Více peněz na obranu i zastropování dotací. Vláda zveřejnila programové prohlášení

Premiér Petr Fiala (ODS) (Úřad vlády ČR / se svolením)

Premiér Petr Fiala (ODS) | FOTO: Úřad vlády ČR / se svolením

Vláda Petra Fialy (ODS) zveřejnila kompletní znění programového prohlášení, které kabinet jednomyslně schválil na svém čtvrtečním jednání. Ve více než padesátistránkovém dokumentu slibuje chytrý, moderní, efektivní a hospodárný stát, který patří do demokratické Evropy a hájí demokratické principy. Česká republika se tak podle programového prohlášení má opírat o ukotvení v Evropské unii, NATO a o vztahy se sousedy. Vláda zároveň plánuje vydávat v roce 2025 na obranu dvě procenta HDP, zastropovat dotace a ukončit podporu biopaliv první generace, stabilizovat veřejné finance, dokončit trestní řád nebo novelu o státním zastupitelství.

„Programové prohlášení naší vlády vychází ve všech základních bodech z koaliční smlouvy. Zohlednili jsme tam samozřejmě i některé aktuální věci, jako je třeba boj s nemocí covid-19. Co je ale důležité: Programové prohlášení je program vlády na čtyři roky, který je ambiciózní. Chceme, aby Česká republika byla moderní zemí, která je schopná obstát v mezinárodní konkurenci, která směřuje k tomu, že bude patřit mezi nejvyspělejší země světa. A tomu odpovídá i naše programové prohlášení,“ prohlásil premiér Petr Fiala.

()

Vláda si v dokumenty vytyčila jedenáct hlavních priorit. Konkrétně jde o stabilizaci veřejných financí, orientaci České republiky na Evropskou unii a NATO, penzijní reformu, vzdělávání, podporu svobodného trhu, ochranu životního prostředí, podporu bydlení, digitalizaci státní správy, podporu vědy a výzkumu, moderní štíhlou a pružnou státní správu a zlepšení politické kultury v zemi a odpovědnost vlády vůči voličům.

Výsledkem čtyřletého působení vlády Petra Fialy má být podle programového prohlášení mimo jiné stát s kvalitním a moderním školstvím, stát, v němž lidé mají díky pružnějšímu stavebnímu řízení kde bydlet, mají jistotu důstojného života i ve stáří, stát podporující především malé a střední firmy jakožto páteř ekonomiky a investující dostatek financí do vědy a výzkumu tak, aby česká ekonomika měla šanci obstát v mezinárodní konkurenci a Česká republika se stala jedním z inovačních lídrů ve světě.

Kabinet se chce zaměřit i na ochranu přírody a krajiny a na výzvy, které s sebou přinášejí klimatické změny, a přitom chce podle programového prohlášení hledat taková řešení, aby nebyla ohrožena prosperita země. Green Deal je podle Fialy příležitost investovat do udržitelného rozvoje a do modernizace ekonomiky a celé země. Za cíl si vláda klade také zajištění energetické soběstačnosti České republiky do budoucna, a to za pomoci jaderné energie a s podporou obnovitelných zdrojů energie. „Za tímto programovým prohlášením si naše koalice pevně stojí a naše ambice se budeme maximálně snažit naplnit,“ doplnil předseda vlády.

Dvě procenta HDP na obranu

V programovém prohlášení vláda například slibuje, že Česká republika bude v roce 2025 dávat na obranu dvě procenta svého HDP. Výdaje v této výši chce kabinet uzákonit. Pro efektivní financování armády a její modernizaci pak plánuje zřídit obranný fond. Chce také předložit několik novel, včetně změny zákona o zadávání veřejných zakázek a ústavní novely, která by umožnila vládě rychleji vysílat vojáky do zahraničí. Za základ české obrany kabinet považuje členství v NATO, v rámci aliance chce být platným a respektovaným spojencem, který si plní své závazky.

