto, že se bojí kriminalizace.

A vy zde zcela bez rozpaků skoro „hrozíte“ (nadsázka) trestným činem! Takže ve své otázce si sám odpovídáte. Ano, „lži“ jsou mazány (možná někdy i „lži“, jindy jenom názory či jak píšete v úvodu – „postoje“, a jindy zase názory, které se nehodí mainstreamu „do krámu“ – před necelým ¾ rokem odborný mainstream včetně SÚKLu brojil proti indikaci monoklonálních protilátek při těžkém průběhu onemocnění Covid-19 tak, že odborníci pracující na akutních klinických lůžkách museli podepisovat cosi jako petici, aby mohli prostřednictvím takové léčby zachraňovat životy. Dnes je to základní forma intervence u těžkých klinických průběhů onemocnění COVID-19…) Tyto „lži“ jsou tedy mazány, někteří odborníci, kteří by chtěli rozumně diskutovat, nemohou, protože jim média nedají prostor (…že by to bylo jako za bolševika?), v jiných případech jsou šikanovaní svými zaměstnavateli, kteří si třeba myslí to samé, ale nechtějí mít problémy se svými chlebodárci. A těm dalším to za to nestojí, protože co kdyby je náhodou někdo chtěl za „trestný čin“ kriminalizovat!

(Cenzura je „mazání“ na příkaz státu, v rámci média je obsah a zamítnutí konkrétního textu věcí šéfredaktora/majitele, v rámci privátní sociální sítě jsou kromě zákonů platná pravidla té platformy a na všech relevantních platformách je šíření nebezpečných zdravotních lží odporujících poznatkům „evidence based medicine“ zakázáno, takže jejich smazání není cenzurou, ale očekávatelným následkem porušení pravidel platformy, pozn. jxd.)

jxd: Napsal jste, že „pravá“ smrtnost se bude v ČR pohybovat někde mezi 0,3–0,5 procenta“. Zaznamenal jste prosím, že v ČR je smrtnost covidu cca 2 procenta a v zemích jako Jemen 30 procent?

MUDr. Pavel Bém: No vida. Další váš rozumím obecně média „mediální mainstreamový hoax“. Kdybyste si přečetl pozorně celý můj text, tak byste zjistil, v čem je problém vykazování „skutečné smrtnosti“.

(Pak vysvětluje rozdíl mezi „case fatality rate“ a „infection fatality rate“. Smrtnost – „case fatality rate“ – je počet pozitivně testovaných dělený počtem úmrtí. Kolik nakažených na nemoc zemře. „Infection fatality rate“ je celkový počet celkově nakažených někým ODHADNUTÝ a pak vydělený počtem úmrtí na tu nemoc. Takže výsledek je plně funkcí toho odhadu. Když budu chtít mít nízkou IFR, odhadnu, že bylo pozitivních osm milionů lidí, což dává skutečně velmi nízkou „odhadnutou smrtnost“. Věda se však odhadovaným veličinám snaží vyhýbat, takže v ČR v průběhu epidemie jsem vůbec nezaznamenal, že by někdo IFR užíval. Ale když potřebujete, aby vám čísla vycházela, jak se vám hodí, je tato veličina k nezaplacení, pozn. jxd.)

Jaký můžeme udělat předběžný závěr? 99,5–99,7 procenta lidí, kteří přijdou do kontaktu s virem SARS-CoV-2, přežije ve statisticky významné většině případů bez jakýchkoliv následků.

(V současné době není dostatek dat ani dostatečný časový odstup, abychom mohli mluvit o tom, že víme, jaké dlouhodobé následky covid zanechává. Všechny lékařské informace o long covidu však ukazují, že je mnohem nebezpečnější, než jsme čekali a onemocnění může dokonce povzbudit vznik rakoviny, pozn. jxd.)

