Jak se blíží květnové výročí konce války, rozbíhají se i všeobecné nacionalistické orgie, které mají slovanský podtext. Slovanské Dobro zvítězilo nad germánským Zlem. Tuhle propagandistickou šablonu komunisté vtloukali lidem do hlavy až do zblbnutí. Takže k částečnému zblbnutí české společnosti skutečně došlo.

Slovo „osvobození“ je v případě Rudé armády zcela nesmyslné a absurdní. Tady jsou důvody:

1. Sovětský svaz nebyl sám svobodný, a proto nemohl nikoho osvobozovat. Byla to zločinecká diktatura fanatické sekty. Jenom s líbivějším nátěrem, než byla diktatura nacistická.

2. Sovětští vojáci neměli jinou možnost než se stát hrdiny. V opačném případě je NKVD zastřelila. Sovětští důstojníci, kteří chránili životy svých vojáků podobně jako západní generálové, a nehnali je tudíž na jistou smrt, končili na Sibiři nebo před popravčí četou. Život jednotlivce v sovětské tyranii neměl žádnou hodnotu. To je bohužel i vysvětlení toho strašného čísla sovětských obětí války: 20 milionů mrtvých. To přeci nebyla jen práce Adolfa Hitlera. Byla to společná práce Hitlera a Stalina. Jednak že do této tragédie vstupovali jako spojenci za účelem likvidace Polska, jednak že se oba zabývali dobýváním cizích národů, a nikoli jejich osvobozováním. A nakonec proto, že ani jeden z těch dvou lumpů neměl úctu k lidskému životu svých poddaných. Tím se tito gangsteři principiálně lišili od západních spojenců.

3. Téměř celé území, které Rudá armáda dobyla, spadlo do nového otroctví. Téměř všude se k moci dostali komunisté, což byli kolaboranti a agenti Moskvy. Následoval nový teror, který dostihl nakonec i ty z někdejších komunistických pohlavárů, kteří nepochopili na sto procent, že jsou jen a pouze Stalinovými pochopy a otroky.

Celý problém je, že nacistická tyranie panské rasy byla otevřená a jednoznačná. Sovětská tyranie byla postavená na pseudohumanistické lživé ideologii a všeobecné manipulaci. A mocenská strategie Moskvy byla mnohem rafinovanější. Co se týče aktuálních důsledků, byla čtyřicetiletá sovětská nadvláda mnohem horší zlo než šest let nacistického despotismu. Tato nadvláda totiž podvrátila morálku dobytých národů mnohem hlubším a dlouhodobým způsobem. Zničila celou přirozenou strukturu společnosti. Národnostní menšiny, názorovou opozici, celou střední vrstvu, soukromé zemědělce, živnostníky, obecní samosprávu, náboženské instituce, nezávislé umělce, prostě zplanýrovala všechno, co je ve společnosti normální. A z intelektuálů tato moc nadělala politováníhodné prostituty. Dokonce i pro důkladné pochopení naší dnešní doby a našich současných problémů je zcela zásadní nazřít hloubku této katastrofy, kterou nám tady zařídila Rudá armáda. A to dokonce dvakrát po sobě.

Je načase říci, že oslava „osvobození Rudou armádou“ je zvrhlá a absurdní šaškárna. Žádný z těch padlých ruských, ukrajinských, běloruských či třeba uzbeckých vojáků, který neměl vůbec žádnou jinou možnost než za to naše předstírané osvobození a naše nové otroctví položit svůj život, se nás o žádnou oslavu neprosí. Miliony nešťastných lidských bytostí ztratily své životy kvůli Hitlerovu a Stalinovu cynismu. Nikoli kvůli naší svobodě. Proto není důvod k oslavám, k patetickým proslovům či k písním. Natož k vojenským přehlídkám.  Je to jen důvod k věcnému nahlížení na naši historii a k principiálnímu přístupu k naší přítomnosti.

Revue Forum Banner
Pavel Šafr
Pavel Šafr
Šéfredaktor deníku FORUM 24
Další články autora