(amnesty.cz) Dne 6. května kolem šesté hodiny ráno vnikla policie do bytu prominentní obránkyně lidských práv Elžbiety Podlešné. Na několik hodin ji zadržela a vyslýchala.

Policie tvrdí, že v jejím bytě nalezla plakáty zobrazující Pannu Marii se svatozáří v barvách duhy (duha je symbolem LGBTI komunity). Za „urážku náboženského přesvědčení“ jí hrozí až dva roky ve vězení.

Obránkyně lidských práv Elžbieta Podlešná se vrátila z cesty do Belgie a Nizozemí v rámci aktivit Amnesty International, když 6. května kolem šesté hodiny ráno vnikla policie do jejího bytu. Proč byla tato policejní akce, spojená se zahájením vyšetřování schváleného státním zástupcem, podniknuta a nestačilo předvolání Elžbiety Podlešné k podání vysvětlení na policejní stanici, zůstává nejasné.

Elžbieta Podlešná byla policií zatčena a zadržena na několik hodin. Policie rovněž zabavila její elektronické vybavení, včetně notebooku, mobilního telefonu a paměťových karet. Elžbieta Podlešná je vyšetřována pro podezření z trestného činu „urážky náboženského přesvědčení“. Policie během razie v jejím bytě údajně nalezla plakáty zobrazující Pannu Marii se svatozáří v barvách duhy, symbolem LGBTI komunity. Plakáty byly koncem dubna vyvěšeny v polském městě Plock. Vlastnictví, výroba nebo šíření podobných plakátů by nemělo být považováno za trestných čin, neboť je chráněno zákonem o svobodě vyjadřování. Polsko je vázáno Mezinárodní úmluvou o občanských a politických právech (ICCPR), Evropskou úmluvou o lidských právech (ECHR) a Chartou základních práv OSN, a z tohoto důvodu by mělo respektovat, chránit a prosazovat právo na svobodu vyjadřování.

V širších souvislostech lze na tento případ pohlížet jako na šikanování aktivistů působících v oblasti lidských práv v Polsku. Za svůj pokojný aktivismus čelí Elžbieta Podlešná nejméně 14 různým soudním řízením a je pod neustálým policejním dohledem. Nedávná výzkumná zpráva Síla „ulice“ uvádí: „Ochrana práva na pokojný protest v Polsku není dostatečná a obtěžování otevřeně se vyslovujících aktivistů a obhájců lidských práv je běžnou realitou.“

„Omezování aktivistů ve svobodném vyjádření jejich názorů je nezákonné a musí okamžitě přestat,“ zdůraznila Barbora Černušáková z Amnesty International.

Převzato ze stránky Amnesty International.

Revue Forum Banner
FORUM 24 MONITOR
Další články autora