Toto není konstatování tzv. „popírače“ či systémového oportunisty, ale je to konstatování, které se opírá o reálná fakta. „Normální“ populaci tedy plošnými opatřeními chránit nemusíme. Pokud se to u nás či ve světě děje, pak se jedná o organizované násilí, které se neopírá o fakta a vědecká data („evidence based medicine“). Koho naopak chránit musíme, jsou ohrožené, rizikové skupiny obyvatel, kde agresivita viru je vysoká a pravděpodobnost fatálních komplikací nezpochybnitelná. Dramaticky roste s věkem a extenzitou komorbidit a u vnímavé populace starších pacientů s kardiovaskulárním onemocněním, obezitou, hypertenzí či cukrovkou může skutečně dosáhnout desítek procent. Rizikové skupiny tedy musíme chránit cílenými preventivními opatřeními, případně léčit kvalitní intenzivní péčí.

(Evidence based medicine nezná jinou celoplošnou účinnou metodu prevence těžkých dopadů covidu než očkování, stejně jako u spalniček, pozn. jxd.)

jxd: Psal jste: „Normální“ populaci tedy plošnými opatřeními chránit nemusíme. Pokud se to u nás či ve světě děje, pak se jedná o organizované násilí, které se neopírá o fakta a vědecká data („evidence based medicine“).  Vy se skutečně domníváte, že očkování není metodou EBM?

MUDr. Pavel Bém: O tom, že by očkování nemělo být EBM, ve svém rok starém textu vůbec nehovořím. Tehdy se navíc v ČR ještě neočkovalo. K EBM ovšem také patří právo pacienta na znalost vedlejších/nežádoucích účinků a rizik léčby/očkování.

(Veškerá v současnosti známá rizika očkování jsou v příbalovém letáku vakcíny na internetu a před každým ze svých tří očkování jsem absolvoval „výslech“ od lékaře, zda mi něco z nich nehrozí. Všechna fakta však ukazují, že zatím známá rizika a nežádoucí účinky prodělání onemocnění covidem jsou řádově vyšší než rizika přinášená očkováním, a v době, kdy původní text dr. Béma vyšel, se již očkování v USA rozbíhalo. U nás začalo v prosinci 2020, pozn. jxd.)

A to při vší úctě k výrobcům vakcín skutečně k dispozici v náležité EBM formě nemáme. (Vakcína Pfizer je již natolik prověřená, že americká FDA, možná dokonce přísnější než evropská EMA, vakcínu Pfizer již uznala jako plně schválenou, to jest v souladu s EBM, pozn. jxd.) Ano, jednou budeme mít… Takže očkování pro ohrožené/rizikové cílové skupiny? Určitě ano!!! Očkování pro neohrožené? Kdo chce, tak ano, kdo nechce, ne. Očkování v profesních cílových skupinách? U některých možná ano, ale jist si nejsem. Ale formou zákonného nařízení? Určitě ne. A za poslední: není vakcína jako vakcína…

jxd: Napsal jste, že „válka“ proti viru SARS-CoV-2 je jako „válka proti drogám“. Válka proti drogám nemůže být úspěšná proto, že ji žene poptávka po drogách. Kde panuje poptávka po onemocnění covidem?

MUDr. Pavel Bém: Vůbec nerozumím otázce. Copak nevidíte „poptávku“ po vakcínách? Dříve po PCR testování? Předtím po antigenním testování? Předtím po respirátorech? Předtím po rouškách? To, že to je pro někoho byznys? Ať si je, to já neřeším. Výrobci? Farmabyznys? Výrobci technologií? Překupníci s rouškami? Co je společným jmenovatelem této poptávky? Šíření virální paniky, strachu a virální psychózy médii a tzv. „předběžná opatrnost“ na straně politických špiček doprovázená tlakem části odborníků. Ti dostali obrovskou moc, ale také zodpovědnost. A tato zodpovědnost je opět živnou půdou pro „předběžnou opatrnost“. A tím jsme se zacyklili ve zcela nezdravém a ekonomicky i lidsky zničujícím modelu vládnutí. (Poptávku, kterou popisuje dr. Bém, vyvolal příchod nemoci a potřeba se proti ní bránit, ne poptávka po té nemoci, takže přirovnání k válce proti drogám je zcela mimo téma covidu, pozn. jxd.)

jxd: Napsal jste loni: A tak i kdyby právě vyvíjené a plošně aplikované vakcíny byly „čisté“ jak slovo boží a žádný „čip“ v sobě neměly, je pouze otázkou času, kdy někdo na tuto či úplně jinou nejspíše zdravotní hrozbu použije technologii, která takové sledování lidí umožní. Sám jste se díky odposlechům přesvědčil, že zařízení, které nás umožňuje monitorovat, máme v kapse 25 let. Chápete prosím, že technologiemi umožňujícími trvalé sledování už vybaveni jsme?