Johana Hovorková, Milan Tesař, Veronika Kučíková, Dan Hrubý a Jaroslav Bican z nové redakce Týdeníku FORUM (Roman Black Černý a Michal Hošek)

Česká diplomacie se bude opírat o EU a NATO

Zahraniční politika České republiky se má opírat o ukotvení v Evropské unii a Severoatlantické alianci a o dobré vztahy se sousedními státy. Důraz kabinet klade na ochranu lidských práv i prosazování českých zájmů a evropských hodnot ve světě. Česko musí být podle vlády aktivním členem EU a NATO. „Budeme klást důraz na stabilní partnerství s demokratickými zeměmi po celém světě, na ochranu lidských práv a demokracie a prosazování českých ekonomických zájmů a evropských hodnot ve světě,“ uvedl kabinet. Členství v EU považuje za klíčové, v bloku je zásadní zachovat volný pohyb lidí, služeb, zboží a kapitálu a principy subsidiarity a proporcionality.

Zastropování dotací a konec podpory biopaliv

Do svého programového prohlášení vláda napsala také zastropování dotací pro největší farmy a platbu na první hektary. Kabinet chce také ukončit podporu biopaliv první generace a bioplynových stanic, které zpracovávají technické plodiny. Osevní plocha jedné plodiny by měla být podle kabinetu v erozně ohrožených oblastech maximálně deset hektarů.

200 kilometrů nových dálnic

Jednou z hlavních priorit vlády má být dostavba chybějící dopravní infrastruktury. Do roku 2025 by se podle kabinetu měla rozšířit stávající dálniční síť o 200 kilometrů. Za klíčové považuje dostavbu Pražského okruhu a dálnic D1 a D35. Zprovoznit chce vláda například také obchvat Českých Budějovic, další úseky D3 nebo prodloužit dálnice D4, D6, D49 a D55. Dokončena by měla být také dálnice D48 včetně obchvatu Frýdku-Místku. Pokročit chce i v přípravě vysokorychlostních tratí.

Více pravomocí pro ředitele škol

Cílem vlády je také modernizace vzdělávání. Kabinet zároveň slibuje udržení platů pedagogů na 130 procentech průměrné mzdy, více pravomocí pro ředitele škol, úpravy v učivu do konce roku 2023 nebo přípravu změn v přijímacích i maturitních zkouškách. Vláda v dokumentu avizuje také podporu vzdělávání znevýhodněných dětí, rozvoj digitalizace a spolupráce škol s firmami či změnu financování vysokých škol. Ve srovnání s  koaličním programem z dokumentu vypadl příslib zajištění srovnatelných podmínek pro soukromé a církevní školy.

Křest Týdeníku FORUM (Jan Šibík / FORUM 24)

Důchodová reforma do konce roku 2023

Do konce roku 2023 plánuje kabinet předložit reformu penzí, která počítá s vytvořením nultého pilíře, který zajistí základní důchod. Návrh na důchodovou reformu by se měl skládat ze dvou hlavních složek a třetí, která bude dobrovolná. Do stejného roku je v plánu také revidovat krizovou legislativu nebo zpracovat novou politiku ochrany klimatu a energetickou koncepci.

Novela o státním zastupitelství

V oblasti spravedlnosti a práva slibuje Fialova vláda dokončení návrhu nového trestního řádu i věcného záměru civilního řádu soudního. Ještě letos chce vytvořit návrh novely zákona o státním zastupitelství, která zavede funkční období vedoucích státních zástupců, pravidla pro jejich transparentní výběr i podmínky jejich odvolání, včetně zpřesnění podmínek pro odvolání nejvyššího státního zástupce.

Vláda v programovém prohlášení dále slibuje, že se úspěšně zhostí předsednictví v Radě Evropské unie. To nás čeká ve druhé polovině letošního roku. Kabinet Petra Fialy chce Evropskou unii demokratickou, nebyrokratickou, sociálně spravedlivou a obchodně otevřenou a s důrazem na dodržování občanských svobod.

Zároveň chce například stanovit strop daňového zatížení, zpřísnit rozpočtová pravidla a splnit podmínky pro přijetí eura. Kabinet chce dále zrušit povinnost elektronicky evidovat tržby (EET), zvýšit limit pro povinnou registraci k DPH a limit pro paušální daň na dva miliony korun a snížit sociální pojištění na straně zaměstnavatelů o dva procentní body v případě konsolidovaných veřejných financí. 

Kompletní znění programového prohlášení:

Programové prohlášení vlády Petra Fialy

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]