Hejtman Netolický: Spolupráce ČSSD s ultrapopulistou Babišem straně uškodila. Tlak ve společnosti kvůli chaosu sílí

Hejtman Martin Netolický

Hejtman Martin Netolický | FOTO: Hejtman Martin Netolický

Pardubický hejtman Martin Netolický z ČSSD je známý svými ostrými výroky vůči současnému premiérovi Andreji Babišovi, ale i prezidentovi Miloši Zemanovi. Kraj nicméně čeká další zatěžkávací zkouška – tou je dodržení očkovací strategie, výrazně zatížené kapacity nemocnic a další problémy související s epidemií koronaviru.

Jak se k nim hejtman Netolický staví? Jakým výzvám bude muset čelit? Proč by vystoupil z ČSSD, kdyby se i po nadcházejících volbách spojila s hnutím ANO? A v jakém stavu je podle něj sociální demokracie?

Pane hejtmane, očkovací strategie patří v současnosti k nejdiskutovanějším tématům napříč všemi kraji. Jak v ní postupuje kraj Pardubický? Jaké největší výzvy vás v naplňování očkovací strategie čekají?

Očkování v našem kraji i přes všechny možné komplikace, a to především v dodávkách vakcín, pokračuje. K pondělku 9. února jsme měli proočkováno celkem 12 471 dávek. V současné době už nejsme schopni organizovat očkování bez pomoci ambulantního sektoru.

Počítáme tedy se zapojením praktických lékařů i dalších lékařů, kteří budou ochotní nám s očkováním pomoci, přímo na vakcinačních místech. K tomu je třeba říct, že se lidé nemusí očkovat pouze v místě svého bydliště. Vakcinační centra jsou určená pro všechny, nejen pro obyvatele daného obvodu, na což jsem opakovaně upozorňoval vzhledem k blízkosti Fakultní nemocnice Hradec Králové.

V současnosti čekáme na další dodávky vakcín od společností Pfizer, Moderna či AstraZeneca. Náš kraj byl v dodávkách vakcín zpočátku velmi znevýhodněn, až po jednání s ministrem zdravotnictví Blatným se nám podařilo dojednat výrazné zvýšení dodávek. Naše vakcinační centra jsou ale připravena i na mnohem větší počty vakcín, než které máme současně k dispozici.

archiv

Velkým tématem byl rezervační systém, který podle vás stát nedokázal včas spustit. Je už z vašeho pohledu toto v pořádku? Ptám se, protože do teď například není jasné, kdy se spustí systém na očkování pro všechny obyvatele Česka.

O spuštění centrálního rezervačního systému pro občany nad 80 let jsme se dozvěděli z novoročního projevu předsedy vlády. Do té doby jsme neměli absolutně žádné informace, jak bude celý systém zajištěn, jak do něj mohou naši kolegové vkládat údaje a jak s ním máme pracovat. Bylo tedy jasné, že nastanou komplikace, a první den registrací to jasně ukázal. Systém je složitý, a to nejen pro starší spoluobčany. Proto jsme také vytvořili krajskou infolinku, která se snaží pomoci.

Pan premiér nás v úterý informoval, že by mělo dojít od 1. března k otevření centrálního rezervačního systému pro další věkovou skupinu, a to nad 70 let, což je přibližně 1,1 milionu osob. Stejně jako v prvním případě je však nutné druhým dechem dodat, že čekací doby budou opět navázány na dodávky vakcín. Zároveň si musíme při dodávkách vakcín uvědomit, jak je tato věková skupina v krajích zastoupena, a podle toho se musí rozdělovat vakcíny. Jinak budou velké nepoměry v proočkovanosti.

Funguje komunikace vlády směrem ke krajům? Na začátku ledna jste prohlásil, že není v nejlepším stavu, ale zlepšuje se.

Velmi dobře funguje komunikace s Ústředním krizovým štábem, obecně i s Ministerstvem vnitra, které má zkušenosti s řešením podobných situací, a s panem ministrem Hamáčkem. Pevně věřím, že i přes řadu spekulací zůstane ministrem zdravotnictví Jan Blatný, protože jeho komunikace s námi je také dobrá, pan ministr se snaží, s kraji komunikuje a nemá problém řešit dílčí problémy.

Samotná komunikace s Ministerstvem zdravotnictví má ale k ideálu daleko, de facto každý den se koná minimálně jedna tisková konference, kterou druhý den následuje další s mírně poupravenými informacemi. To je matoucí nejen pro kraje, ale především pro občany, kteří už přestávají informace sledovat.

