Sezemský: Golis a Kedroň překrucují fakta a odvádějí pozornost od podstaty sdělení, že poškodili vyšetřovatele Čapího hnízda

Eric Drooker

Přinášíme podrobnou reakci Jiřího Sezemského na žádost o odpověď, kterou deníku FORUM 24 zaslali novináři iRozhlasu Radek Kedroň a Ondřej Golis (ZDE). Komentáře deníku FORUM 24 poukazovaly na to, že znevěrohodňování policejního vyšetřovatele Čapího hnízda, které tito novináři rozhlasu šíří, se děje v zájmu vyšetřované osoby, tedy trestně stíhaného premiéra. Novináři iRozhlasu si naopak stěžují, že v komentáři Jiřího Sezemského byly uvedeny nepravdivé informace. Za většinou napadených výroků a zejména za samotnou podstatou věci si však komentátor deníku FORUM 24 Jiří Sezemský stojí:

V odpovědi Kedroně a Golise uznávám pouze jedno jediné pochybení, a to je záměna autorství Golise a Kedroně u jednoho z článků. Všechny ostatní body odpovědi jsou polemické, zavádějící či přímo nepravdivé.

Inkriminovaný článek zveřejněný v deníku FORUM 24 (Český rozhlas v Čapím hnízdě. Redaktor Ondřej Golis na Babišově straně, 27. 1. 2019) vznikl na základě několika textů zveřejněných Ondřejem Golisem a Radkem Kedroněm, které ve svém důsledku poškozují hlavního vyšetřovatele kauzy Čapí hnízdo, vrchního komisaře Pavla Nevtípila. Upozorňuji, že v mém textu není nikde uvedeno, že jsou oba novináři serveru iROZHLAS.cz přímo navázaní na Andreje Babiše, ale jejich zjištění premiérovi nahrávají — i proto, že je převzala řada médií, což je objektivní fakt. Vyšetřovatele, který ve veřejném zájmu vyšetřuje trestný čin předsedy vlády, se podařilo na veřejnosti výrazně znevěrohodnit. Přesně to potřebuje trestně stíhaný premiér, jehož moc zásadně převyšuje možnosti vyšetřovatele se bránit. Tím je potenciálně narušen základní ústavní předpoklad nezávislého vyšetřování.

Server iROZHLAS.cz tak učinil na základě vlastní iniciativy, když zveřejnil rozsudek Vrchního soudu v Praze v kauze Neograph. Tuto kauzu, vyšetřovanou v minulosti rovněž komisařem P. Nevtípilem, premiér A. Babiš často používá při své obhajobě v kauze Čapí hnízdo, aby zpochybnil důvěryhodnost vyšetřování vlastní kauzy. Z tohoto důvodu vznikl polemický článek, o jehož vyznění je s O. Golisem a R. Kedroněm veden spor. V níže uvedeném textu jsou vloženy polemické reakce J. Sezemského.

Jde o následující texty a jednu reportáž na ČRo:

Spojení vyšetřovatele kauzy Čapí hnízdo s Rittigem? ‚Říkali mu Nevťa a spoléhali na něj,‘ uvádí rozsudek, 18. 12. 2018

Inspekce prověřuje vyšetřovatele Čapího hnízda. Kvůli závažným podezřením ji kontaktovali jeho nadřízení, 23. 1. 2019

Kriminalizace vyšetřovatele Čapího hnízda? ‚Vycházíme z nezpochybnitelného faktu,‘ říká šéf inspekce, 24. 1. 2019

FORUM 24 se kromě jedné marginální chyby v ničem nespletlo

Nyní uvádím podrobné odpovědi na každou výhradu Golise a Kedroně:

Kedroň a Golis: Není pravda, že byl Ondřej Golis autorem textu o „reputačním problému“ hlavního vyšetřovatele Pavla Nevtípila.

Reakce Jiřího Sezemského: Nedopatřením v mém článku skutečně vznikla záměna autorství u jednoho z textů na serveru iROZHLAS.cz. Na samotné vyznění článku však tato věc nemá žádný vliv. Oba novináři pracují společně a oba přešli do redakce ze serveru Lidovky.cz po nástupu nového generálního ředitele Reného Zavorala. V článku už došlo k opravě dne 1. 2. 2019.

Kedroň a Golis: Není pravda, že informace z kauzy Bereta zveřejněné Ondřejem Golisem byly v utajovaném režimu.

Ondřej Golis čerpal ze sdělení obvinění, kterým v té době disponovali jak vyšetřovatelé, tak stíhané osoby i jejich právníci. Rozhodně nešlo o informace v „utajovaném režimu“.

