Jsme tady už skoro měsíc. Za tu dobu navštívilo náš web více než 150 tisíc uživatelů a zhlédlo u nás tři čtvrtě milionu stránek. Mnoho čtenářů nás objevilo teprve nedávno, či v posledních dnech. Proto je tedy třeba jasně říci, proč jsme tady.

Obecně se má za to, že Svobodné fórum je proti Babišovi. Je to tím, že fenomén Andreje Babiše je pro současnou českou situaci skutečně typický a klíčový. Je dokonce nebezpečnější, než je náš proruský prezident. Ať chceme, či nechceme, žijeme v době Andreje Babiše, tedy nového soustředění moci do jednoho centra a do jedněch rukou. A s tím souvisí i omezování svobody médií, faktická rezignace značné části novinářů na základní poslání našeho řemesla, kterým je veřejná kontrola moci. Nejde tu ale zdaleka jen o Babiše. Kdyby tuto moc a v tak neslýchané míře držel kdokoli jiný, budeme se zabývat jím. Jde o princip.

Celý problém, který prožívá naše země, se jmenuje odklon od demokratické politiky směrem k politice autoritářské, směrem k oligarchii a směrem k Východu. Tato postupná rusifikce našeho veřejného života ohrožuje naši svobodu a odklání nás od civilizovaného a demokratického Západu. Tomu se musíme s odvahou a principiálně postavit. Demokratické politické strany jsou v defenzivě, část veřejnosti stále ještě prožívá jako hlavní téma  tzv. „boj proti korupci“ a stále netuší, v jaké míře byla tato pochopitelná frustrace veřejnosti zcela cynicky zneužita.

„Boj proti korupci“ totiž slouží jako docela obyčejný mocenský marketing. Korupce je jistě vážnou věcí a je třeba se s ní právními prostředky vypořádat. Ale cílem vyspělé společnosti není boj proti korupci, nýbrž právní stát a svoboda. Boj proti korupci už posloužil jako výtah k moci a je třeba ho konečně demaskovat a ukázat v pravém světle jako velký podvod, jehož pravým cílem nebylo méně korupce, nýbrž více moci.

Svobodné fórum vzniklo jako snaha skupiny novinářů ve sdružení Free Czech Media upozorňovat na snížení svobody médií, zúžení prostoru pro kritickou diskusi a omezování šíření objektivních informací. Nestavíme se proti nějaké jedné osobě, či skupinám osob. Stavíme se proti tomu, aby se naše země dále posouvala k východnímu mocenskému těžišti, které nyní představuje agresivní režim Vladimira Putina a systém nadvlády byzantských oligarchů. Liberální společnost můžeme zachovat a ubránit jedině tehdy, když to bude otázka našeho nejhlubšího přesvědčení. S tím souvisí i snaha vystupovat proti davovým emocím a lidovým hnutím, o něž se autoritáři opírají. Tedy snaha vystupovat proti populismu, proti nacionalismu a xenofobii.

O tom je tedy Svobodné fórum. Deník, jenž vzniká jako „garážový projekt“ ve třech lidech, ale který má celkem jasnou myšlenku. Liberální společnost a příslušnost Čechů k moderní západní civilizaci.

Revue Forum Banner
Pavel Šafr
Pavel Šafr
Šéfredaktor deníku FORUM 24
Další články autora