Finanční úřad a podnikatelé blízcí Agrofertu podali shodné návrhy ohledně Olea. Náhoda?

kpi.cz

Moderní výrobní linka liberecké společnosti Oleo Chemical. Bionafta druhé generace se zde vyrábí výhradně z odpadních tuků. | FOTO: kpi.cz

Deník FORUM 24 sleduje vývoj kolem zkracovalé firmy Oleo Chemical, jejíž technologii na výrobu biopaliv druhé generace (tedy bez řepky) chtěl získat Babišův Agrofert.

Zdá se totiž, že finanční úřad vystupuje v insolvenčním řízení ohledně této firmy na straně podnikatelů blízkých Agrofertu a zřejmě i proti zájmům státu. Důkazem jsou shodné části textu podání návrhu na přiznání hlasovacích práv na schůzi věřitelů k insolvenčnímu soudu, které ukazují na shodný zájem finančního úřadu a podnikatelů z firmy Ravak dovést firmu do konkurzu, zatímco jiní věřitelé chtějí pro firmu reorganizaci. Z toho by mohl mít i stát vyšší daňové plnění.

Jde tedy zcela zjevně o to, zda se Agrofert zmocní technologie na výrobu biopaliv druhé generace, aby přestal být závislý výrobě z řepky olejné.

Příklad téměř shodného textu, který je použit v obou návrzích a rozdíl spočívá pouze v označení pohledávek, vyvolává otázku, zda nebyla podání za stát a podání za soukromou firmu zpracována jedním člověkem. Zde je příklad zarážející identity textu podaného úředníky státní správy v prvním případě a advokátní kanceláří, jež zastupuje privátní firmu, v druhém případě.

Ukázka z textu návrhu na přiznání hlasovacích práv na schůzi věřitelů k insolvenčnímu soudu, který podal Finanční úřad pro hlavní město Prahu:

Pro případ, že by se předmětná schůze věřitelů neusnesla na tom, že Věřitel může v rozsahu svých popřených pohledávek P32 (dílčí pohledávky č. 1–21) a P34 (dílčí pohledávky č. 1–18, 20–33, 38–49, 53–55) hlasovat, podává Věřitel podle § 52 odst. 2, insolvenčního zákona tento návrh na přiznání hlasovacího práva.

II.
VZNIK A EXISTENCE POHLEDÁVEK
SE JEVÍ JAKO VYSOCE PRAVDĚPODOBNÉ

Insolvenční zákon v ustanovení § 52 odst. 2 nestanovuje kritéria, kterými se má soud při rozhodování o přiznání hlasovacího práva řídit.

Dle právní doktríny i judikatury za „významné kritérium, které [má] insolvenční soud… zohlednit, nutno považovat i to zda (do jaké míry) se … pohledávka jeví jako pravděpodobná, a to s ohledem na způsob, jakým byla doložena, resp. z jakých důvodů byla tato popřena“ (viz Usnesení Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 529/13).

Existence pohledávky P32 (dílčí pohledávky č. 1–21 a pohledávky P34 (dílčí pohledávky č. 1–18, 20–33, 38–49, 53 –55) se jeví jako vysoce pravděpodobná. Nejedná se o žádné spekulativní pohledávky.

Ukázka z textu návrhu na přiznání hlasovacích práv na schůzi věřitelů k insolvenčnímu soudu, který podal právník JUDr. Martin Dančišin za společnost Gaiman Holidings Limited:

  1. Pro případ, že by se předmětná schůze věřitelů neusnesla na tom, že Věřitel může v rozsahu svých popřených dílčích pohledávek č. 1 a č. 2 hlasovat, podává Věřitel dle § 52 odst. 2 insolvenčního zákona tento návrh na přiznání hlasovacího práva.II.
    VZNIK A EXISTENCE POHLEDÁVEKSE JEVÍ JAKO VYSOCE PRAVDĚPODOBNÉ
  2. 7  Insolvenční zákon v ustanovení § 52 odst. 2 nestanovuje kritéria, kterými se má soud při rozhodování o přiznání hlasovacího práva řídit.
  3. 8  Dle právní doktríny i judikatury za „významné kritérium, které [má] insolvenční soud… zohlednit, nutno považovat i to, zda (do jaké míry) se… pohledávka jeví jako pravděpodobná, a to s ohledem na způsob, jakým byla doložena, resp. z jakých důvodů byla tato popřena.“ 1 Usnesení Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 529/13
  4. 9  Existence dílčích pohledávek č. 1 a č. 2 se jeví jako vysoce pravděpodobná. Nejedná se o spekulativní pohledávky typu náhrada škody z předsmluvní odpovědnosti, fiktivní poradenské služby či různé regresní nároky.

Právník Dančišin zastupuje jak kyperskou firmu Gaiman s nedohledatelnými vlastníky, tak i firmu Ravak napojenou dlouhodobě na Babiše přes rodinu příbramských miliardářů Vařeků, kteří Příbram dlouhodobě ovládali prostřednictvím hnutí ANO. Konkurz Olea je zájmem právě firmy Ravak, což by jí umožnilo ovládnout technologie Olea pro výrobu biopaliv z jiného materiálu, než je řepka, jejíž pěstování se stává stále více předmětem sporů a biopaliva z řepky přestává podporovat a Evropská unie.

Redakce deníku FORUM 24 zaslala pražskému finančnímu úřadu minulý pátek otázky, ale úředníci dosud neodpověděli.

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]

Revue Forum Banner