Reakce Jiřího Sezemského: Golis zveřejnil nejpodrobnější informace ze živého trestního spisu Bereta, který se stal rozbuškou k vládní krizi, kdy na jedné straně stáli zástupci hnutí ANO, bývalého ÚOOZ, státní zástupci a spřízněný okruh novinářů, a na druhé straně ČSSD. Sám přitom zmínil, že má k dispozici příslušné policejní dokumenty v režimu živé trestní kauzy. Za normálních okolností by byl tento únik ze spisu vyšetřován GIBS. Není známo, zda se tak stalo a případně s jakým výsledkem. Úniky ze živých vyšetřovacích spisů jsou nezákonné, přičemž tímto nešvarem se zabývala i parlamentní vyšetřovací komise.

Kedroň a Golis: Není pravda, že novinář Janek Kroupa od reportáže o Agrofertu žádnou další nepřipravil a že Golis převzal jeho roli, jen v opačném gardu.

Reakce Jiřího Sezemského: Opravdu nebylo smyslem mého komentáře kritizovat Janka Kroupu, že nepíše o Babišovi, nýbrž jsem měl na mysli skutečnost, že byl ve své investigativní práci vedením Rozhlasu umlčen, na což jsou důkazy v zápisech z jednání Rady ČRo. Zato ještě zpočátku roku dozníval spor o jeho reportáž kvůli Agrofertu, čehož chtěl ředitel René Zavoral využít k „proškolování“ redaktorů. V mediálních databázích v loňském roce není autorství Janka Kroupy v podobném autentickém investigativnímu tématu zmíněno.

Text O. Golise, shrnující důkazy k Čapímu hnízdu je ve výše uvedeném článku zmíněn. To ovšem nic nemění na podstatě sporu, že server iROZHLAS.cz následně vyšetřovatele Nevtípila ve svých textech „reputačně“ shodil a výrazně tím zproblematozoval nezávislé vyšetřování trestní kauzy premiéra, tedy držitele exekutivní moci.

Kedroň a Golis: Není pravda, že server iROZHLAS.cz exkluzivně operuje s rozsudkem Vrchního soudu v Praze v kauze Neograph.

Reakce Jiřího Sezemského: Názor pana O. Golise, že zveřejnění rozsudku Vrchního soudu, ze kterého byly citovány pasáže znevěrohodňující P. Nevtípila, je běžná praxe jako v desítkách jiných případů, je pouhým alibismem. Žádnou z těchto kauz nevyšetřoval OLAF a netýkala se předsedy vlády. Kauzou Neograph často operuje premiér při své obhajobě v kauze Čapí hnízdo a četné citace uvedené v rozsudku mu nápadně hrají do karet. Server iROZHLAS.cz si jej sám vyžádal, což přiznává, a jako první zveřejnil. Poté byl hojně citován dalšími médii. Stejně tak jako první zveřejnil informaci o prověřování rozsudku ze strany GIBS. Tato věc už byla v minulosti prověřována na základě trestního oznámení V. Sitty a odložena v roce 2014. Proto vznikají pochybnosti, proč se zrovna teď recykluje, a to i v souvislosti s rozsáhlými čistkami v policii. Existuje vážná poptávka po zametení kauzy Čapí hnízdo pod koberec a případ bývalého ředitele GIBS M. Murína ukazuje, že to lze i osobní diskreditací. O. Golis a R. Kedroň zřejmě nejsou srozuměni s tím, že to někdo může brát jako zcela reálný a vážný scénář. Tvrzení, že si rozsudek mohl u Vrchního soudu v Praze vyžádat kdokoli, je sice pravdivé, nicméně tak iniciativně učinil server iROZHLAS.cz. Nikoli kupříkladu Lidové noviny, kde by to bylo pochopitelnější.

Kedroň a Golis: Není pravda, že Ondřej Golis podniká zvláštní manévry.

Reakce Jiřího Sezemského: „Zvláštní manévry“ O. Golise jsou komentátorskou licencí, která je vysvětlena v článku i v této reakci. Pokud O. Golis považuje znevěrohodnění vyšetřovatele Čapího hnízda za běžnou novinářskou práci, je to jeho věc, ale pak se nemůže divit polemickým reakcím.

Kedroň a Golis: Není pravda, že Český rozhlas zveřejnil celý rozsudek v kauze Neograph s jednostranným soudním komentářem.

Reakce Jiřího Sezemského: Je skutečností, že server iROZHLAS.cz jako první zveřejnil celý rozsudek Vrchního soudu, ze kterého obsáhle cituje. Za vyváženou reakci považuje jednu větu státní zástupkyně, P. Nevtípil se nevyjádřil. Na druhou stranu by bylo vhodné doplnit, že citace v rozsudku vycházejí ze starších, už jednou prověřovaných zjištění, a pokud nejsou k dispozici nové důkazy, mělo by být prověřování této věci odloženo.