MUDr. Pavel Bém: Ano. Přesvědčil jsem se, každé zákonné či nezákonné „monitorování“ či odposlouchávání a jiné „slídění“ může být strašně snadno zneužité. A to se také stalo, a proto stále v této věci probíhají soudy. A ty jednou rozhodnou. Ale copak je možné vaši otázku přijmout jako univerzální princip? Přece obhajoba lidských práv a občanských svobod patří mezi ty nejvýznamnější výdobytky pokroku a liberální demokratické civilizované společnosti! Vzdát se jich jen tak pro nic za nic? Namítnete: 35 223 zbytečně zemřelých za necelé dva roky na Covid-19. A co těch 50 000 zbytečně zemřelých na ischemickou chorobu srdeční ročně? Nebudeme je monitorovat, jestli náhodou nekouří? Nebo nejedí k večeři bůček? Nebo necvičí? Nebo se nesmyslně stresují v práci, namísto toho, aby se naučili 3krát denně relaxovat a aktivovat parasympatický neurovegetativní systém? Atd., atd., atd. SARS-CoV-2 ani Covid-19 nemůže být argumentem a už vůbec ne důvodem pro to, aby se základní pilíře svobodné, demokratické společnosti pošlapaly stejně, jako když vlítne protidrogovka na malou zahrádku s konopím… Monitorovat, odposlouchávat a slídit mohou specializované útvary policie, a to pouze rozhodnutím soudu. Jiné zásahy do našich svobod a také našich „genomů“ jsou nepřípustné.

(Zvýrazněno mnou. Doktor Bém musí vědět, co znamená zásah do genomu, že se používá při genetické léčbě, a i to, že jakýkoliv nějak nařízený zásah do genomů ohrožující lidskou svobodu je konspirativní blud, který nemá s mRNA vakcínami nic společného. Do lidského genomu nijak nezasahují, pozn. jxd.)

jxd: Napsal jste: Vakcíny se obvykle zkoumají mnoho let, testují se a sbírají data o vedlejších či nežádoucích účincích a teprve poté jsou plošně aplikovány na velkých vzorcích populace. Toto se v žádném případě nedá o současném stavu znalostí preventivní vakcinace proti viru SARS-CoV-2 říct. Jak by se tedy mělo postupovat? Měla být vakcína testována na skupině dobrovolníků do roku 2040 a teprve pak ji použít masově?

MUDr. Pavel Bém: Rozhodně nechci nyní dávat hraběcí rady, co se udělalo špatně a mělo udělat jinak. Podstatné závěry jsou tyto:

  1. Jako u každé choroby, infekce, epidemie/pandemie musíme chránit ty ohrožené/rizikové cílové skupiny. Hlavně ovšem neubližovat: „Primum non nocere.“
  2. „Chránit“ ty, kteří to nepotřebují, je věcný nesmysl.

(Podle této logiky je věcný nesmysl očkovat proti jakémukoliv onemocnění, protože očkujeme vždy jen zdravé, ne až po vypuknutí nemoci. Pak už očkování nepomůže, pozn. jxd.)

  1. Závažnější skutečností je ovšem fakt, že „chráníme-li“ nepotřebné, pak vyhazujeme z okna finanční i lidské zdroje, které právě potřebují ti potřební.
  2. Očkovat a chránit rozumnými opatřeními se od počátku měli a stále mají ti ohrožení/rizikoví. Cílenými, nikoliv plošnými opatřeními. V takovém případě měříme na miskách vah benefity i rizika. Rizika jsou přípustná za jistých okolností, ano, i za cenu vedlejších nežádoucích příznaků vakcín. Musí si o nich ovšem rozhodnout každý člověk sám.
  3. Tyto experimenty dělat na zdravých, nerizikových? To je zločin.
  4. Že někdy plošná opatření (která se dotknou i „nerizikových“) jsou na místě jenom proto, abychom ochránili ty ohrožené? Ano. Například proto, abychom rozložili tlak na akutní lůžka, kterých se při nekontrolovaném šíření infekce může nedostávat? Anebo aby se stačili proočkovat ohrožení? Ano. Ale s mírou, a hlavně s kritickým rozumem.

jxd: Otázka na závěr: Chápete prosím, že realita již v úplnosti vyvrátila veškeré vaše již v době zveřejnění textu velmi vratké argumenty a hypotézy?

