Soudce britského Nejvyššího soudu rozhodl, že pětiletá dívka pocházející z rodiny Svědků Jehovových může dostat krevní transfuzi proti vůli svých rodičů. Referuje o tom server Independent.co.uk.

Soudce Hayden rozhodl poté, co mu vedení nemocnice Leeds Children’s Hospital sdělilo, že by dítě mohlo zemřít nebo utrpět mrtvici, pokud by nebylo urgentně léčeno.

Rodiče dívky ale namítali, že jim jejich náboženské přesvědčení nedovoluje souhlasit s transfuzí, ale nevznesli námitky proti soudci, který příkaz vydal.

Nemocnice se obrátila na soud tuto středu. Příslušný odborník sdělil soudci Haydenovi, že dítě trpí srpkovitou anémií, což je dědičná vrozená porucha krve a že se stav dítěte zhoršil. Pokud by nedošlo k transfuzi, mohlo by dojít k ohrožení života. Otec dívky se poté zhroutil. Řekl soudci, že chce, aby jeho dcera žila, ale že s transfuzí nemůže souhlasit.

Poté, co soudce Hayden analyzoval důkazy během veřejného slyšení, uvedl, že mu zákon takové rozhodnutí umožňuje.

Svědkové Jehovovi argumentují, že Starý a Nový zákon lidem „jasně přikazuje, aby se zdrželi krve“. Bůh podle jehovistů vidí krev jako představitele života a tak se oni krvi vyhýbají z poslušnosti k němu jakožto dárci života. Starozákonní předpisy ovšem hovoří o požívání krve v pokrmech, transfuze pochopitelně nebyla ve starověku známá.

Na svých stránkách se s problémem vyrovnávají i čeští Svědkové Jehovovi. Popírají, že by jejich příslušníci včetně dětí nějak víc než jiní umírali kvůli odmítání transfuzí: „Toto tvrzení je naprosto nepodložené. Chirurgové běžně provádějí bez použití krve takové složité výkony, jako jsou operace srdce, ortopedické operace a transplantace orgánů. Pacienti, včetně dětí, kteří nepřijali transfuzi, se obvykle uzdravují stejně dobře nebo lépe než ti, kteří ji přijali. V každém případě nikdo nemůže s jistotou říct, že nějaký pacient zemře, protože krev odmítl, nebo že přežije, protože ji přijal.“

Objevuje se tu problém, nakolik respektovat něčí náboženské přesvědčení, když může ohrožovat život druhých lidí. S některými vyznavači se tu sotva dojde k nějaké shodě, protože ti vycházejí z různých interpretací všelijakých posvátných textů, které se mohou pochopitelně lišit. Záleží na míře doslovnosti a historickém kontextu, na čemž se doposud lidé nikdy nějak významně neshodli. Problém pak nastává, když je náboženská skupina dostatečně silná, aby své názory zkoušela závazně aplikovat i na zbytek společnosti. Týká se to celé škály problémů od interrupcí až po výklad evoluční teorie a jídelníčku pro děti ve školách.

Vzniklé spory se řeší velmi obtížně, protože strany sporu nevycházejí z těch samých předpokladů a nepoužívají ani ten samý jazyk.

Revue Forum Banner
Jan Jandourek
Jan Jandourek
Komentátor deníku FORUM 24
Další články autora