Halík káže na YouTube. Varuje před vytloukáním náboženského kapitálu ze strachu

Tomáš Halík. (Youtube)

Tomáš Halík. | FOTO: Youtube

Tomáš Halík, který působí v kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze, také v rámci posledních opatření zastavil konání bohoslužeb ve své studentské farnosti. Svou promluvu na tuto neděli ale natočil v kostele a je možné ji zhlédnout na YouTube. Odkaz na video přinášíme.

Na úvod Tomáš Halík řekl:

„Nejdříve si připomeňme to, o čem jsme mluvili už  posledně.

Za prvé, víra je lék proti panice a strachu, který je horší pandemií v našem světě než všechny virové nákazy dohromady.

Za druhé, zdravá víra je spojencem zdravého rozumu. Rozumná kázeň a ochrana zdraví vyplývá z přikázání nezabiješ a je projevem odpovědné lásky k sobě a bližnímu.

Za třetí, dejme si pozor na náboženské šiřitele strachu. Apokalyptické blouznivce, kteří za každým neštěstím a pohromou vidí mstivého trestajícího Boha a snaží se zneužívat strach k vytloukání náboženského kapitálu. Všimněte si, nikoho nejmenuji, ale je jich u nás i na Slovensku docela hodně. Jejich uražený bůh pomsty není Bůh evangelia.

Mysleme na nemocné koronavirem a jejich blízké, na lékaře, zdravotníky a také na mnoho dalších, na které současná situace tvrdě dopadá, drží je v sociální izolaci, působí jim mnoho obtíží. Mysleme na ně nejen v modlitbě, ale projevujme jim osobní blízkost a upřímný zájem. Přinejmenším jim zavolejme, snažme se v rámci svých možností pomáhat.“

Celé video:

Téma šíření strachu Halík připomínal už dříve, například ve svém textu z října 2018 v souvislosti s populistickým strašením z kazatelen napsal:

()

„Podle evangelia máme být ‚služebníky radosti‘ a šiřiteli naděje; když kněz místo zvěstování evangelia dává průchod svým depresivním náladám, straší lidi chorobnými vizemi zkázy a nenabízí žádné jiné východisko než obrnit hranice a střílet na všechny strany, pak místo pokrmu dává jedovatého hada. Obávám se, že zvláště dnes, kdy populističtí politici kupčí se strachem, by Ježíš s těmi, kdo toto nebezpečné zboží zavlékají do kostelů, naložil ještě tvrději než s těmi, kteří v jeruzalémském chrámu prodávali ovce a holuby.“

Halík plánuje v kázáních na YouTube pokračovat. Zatím byla ve formě audionahrávek zveřejňována na jeho stránkách.

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]