Fantazie rektora Klímy: Pokutovat neznámého člověka, co utekl?

Ilustrační foto  (Pixabay/Kollsd/Engin_Akyurt/F24)

Ilustrační foto | FOTO: Pixabay/Kollsd/Engin_Akyurt/F24

S trváním epidemie se přidávají další a další samozvaní experti, kteří sice o věci vůbec nic nevědí, ale jejich potřeba zviditelnit se na koronaviru je nutkavá až k nezvládnutí. Jak jsem minulý týden předpokládal, již se vynořili první kritici zásahů policie proti bezrouškovým disidentům. Rektor Metropolitní univerzity Praha Michal Klíma a lékař Jan Hnízdil mají naprosto jasno v tom, že policie v Uherském Hradišti a dalších místech postupovala krutě, špatně a nelidsky. Místo aby zvolila jimi navrhované – a úplně nesmyslné – řešení. Takže berme návrh pana rektora Klímy, aby policie udělovala vysoké pokuty lidem, jejichž identitu nezná a kteří utekli, spíše jako slohové cvičení na téma „i můj hlas musí být slyšen“ než jako příspěvek do jakékoliv racionální diskuse.

Na blogu doktora Hnízdila se objevil tklivý text: „Právě sleduji videa na zpravodajských serverech: V Uherském Hradišti policisté napadají tatínka, povalí ho, zaklekají mu na krk a vedle pláče jeho tříletý synek. V Ostravě stejným způsobem „zpacifikují“ maminku jiného malého děcka. V Českých Budějovicích sedm policistů „hrdinně“ obkličuje mladíka, jeden z nich ho chvatem skolí a zakleká mu na krk. Zaklekávání na krk je zdraví a životu nebezpečné. Kvůli tomu je zakázali v USA. Jak to, že v Česku je to přípustné? Jak to, že v Česku se kvůli tomu nebouří novináři, široká veřejnost a všichni, kterým není lhostejné surové násilí? Jsem zdrcen policejní zvůlí v zemi, kde snad máme demokracii, nicméně svoboda je očividně každodenně znásilňována. Jsem znechucen tím, že Vy, novináři, neprotestujete proti bezpráví, které nelze ospravedlnit nenošením respirátoru v poloprázdných ulicích. Cožpak Vám nevadí ty na smrt vyděšené děti, které jsou svědky násilí páchaného na rodičích? Novináři! Ozvěte se! Michal Klíma.“  Pan profesor PhDr. Michal Klíma, M.A., CSc. je rektor Metropolitní univerzity Praha.

Tak se ozývám!

Napsal jsem tedy, když se mají novináři ozývat, panu profesorovi. „Velmi by mě zajímala Vaše odpověď na otázku, co mají policisté v momentě, kdy se občan dopouští protiprávního jednání a odmítne se podrobit výzvě policistů PČR nebo strážníků městské policie, dělat jiného než použít násilí.  Poskytl byste mi prosím na to téma rozhovor pro Forum24.cz? Samozřejmě ne osobní rozhovor, je epidemie po telefonu či messengeru.“

Pan rektor odpověděl brzy:

„Vážený pane doktore, děkuji za váš e-mail a za návrh k rozhovoru. Přečetl jsem si váš text k tématu na Fóru 24 a mám za to, že máme diametrálně odlišný pohled na surový zákrok policistů proti bezbranným lidem, kteří jdou s dítětem na procházku v poloprázdných ulicích a nikoho neohrožují. Jestliže jste naprosto netečný k mým obecně lidským argumentům a rovněž tak netečný k právnickým argumentům J. Rajchla, uvedených na úplném konci mého textu, pak se skutečně zcela míjíme. Má argumentace je založena na elementárně lidském přístupu, který za žádných okolností nepřipouští nadměrné a neadekvátní násilí na bezbranných lidech. Vám to nevadí, neboli to převádíte do mimoběžné morální roviny, s kterou já bytostně nemohu souhlasit. Kdybyste nechtěl setrvat ve své bublině, pak byste nemohl používat pojem „antirouškovci“ ve smyslu, jak to činíte.

V mém textu totiž vůbec nejde o nějaké plané antirouškařství. Ale to nemá cenu pokračovat, protože vy nejste ochoten vnímat podstatu mých argumentů. A pokud vás otevřené násilí nechává chladným, protože si ten chlad již předem naordinujete v kontextu svého pojetí dobra a zla, pak nám nezbývá žádný prostor k věcnému argumentačnímu setkání.

Ještě k vaší otázce. Ano, dovedu si představit, že policisté mohou sankcionovat člověka, který porušil pravidla, ale přiměřeně situaci. Například mu dají pokutu, a to i citelně vysokou. Nicméně k otázce přiměřenosti sankce či trestu se vyslovil již zmíněný a povolanější právník J. Rajchl (viz konec mého textu). Náš rozhovor nemůže dopadnout jinak než jako dialog hluchých. V tom případě nevidím význam tuto debatu vést. Oba jsme zakopaní ve svých ideových a morálních východiscích a nikdo nebude ochoten se ani o píď posunout. To ale neznamená, že bych nerespektoval váš pohled v tom smyslu, že na něj máte právo stejně jako já. Ať se daří! Michal Klíma“

