Milí Češi, chtěl bych vám říci, že vaše obavy z uprchlíků jsou zcela zbytečné. Ten problém, který tak bolestně pociťujete a který vás naplňuje tak velikými obavami, lze vyřešit nadmíru elegantně a jednoduše. Vypněte si prostě televizi a nehledejte na internetu zprávy o uprchlické krizi. Uvidíte sami, že ten ohromný problém najednou jednoduše zmizí.

Prosím, přiznejte si, že žádnou nepříjemnou zkušenost ani s jedním jediným uprchlíkem nemáte. Na drtivé většině území našeho státu se s uprchlickou krizí vůbec nesetkáte. Ve skutečnosti je mnohem pravděpodobnější, že potkáte vlka, než byste potkali uprchlíka. Přiznejte si to. Bude vám lépe.

Za další: Mnoho lidí se zde začalo zaklínat „evropskými hodnotami“. Takže si udělejme takový malý rychlokurz, co to ty evropské hodnoty vlastně jsou. Jejich prvním zdrojem je totiž Bible, v níž je hlavní myšlenkou láska k bližnímu. Evropský humanismus tuto ideu přetavil v myšlenku tolerance a také v myšlenku univerzálně platných lidských práv. Tradice antických obcí k evropským hodnotám přidala navíc myšlenku občanství a práva a s tím také schopnost individuálně rozlišovat lidi podle jejich činů.

Toto jsou zásadní evropské hodnoty, za které stojí bojovat.

Ve smyslu těchto hodnot je nemístné a hanebné házet všechny uprchlíky či všechny muslimy do jednoho pytle a malovat je všechny jako nějaké jednolité zlo. Mezi uprchlíky jsou zcela jistě lidé různé kulturní a morální úrovně. Jsou mezi nimi jistě lidé dobří i zlí a ve většině lidé docela normální. Nikdy nesmíme odsuzovat, či dokonce kriminalizovat všechny lidi z nějaké skupiny. To je v příkrém rozporu s našimi evropskými hodnotami.

Nakonec je třeba říci, že vstřícnost a lidskost k jednotlivcům vůbec neznamená, že bychom měli paušálně přijmout proces stěhování celých národů do Evropy. Každý Evropan má povinnost se chovat slušně k lidem z jiné kultury. To je nejniternější jádro našich hodnot. Ale vůbec nikde není psáno a dáno, že má Evropa povinnost přijmout kohokoli, a natož pak všechny běžence. To nikoli proto, že bychom jim přáli něco špatného, ale jen a jen proto, že to prostě bez ohrožení samotné Evropy nejde realizovat. Protože prostě každá velkorysost v tak neobyčejné míře musí narazit na hranice svých možností. Uprchlický problém pochází z ohromného zla a chaosu na Blízkém východě a tam je nutné také toto kataklyzma zastavit. Zde v jeho sekundárních projevech už lze zastavit mnohem hůř, možná vůbec.

Toto ohrožení ohromným množstvím běženců však zažívají v Evropě zcela jiné země než Česká republika. Zažívají to Německo, Francie, Británie. Uprchlickou krizí trpí Maďarsko a Itálie. Tyto země by si zasloužily naši pomoc. Je to otázkou naší hrdosti i inteligence, zda dokážeme při nich stát.

Zatím to vypadá, že jen sobecky čumíme a odmítáme. To není vůbec moudré a hrozí nám, že se zcela zesměšníme a ztratíme poslední zbytky kreditu, který naše země získala na mezinárodním poli v prvních porevolučních letech.

Mějme proboha inteligenci a hrdost.

Revue Forum Banner
Pavel Šafr
Pavel Šafr
Šéfredaktor deníku FORUM 24
Další články autora