Občanské provolání k 17. listopadu

Foto: Anna Hrochová

Demonstrace proti Babišovi na Václavském náměstí. Vlajka ČR. | FOTO: Foto: Anna Hrochová

V den, kdy si Česká republika připomíná 30 let od začátku sametové revoluce, vydávají osobnosti veřejného života a občanské iniciativy společné Občanské provolání k 17. listopadu. V něm deklarují odhodlání občanské společnosti postavit se za základní hodnoty a principy, s nimiž stojí a padá demokratický stát. Zároveň jasně pojmenovávají základní rizika a problémy, jimiž česká demokracie 30 let po listopadu 1989 trpí.

K Občanskému provolání, které iniciovaly osobnosti sdružené kolem Kruhu přátel Knihovny Václava Havla, se připojilo široké spektrum občanských iniciativ a osobností napříč generacemi a společenskými skupinami. Mezi prvními signatáři dokumentu jsou studenti, kteří demonstrovali 17. listopadu 1989 na Národní třídě, bývalí disidenti, spolupracovníci Václava Havla, občanští aktivisté, představitelé nových iniciativ současné generace mladých lidí a osobnosti veřejného, kulturního a politického života.

Autoři oceňují vše dobré, čeho se podařilo za posledních 30 let dosáhnout. Zároveň ale varují, že se nesmíří se snahami o zkreslování odkazu sametové revoluce, o zpochybňování hodnot demokracie a lidských práv, s pokusy měnit naši zahraničně politickou orientaci směrem k despotickým režimům, s útoky proti právnímu státu, s do očí bijícím střetem zájmů na nejvyšší úrovni výkonné moci, se snahami o ovládnutí médií veřejné služby a dalších sdělovacích prostředků, se znepokojivou mírou korupce či s vyvoláváním démonů strachu a nenávisti vůči celým skupinám obyvatelstva.

Signatáři prohlášení vyzývají k tomu, aby byla obnovena společenská smlouva mezi občany a státem na principech rovnoprávnosti, vymahatelnosti práva, průhlednosti státní sféry, společné zodpovědnosti za stav přírodního, mravního i kulturního prostředí a zodpovědnosti a k osobní iniciativě každého občana v boji za uskutečnění požadavků, které by pomohly vyvést Českou republiku z morální krize.

„Předpokladem k úspěšné budoucnosti naší země je demokracie, právní stát, otevřená společnost, svobodná diskuze, moc respektující zákony a lidská práva a sebevědomí občané,” říká jeden z autorů Provolání, ředitel Knihovny Václava Havla Michael Žantovský. „K tomuto stavu ještě mnohé chybí,” připomíná.

„Moje podpora provolání má velký symbolický význam. Patřím mezi lidi, kteří jsou dnes hodně akční a vnímají, že tu stále jsou ti, kdo byli před námi a na které vlastně navazujeme. Chci, aby moje děti žily v zemi, v níž se daří svobodě a spravedlnosti, má zdravou krajinu a kde každý může žít beze strachu, důstojně a rád,” říká Veronika Vendlová, členka spolku Milion Chvilek pro demokracii.

Signatáři provolání deklarují, že jsou odhodláni individuálně i kolektivně přispět k naplňování výše uvedených hodnot a cílů veřejnou formulací občanských postojů, publikační, přednáškovou a pedagogickou činností i přijetím politické spoluzodpovědnosti. Kromě toho hodlají podpořit vytváření vzájemných vazeb, sítí a synergií mezi skupinami občanské společnosti a jejich příslušníky a hledat možnosti společného postupu všude tam, kde je to možné. V zájmu naplňování hodnot demokracie, svobody, lidských práv a protestních akcí občanské společnosti, jsou – bude-li to nezbytné – připraveni přistoupit i k nenásilným akcím občanské neposlušnosti.

Plné znění Občanského provolání k 17. listopadu bylo zveřejněno v neděli 17. listopadu 2019 v pravé poledne v Obýváku Václava Havla na Národní třídě a současně na webových stránkách www.provolani19.cz. V tištěné podobě bude k dispozici v ulicích větších měst a na vzpomínkových akcích pořádaných Knihovnou Václava Havla a spřátelenými institucemi. Autoři zvou občany, kteří chtějí vyjádřit svůj souhlas s myšlenkami vyjádřenými v Provolání, aby svoji podporu vyjádřili prostřednictvím formuláře na webové stránce.

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]

Revue Forum Banner