Jak jsem byl nesrozumitelný

Ano, občas se stane, že novinář položí otázku nesrozumitelně. Tak nezbylo než ji zopakovat, protože z mého dotazu nejspíše nebylo poznat, na co se ptám. Pan profesor totiž navrhuje, že by měli strážníci dát narušiteli velkou pokutu, i když je to v daném kontextu úplný nesmysl. Případ v Uherském Hradišti proběh – dle slov starosty – takto: „Policisté viděli muže bez roušky. Vyzvali ho, aby si ji nasadil. Podle nařízení, které bychom měli všichni dodržovat, měl mít tedy nasazenou ochranu dýchacích cest. Muž odmítnul. Opakovaně. Po chvilce dohadování ho policisté vyzvali k legitimaci. Muž se odmítl legitimovat, vzal do náručí svého syna a začal se od policistů vzdalovat. Policisté mu zastoupili cestu, muž je začal odstrkovat. Co se dělo pak, už všichni víte.“

Dát vysokou pokutu člověku, který se odmítne legitimovat a odejde, není možné. Policisté by totiž nevěděli, komu tu pokutu dát. Takže jsem asi špatně formuloval, a pan rektor odpovídal na jinou otázku. Proto jsem dotaz zopakoval: „Vážený pane profesore, dialog hluchých by jistě neměl smysl. Mohl byste tedy, prosím, našim čtenářům odpovědět na otázku, co mají policisté v momentě, kdy se občan dopouští protiprávního jednání a odmítne se podrobit výzvě policistů PČR nebo strážníků městské policie, dělat jiného než použít násilí, e-mailem?“

„Vážený pane doktore, ano, potvrzujeme si, že se jedná o dialog hluchých. Na vaši otázku jsem vám ve svém e-mailu již odpověděl. Navíc stanovisko právníka J. Rajchla k surovým zákrokům policistů, které jsem citoval na konci svého textu, je dostatečně odborné a zřejmé. Máte-li snahu vnímat mé stanovisko k policejnímu zákroku a širší souvislosti a více věcnou argumentaci, pak vám zasílám odkaz na můj předchozí text:“ https://blog.aktualne.cz/blogy/jan-hnizdil.php?itemid=39035

Text jsem přečetl. Je v něm obsažena zdrcující filosofická kritika protiepidemických opatření, ale ani slovo o tom, jak co by se mělo s epidemií dělat. Jen kritika. A o tom, jak má policie dát vysokou pokutu člověku, který se odmítne legitimovat a prchá, nebylo v textu ani slovo. Ale připouštím – nevystudoval jsem Metropolitní univerzitu, jíž je pan profesor Klíma rektorem, a nemohu vyloučit, že tam podobné dovednosti učí. Anebo je možné, že pan profesor míří do politiky, a použil osvědčený mechanismus. Poslankyně Kateřina Jacques také úspěšně propagovala ve stranickém programu biomasu, a nevěděla, co to je. Pan rektor Klíma zase napadá násilí při zákrocích policie, ale jeho návrhy, jak měla policie postupovat jinak, jsou dejme tomu nepříliš racionální, a zcela jistě nerealizovatelné.

Novináři, pište, nemám na vás čas!

Jak psáno výše, text na blogu dr. Hnízdila končil plamennou výzvou novinářům, aby o věci psali. Tak jsem napsal i panu doktoru Hnízdilovi, co text zveřejnil, jestli by Fóru neposkytl rozhovor na stejné téma – co jako měli policisté dělat jiného, než muže, který se choval protiprávně, odmítl se identifikovat a utíkal, pacifikovat (přes jeho odpor) násilím. „Vážený pane redaktore, děkuji za zájem, moje kapacita je ale zcela vyčerpaná, v ordinaci od rána do večera, čeká mě autorizace dvou knih, prezentace petice lékařů v Parlamentu. Děkuji za pochopení. Srdečně. Jan Hnízdil.“ Takže, chápu-li dobře: Výzva „novináři, pište“ znamenala „novináři, pište, co chceme my“.

Ale je čas vrátit se k onomu názoru právníka, zmiňovaném v závěru jeho textu panem profesorem Klímou. Šlo o citaci Novinek: „Donucovací prostředky (hmaty, chvaty, kopy) pak může policista použít výhradně k ochraně jiné osoby nebo své vlastní, k ochraně majetku či veřejného pořádku (například při rvačce nebo rozbíjení výloh).“

Ano, a přesně v souladu s tímto zákonem policisté jednali. Použili hmaty a chvaty k udržení veřejného pořádku dokonce až při čtvrtém protiprávním aktu bezrouškového disidenta. První narušení veřejného pořádku – neměl roušku či respirátor. Druhé – na výzvu strážníka si ji odmítl nasadit. Třetí – na výzvu strážníka se odmítl legitimovat. Čtvrté – odmítl dle příkazu strážníky následovat a začal utíkat. Pan rektor Klíma ve svém textu jako argument ve prospěch svého názoru cituje vyjádření, které jeho názor v úplnosti vyvrací.

Diskutujte o fotbale!

Epidemie koronaviru s sebou přinesla celou vlnu vyjádření osobností, které k tak závažné věci něco říci dle svého názoru prostě musej. Bohužel, bývají to často experti z úplně jiného oboru lidského vědění. A podle toho jejich vyjádření končí. Jsou, podobně jako doporučení dát vysokou pokutu neznámému pachateli, úplně mimo realitu. Proto prosím osobnosti z oborů, které s tématikou epidemie nesouvisí: Vyjadřujte se v hospodě k tomu nyní protřásanému dění při fotbalovém utkání v Anglii! Na fotbal jsou experty všichni, po pátém pivu někteří i dvakrát, a tak budou teorie o pokutování neznámého člověka, který utekl, v adekvátním prostředí.

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]