MUDr. Pavel Bém: Chápu především, že jsme příliš daleko od zdravé, rozumné debaty opírající se o kritické myšlení. Chápu také, že jsem v části svých odhadů byl před rokem příliš optimistický.  Chápu také, že jsem právě vyvrátil některé vaše „mediální hoaxy“, klamavé, nepřesné či zavádějící informace a interpretace, kterými zatěžujete (obecně média) sémantický, mediální, veřejný prostor.

Co říká realita?

Komentovat ten rozhovor nemá smysl. Výroky lidí, kteří se dopracovali do stádia, kdy své domněnky považují za hodnověrnější než data globálních vědeckých institucí či datových zdrojů jako worldometers.info, jsou nekomentovatelné. Pan doktor Bém to prostě ví líp. Přesto – asi se ho zapomněli zeptat americký The Commonwealth Fund již vytvořil model pro USA: Pokud by neexistoval očkovací program, do listopadu 2021 by v USA došlo k přibližně 1,1 milionu dalších úmrtí na covid a více než k 10,3 milionu dalších hospitalizací na covid. Bez amerického očkovacího programu by byla úmrtnost na covid přibližně 3,2krát vyšší a počet hospitalizací na covid přibližně 4,9krát vyšší než skutečný počet v roce 2021.

Závěr skoro osobní

Na začátku třetí verze rozhovoru pan doktor Bém cituje čerstvá čísla: Hospitalizace celkem: 5266; neočkovaní, neprodělali: 2876 (606 na JIP); očkování, neprodělali 2317 (259 na JIP); očkovaní, prodělali: 45 (3 na JIP); neočkovaní, prodělali: 28 (2 na JIP); hospitalizace do 19 let: 46 (0,87 procenta). Co z toho plyne? Dovoluji si upozornit dr. Béma, že z toho neplyne vůbec nic, protože nevíme, z jak velké skupiny ta numera hospitalizovaných, kterými Bém žongluje, jsou. Protože jsou-li hospitalizováni na JIP tři očkovaní, co neprodělali covid, a dva neočkovaní, co prodělali covid, a my nevíme, z jak velkých skupin ti lidé na JIP pocházejí, nemůžeme z toho vydedukovat vůbec nic. Ani, jak dr. Bém píše o kousek dál, že nejlepší imunitu zajistí prodělání nemoci. A tohle – alespoň v dobách, kdy studoval medicínu – prostě MUSEL vědět. Jinak by nedostudoval.

Pamatuji, kdy dr. Bém jako mladý psychiatr nastupoval do politiky, a byl jsem spolu s desítkami lidí, kteří ho znali, šťastný, že do politiky jde chytrý a schopný člověk. Nevím, co se dr. Bémovi přihodilo. Ale jeho argumentace dnes připomíná výroky na úrovni průměrných antivaxerů a antivaxerek. Pane doktore, co se s vámi stalo?

Po publikaci zaslal dr. Bém autorovi email a souhlasil s jeho zveřejněním:

Fenomenální demagogie, milý Jiří. Vlastně konáš zločin, ze kterého budeš jednou usvědčen právě čísly. Asi nemluvíš za sebe a ze sebe, ale za nějakou zájmovou bublinu, ale  tvoje odpovědnost.

Také bych mohl na sociální sítě napsat: „Co se ti stalo, milý Jiří, vždyť jsi byl vždy takový liberální sympaťák, který se uměl vzepřít demagogickým „pravdám“ a zrůdným politikám páchanými národními státy, včetně někdejšího Československa? A ještě navíc, uměl jsi pracovat s fakty a nějak si to zapomněl… Neonemocněl jsi závažnou mentální poruchou?…“

Ale, po pravdě, proč bych to dělal? Nebudu tím trávit ani další minutu času. Je mi tě líto. Přesto tě mám rád. Pavel.