Podnikatelské odbory jsou šokovány, že vláda potichu, bez jakékoli širší odborné diskuse, prosadila do trestního řádu významné posílení pravomocí policie.

Paragraf 7 trestního řádu se podle některých právníků  prolamuje lidem a firmám do soukromí, v krajním případě bez souhlasu soudu nebo státního zástupce. Nový paragraf totiž umožňuje policii, aby lidem a firmám nařídila shromažďovat veškerá data o své komunikaci až po tři měsíce, v případě „neodkladné situace“ bez posvěcení justice. A nejen to, policie může nařídit vypnutí jakékoli webové stránky, e-mailové schránky nebo jiné aplikace. Podnikatelské odbory varují, že následky takového úředního postupu mohou být nedozírné, například zablokování e-shopu internetového prodejce nebo zablokování e-mailové pošty při obchodní komunikaci může vést k výraznému poškození firmy.

„Je to další krok k šikaně podnikatelů pod záminkou boje s kyberzločinem a terorismem, protože trestní řád nevymezuje okruh trestných činů, pro který je možné tohoto nástroje využívat,“ obávají se Podnikatelské odbory možného zneužití tohoto paragrafu proti nepohodlným firmám a lidem.

Vyjádření Radomila Bábka, předsedy výboru Podnikatelských odborů:

Politici a vysocí úředníci mají zájem zvyšovat moc státu. Pro veřejnost nenápadně, ale vytrvale omezují svobodu občanů. V demokratických zemích je zavedený systém kontroly moci výkonné (policie) mocí soudní. To u nás pomalu přestává platit. Úředníci mohou bez soudního povolení vstoupit do obydlí občanů, aby zkontrolovali, čím topí. Policie může bez povolení soudu kontrolovat držitele zbraní v jejich bytech. Každý úředník Finanční správy může šmírovat v soukromých prostorách podnikatele, protože „co kdyby podváděl, že“. A nyní se zvýší moc policie nad námi a bude nám moci kontrolovat, nařizovat a vypínat naši elektronickou komunikaci.
To, jak se moc státu nad námi stává nekontrolovatelnou a bezbřehou je alarmující. Je třeba, abychom se tomu bránili.

Revue Forum Banner
FORUM 24 MONITOR
Další články autora