Koronavirová situace v České republice stagnuje a tlak ve společnosti sílí. Proč je situace podle vás takto nahnutá? Kdo nese vinu?

Tlak ve společnosti sílí především proto, že lidé nevidí žádné světlo na konci tunelu. Nikdo neví, dokdy mají současná opatření platit, kdy se dá čekat nějaké rozvolnění a podobně. Je třeba odborně vyhodnotit, zda jsme v takovém stavu, že je potřebné opatření zpřísňovat, a když, tak aby bylo jasně řečeno, dokdy by měla tato opatření platit.

Jinak se bude stupňovat nevole občanů proti dalším a dalším opatřením. Ta jsou často chaotická, druhý den se korigují a upravují, protože se zapomnělo na to či ono. To je jednoznačně vinou těch, kteří nepromyšleně jednotlivá opatření vydávají a tvoří, a těch, kteří o nich rozhodují.

archiv

Budou se nějak lišit očkovací lhůty napříč jednotlivými kraji?

Již dnes se bohužel očkovací lhůty mezi jednotlivými kraji liší, protože od začátku byly některé kraje zvýhodněné ohledně dodávek vakcín. Pardubický kraj v prvních dvou týdnech dostával výrazně méně vakcín, než je jeho procentuální podíl obyvatel v celé České republice. Pokud dodávky nebudou zohledňovat velikost spádového obvodu a velikost krajů, tak budou pořád vznikat rozdíly, kdy se v některých krajích bude čekat na očkování delší dobu než v jiných. Proto jsme chtěli znát jasná kritéria, podle kterých se vakcíny rozdělují.

Není možné, aby kraje, kde jsou vojenské či fakultní nemocnice, dostávaly výrazně více vakcín než kraje, kde tyto nemocnice nejsou. Není to soutěž o to, kdo má lepší čísla, ale chceme očkovat celou republiku, chránit ohrožené skupiny, a to co nejdříve.

Ministerstvo by podle vás mělo požádat ambulantní lékaře a specialisty o spolupráci při očkování. Jaký by měl být postup? Dostali by za to nějakou finanční odměnu? A vyjádřil se k takto navrhovanému postupu resort?

V současnosti chceme zapojit do očkování praktické lékaře v místě vakcinačních center, v ordinacích praktiků se zatím očkovat nemůže, protože jednak není dostatek vakcín, a také to zatím nedovolují pravidla výrobců Pfizer a Moderna. Dlouhodobě ale prosazujeme zapojení praktiků a dalších zdravotníků z ambulantního sektoru, proto také byli tito zdravotníci prioritně očkováni.

Podle premiéra Babiše se počítá se zapojením ambulantních lékařů ve dvou etapách – nejprve ve vakcinačních centrech, později přímo v ordinacích, jakmile to umožní vlastnosti vakcíny. Naší snahou bylo, aby finanční odměna pro zdravotníky byla stejná v rámci celé republiky, a nevznikaly regionální rozdíly, pravděpodobně se však tomu nevyhneme. V našem kraji by sazba pro praktického lékaře a zdravotní sestru odpovídala sazbě, která je za lékařskou pohotovostní službu.

Máte odhad, zda se očkovací strategie podaří naplnit dle optimistického scénáře ministerstva – tedy že všichni, kdo budou mít o očkování zájem, vakcínu dostanou do letošního podzimu?

To je složitá otázka, protože de facto každý týden se mění informace o dodávkách vakcín od jednotlivých výrobců. Podzim je ale poměrně optimistický scénář, protože je v současnosti vzhledem k dodávkám očkování výrazně pomalejší, než bylo proklamováno. Předpoklad státu očkovat sto tisíc lidí denně je tedy ambiciózní, nicméně jsme připraveni vytvořit tolik očkovacích míst a center, abychom plnili poměr očkování k počtu obyvatel, které má Pardubický kraj. Proto také chceme postupně otevírat další očkovací místa v našich nemocnicích následné péče a poté i v dalších místech v regionu.

Koronavirová krize je v České republice už skoro rok. Pokud  se ohlédneme zpětně – jaká situace byla pro vás osobně nejtěžší?

Takových těžkých situací jsme zažili dost, některé vycházejí ze způsobu informování ze strany státu, často kraje získávaly informace na poslední chvíli nebo z médií. V první vlně jsme museli zcela od začátku nastavovat systém distribuce ochranných prostředků, řešili jsme, kde seženeme a jak nakoupíme roušky, respirátory, ochranné obleky, kde seženeme materiál na výrobu dezinfekce, k tomu jsme řešili situaci v našich nemocnicích.

