Právě před rokem se v diskusi nad zhoršující se situací v České republice objevila myšlenka na založení neziskové organizace Free Czech Media, která by poskytla základnu pro nový nezávislý web Svobodné fórum.

Řeknu bez nadsázky, že jsem do toho dal všechny peníze, co jsem aktuálně mohl. Motiv byl jednoduchý: Svobodné fórum vzniklo jako občanský protest proti zmanipulování českých novin, které proběhlo po odchodu zahraničních vydavatelských firem. Strach a rezignace na kontrolu oligarchické moci následně částečně zasáhly i redakce veřejnoprávních médií. Až na světlé výjimky.

Jsme tu již déle než sedm měsíců. Před rokem jsem netušil, že bychom z této protestní akce mohli vybudovat regulérní názorové médium, které poskytuje i zpravodajství o relevantních událostech. Stalo se to jakousi logikou věci a dosáhli jsme solidní sledovanosti mezi čtenáři, kteří vesměs podobně jako my pociťují ohrožení demokracie v naší zemi.

Zvykl jsem si, že mi kolegové z branže vyčítají, že to s ohrožením svobody slova přeháním. Vyslechl jsem si v tomto směru mnoho, víceméně účelově šířených nesmyslů. Ten nejtrapnější je, že jsem svoji intenzivní kritikou kumulace moci Andreje Babiše tomuto pánovi vlastně pomohl k jeho moci. Hloupější a absurdnější tezi si snad ani nejde vymyslet. Kdybychom se jí měli řídit, tak by z ní plynulo, že na agresivní mocenské rozpínaní je třeba nejlépe reagovat mlčením a nanejvýše „chladnou objektivní analýzou“. Jsem hluboce přesvědčený, že na znásilnění se nereaguje chladnou analýzou, ale jasnou obrannou akcí.

Mezi českými novináři se od roku 2013 rozšířila hanebná konvence, že o Babišovi se nemluví. A co horšího: Ti, co o něm otevřeně mluvili, byli okřikováni a peskováni. Tato normalizační atmosféra prostoupila téměř celou českou žurnalistiku. Ten, kdo se nechtěl chovat ve shodě s konvencí, tak si vytvořil velmi složité postavení. Na druhou stranu se ovšem přihodila i velmi pozitivní změna. Spoustu lidí, kteří zůstali věrní myšlence svobodné společnosti, začal mohutný mocenský tlak Babišova impéria spojovat. Našli jsme přátele i tam, kde jsme je před tím nečekali. Našli se lidé, kteří nás nesmírně podpořili, a to finančně i lidsky.

Tahle cesta je prostě dobrá a úspěšná, i když nám falešní mediální odborníci z Babišových stájí stále předpovídají bankrot. Oni nevědí, že střídmý „garážový projekt“, jakým dosud Svobodné fórum bylo, téměř nemůže zbankrotovat. Žijí si ve svých kamenných vydavatelstvích, jež jsme kdysi pomáhali budovat.

Moc Agrofertu koroduje, v jeho vlastních médiích pracuje mnoho lidí, kteří mu nikdy s ničím nepomohli a nepomohou a jednou to přidušení kritické žurnalistiky pomohou zlomit. Moje kritika se týká jen těch, kteří aktivně slouží a manipulují českou veřejností ve prospěch Andreje Babiše. Jisté hořké uspokojení lze mít i z toho, že tito sluhové jsou po řemeslné a novinářské stránce tak nesmírně slabí, že vliv Babišových novin i navzdory dětinské pověsti o zvýšení kvality Lidovek prudce klesá. Andrej Babiš nezničil noviny jen morálně, nýbrž i co se týče kvality. Mladá fronta DNES je již jen ubohým torzem někdejšího nejvlivnějšího deníku v zemi. Nesmyslnost a nekompetence je průvodním znakem mocenské normalizace v médiích, protože na klíčová místa jsou vybíráni lidé podle kádrového politického profilu, a nikoli podle odbornosti.

Na místo padajících titulů dnes nastupují nové projekty. Osobně mám moc rád Echo, Dotyk a Magazín Reportér. Rád sleduji Hlídacího psa, vážím si přínosu projektu Neovlivní. Z jiné strany spektra mě mile překvapily mnohé články v Deníku Referendum a na České justici. A vznikají další projekty. Čerstvě spolupracujeme s webem Manipulátoři.cz.

Toto spektrum svobodné žurnalistiky již poskytuje pozoruhodnou nabídku informací, důležitých zjištění a názorů. Babiš má prostě smůlu. Svobodnou společnost nejde udusit tak snadno, jak si ve své byzantské hlavě myslel.

Svobodné fórum se nyní vydává se svým půl milionem měsíčních návštěv na inzertní trh. Snažíme se chovat jako regulérní médium, byť je to velmi náročné. Ten protest tu bude dále. Dále budeme demaskovat stupiditu a společenskou nebezpečnost kumulace politické, mediální a ekonomické moci. Ale chceme dělat i regulérní médium, jež zahrnuje širokou škálu témat. U nás na prvním místě formou názorů, ale stále více i formou zpravodajství.

Chtěl bych říci, že svobodné médium se nenechává tlačit ke zdi většinovými názory. Když ve společnosti vznikne až příliš velká shoda ohledně nebezpečí, jež plyne z uprchlíků, tak svobodné médium musí umět přinést i odlišný pohled, postavený na věcných informacích a střízlivém úsudku. Tak ohromnou imigraci, jaká nyní právě probíhá, je rozhodně nutné výrazně brzdit, ale to neznamená, že budeme do uprchlíků střílet a dělat z nich lidojedy.

Národní jednota založená na strachu, nenávisti a ukřivděnosti je na nic. Svobodný publicista má úkol takovou novou národní frontu kritizovat a čelit jejímu nátlaku. Protože jde o ještě horší ohrožení svobody a kritického myšlení, než jaké představuje celý Agrofert i se svojí bezpečnostní divizí.

Takže v tom je v kostce smysl Svobodného fóra. V tom, že se nemáme nechat nikým a ničím manipulovat.

Pavel Šafr

Revue Forum Banner