V Deníku Referendum vyšlo prohlášení aktivistů iniciativy „Ne základnám“, že protestují proti zneužívání své značky komunisty a dalšími proruskými silami. Jakkoli jsem tuto iniciativu pokládal za škodlivou a její úspěch za výrazné mezinárodní oslabení České republiky, dnes mám dojem, že je třeba toto prohlášení přivítat. Stejně tak jsem uvítal, když jsem v Deníku Referendum četl pozoruhodnou a kritickou analýzu nedůstojného chování Václava Bělohradského, který opět změnil božstvo své intelektuální adorace podle aktuálního magnetismu politické moci.

Nedávno se mě někdo ptal, jestli spolu nezaložíme novou a tentokrát už konečně autentickou pravicovou stranu. Naprosto jsem se vyděsil. A to hned ze dvou důvodů.

Zaprvé si myslím, že českou politickou scénu žádná nová strana nespasí, stejně jako ji nespasila celá řada víceméně strašných politických projektů posledních let. Naším problémem není to, že bychom tu měli málo stran a málo hnutí. Spíše tu máme naopak nejméně dvě hnutí, která naši společnost brutálně poškozují. Naše stávající strany není nutné zničit, ale je třeba jim dát novou energii, případně je proměnit. Což není práce pro novináře, kterým bych rád zůstal. Aktivismus má své hranice. Také nevěřím v žádné nové stranické projekty, neboť lze předpokládat, že dopadnou stejně jako ty staré.

Zadruhé: Necítím speciální potřebu nové autentické pravicové strany. Autentickou pravicovou politiku bych přenechal stávajícím stranám. Vidím problém jinde. Tady totiž už není ohrožená jen pravice, nýbrž celá demokracie. A myslím, že je nutné, aby lidé z různých stran a názorových proudů napříč celým demokratickým spektrem k sobě hledali cestu na bázi společných hodnot. Těmi hodnotami jsou svobodná společnost a parlamentní demokracie. Pluralita je sama o sobě hodnotou. Je třeba ctít a vědět, že jsme různí a že máme přesto něco společného. Starost o demokratickou zemi a starost o svůj národ. O to, kam patří a jakou má budoucnost.

Z tohoto úhlu pohledu vítám, že se dnes mohu na některých základních věcech shodnout s lidmi z demokratické levice. S těmi, kteří také preferují západní model společnosti před autoritářstvím. Ať už je z Východu, či z Hradu, anebo z Agrofertu.

Pavel Šafr 

 

Revue Forum Banner
Pavel Šafr
Pavel Šafr
Šéfredaktor deníku FORUM 24
Další články autora