Kedroň a Golis: Není pravda, že Ondřej Golis je prodlouženou rukou pražské vrchní státní zástupkyně Lenky Bradáčové. Pan Sezemský píše, že o Golisovi „se tradují výtečné vazby na pražskou vrchní státní zástupkyni Lenku Bradáčovou, která drží dohled i nad Čapím hnízdem. Je pozoruhodné, kolik zveřejnil úniků ze živých kauz, které dozorovalo její státní zastupitelství. A to nejen v Lidovkách, ale i na webu iROZHLAS. Dá se říci, že je její prodlouženou rukou v médiích, což cosi signalizuje.“ Toto tvrzení je úplný nesmysl a pouhá domněnka pana Sezemského, o čemž svědčí i fakt, že si musí vypomáhat nic ne říkajícím obratem „traduje se“. Ondřej Golis se s Lenkou Bradáčovou nikdy neviděl mezi čtyřma očima. O mnoha kauzách dozorovaných VSZ v Praze skutečně informoval, důvod je prostý: informuje o velkých případech, jejichž vyšetřování logicky vede VSZ v Praze. 

Reakce Jiřího Sezemského: O. Golis se ohrazuje proti vyjádření, že není prodlouženou rukou vrchní státní zástupkyně Lenky Bradáčové v médiích, a zároveň sám přiznává doložitelný a nápadný fakt, že informoval o mnoha kauzách, které VSZ Praha dozoruje. Je přitom pochopitelné, že konkrétní zdroje úniků ze živých trestních spisů bude chránit, jelikož si počínají v rozporu se zákonem. O. Golis opakovaně přinášel v Lidových novinách články, které podporují hledisko Vrchního státního zastupitelství v kauzách, na nichž osobně záleželo premiérovi Babišovi a jednalo se o bezprecedentní snahu kriminalizovat jeho konkurenty. Golis publikoval celkem 33 článků o kauze Oleo Chemical (výrobce biopaliv), v níž byl evidentní konkurenční zájem Agrofertu jakožto výrobce biopaliv. V tomto smyslu je zcela nezpochybnitelným faktem, že pro účastníky a znalce tohoto případu Golis představuje zájmové hledisko státního zastupitelství, jež je shodné se zájmovým hlediskem premiéra. Vliv tohoto zájmového hlediska na články v novinách Andreje Babiše je evidentní a z hlediska novinářské etiky katastrofální.

Kedroň a Golis: Není pravda, že se Ondřej Golis angažoval v kauzách oligarchova mocenského zájmu. Pan Sezemský píše, že „podobně jako v době působení na serveru Lidovky (Oleo Chemical, pražský dopravní podnik…) se zejména Ondřej Golis na půdě veřejnoprávního média angažuje v kauzách oligarchova mocenského zájmu.“ O kauzách Oleo Chemical a dopravního podniku informoval Ondřej Golis pouze okrajově, další kauzy Babišova mocenského zájmu pan Sezemský konkrétně neuvádí. Na tuto vágní definici by ostatně šel „ naroubovat“ téměř každý velký případ ze současnosti. 

Reakce Jiřího Sezemského: Tuto skutečnost lze zjistit z mediálních databází. Stačí zmínit například kauzy Bereta, Oleo Chemical, dopravní podnik a naposledy zveřejnění rozsudku v kauze Neograph, což může mít mimořádné důsledky pro následující vyšetřování kauzy Čapí hnízdo. O. Golis tvrdí, že se kauze Oleo Chemical věnoval pouze okrajově. Z databází vyplývá něco jiného, jelikož je uveden jako autor u 33 článků jen k tomuto případu. V Lidových novinách mu věnoval 11 článků, na serveru Lidovky.cz 22 článků. Některé byly zcela zásadní, často s úniky ze živých spisů. Mohla by být uvedena řada odkazů na články k těmto kauzám, i s příslušnými citacemi ze živých trestních kauz.

 

Závěrem

Ondřej Golis a Radek Kedroň přesvědčivě nerozporovali meritum věci, kdy server iROZHLAS.cz jako první zveřejnil informace poškozující vyšetřovatele kauzy Čapí hnízdo, ve svém důsledku nahrávající zájmům premiéra Andreje Babiše. Každá indicie, která může vést ke znevěrohodnění vyšetřovatelů nebo dozorového státního zástupce v této citlivé kauze (jíž se zabývají i evropské orgány) a v krajním případě může přivodit její odložení, zasluhuje nejvyšší pozornost.

 

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]