V poslední době řešíme situaci s očkováním, kde opět vázla komunikace a my neměli včas potřebné informace. Celá situace s covidem je sama o sobě to nejtěžší, s čím jsem se během funkce hejtmana setkal. Na řešení většiny situací jako povodně, ptačí chřipka, úniky látek do vody či ovzduší existují nějaké normy nebo krizové plány, ale tohle nikdo z nás doposud nezažil.

Jaké pro kraj významné agendě se momentálně věnujete kromě covidové a očkovací situace?

Fungování kraje se i přes aktuální covidovou dobu nesmí zastavit a také se nezastavilo. Už v loňském roce jsme avizovali, že nebudeme zastavovat žádné důležité investice pro Pardubický kraj.

Hlavní prim hrají investice do zdravotnictví – stavíme Centrální urgentní příjem v Ústí nad Orlicí přibližně za půl miliardy korun, před vyhodnocením je výběrové řízení na dodavatele Centrálního urgentního příjmu v Pardubické nemocnici za zhruba 1,5 miliardy korun, což je největší investice Pardubického kraje za celou jeho historii. Přestože finanční situace krajů není jednoduchá, tak musíme zajistit fungování všech krajem zřizovaných organizací ve školství, sociálních službách či právě zdravotnictví, které je nesmírně zatížené.

Nedávno jste se vyjádřil k nadcházejícím sněmovním volbám. Jako sociální demokrat jste sdělil, že byste se nechal zapsat na zadní pozici kandidátní listiny, pokud strana nebude „ve svazku s nepředvídatelným a chaoticky vedeným partnerem, kterému jde pouze o své zájmy“. Dokonce jste řekl, že pokud by strana šla do koalice s ANO, tak z ní vystoupíte. Proč jste se takto rozhodl? Můžete to, prosím, rozvést?

ČSSD je stranou s dlouhou historií, která má vlastní voličskou základnu. Bohužel se ale v posledních letech ukázalo, že spojenectví s Andrejem Babišem jí výrazně uškodilo. Proto jakékoliv bližší spojenectví s ním je pro mě nepřijatelné.

Myslím si, že ČSSD by se měla spíše vracet ke svým kořenům, například by jí prospělo užší spojení s odborovými organizacemi, ze kterých řada sociálních demokratů vyšla. Vzpomenout můžeme na Richarda Falbra nebo v poslední době na Milana Štěcha. To je určitě cesta, kterou by se strana mohla vydat.

Panu předsedovi Hamáčkovi je v poslední době často vytýkáno, že ačkoli sám má výhrady ke hnutí ANO, tak s ním i přesto ve vládě stále je. I v této souvislosti mě proto zajímá, v jaké pozici podle vás jde ČSSD do letošních voleb?

Pozice sociální demokracie je složitá, což navazuje na předchozí odpověď. Spolupráce s ultrapopulistou Andrejem Babišem a jeho soukromým projektem hnutím ANO na centrální úrovni straně uškodila. Marketing Andreje Babiše si přivlastnil vše, co sociální demokracie ve vládě za poslední období odvedla, a zároveň vše nepopulární na stranu svedla. Strana se musí více otevřít nezávislým osobnostem se sociálnědemokratickým smýšlením. Je nutné přestat dávat pozice na kandidátních listinách za zásluhy o stranu.

Musíme hovořit s odbory, se starosty měst a obcí, zástupci spolků a různých sdružení. Ti by měli být na kandidátní listině bez ohledu na to, zda mají či nemají stranickou knížku. V říjnových krajských volbách obdobně uspěl náš projekt 3PK – Pro prosperující Pardubický kraj. Obdobný recept může za určitých podmínek fungovat i na celostátní úrovni.

Na svém Facebooku jste se vyjádřil ke včerejší úpravě volebního zákona a ostře odsoudil útok Andreje Babiše proti ÚS. Co vám nejvíce vadilo?

Mám pochopení pro jakoukoliv kritiku, na kterou má každý právo, ale napadání nezávislé soudní autority plné respektovaných kapacit je dle mého názoru za hranicí všeho. Být premiérem, vyslovil bych respekt k rozhodnutí soudu, a hledal bych spolu se stranami zastoupenými v parlamentu ústavní řešení, které bude konformní s nálezem.

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]

Revue Forum Banner