Hřib: Babiš jen vykazuje činnost počty fotek na Facebooku. Problémem Prahy není vládní čtvrť

Pavel Hofman

Zdeněk Hřib | FOTO: Pavel Hofman

Téměř rok uplynul od nástupu Zdeňka Hřiba (Piráti) do čela pražského magistrátu. Zatímco se výtky z opozičních lavic stupňují, primátor zůstává klidný. Přitom naposledy tento týden mu nápady vyčetl i jeho koaliční partner, a to při medializované diskuzi kolem trvalého uzavření Smetanova nábřeží. Že by to všechno nebylo tak horké, jak se zdá? „Udženija pojímá politiku jako balkánské tržiště. Opozice reálně nemá, co by mohla věcně kritizovat,“ tvrdí v rozhovoru pro deník FORUM 24.

Do výběrového řízení na ředitelku magistrátu se přihlásila Adriana Krnáčová (bývalá primátorka za ANO, pozn. red.). Vy sám jste napsal: „Hledáme někoho manažersky schopného, kdo zvládne zajistit chod největšího úřadu samosprávy v Česku s více než 2000 zaměstnanci.” Našel jste ho ve vaší předchůdkyni?

Osobně jsem ještě neviděl otevřené obálky s uchazeči, komise zatím nezasedla, a teprve na jejím prvním jednání dostaneme životopisy. Ale myslím, že je nerealistická představa, že by se stala ředitelkou magistrátu. Navíc máme v koaliční smlouvě bod, že se musíme shodnout všichni tři koaliční partneři.

Takže minimálně Piráti by s tím nesouhlasili…

Myslím, že by ten nesouhlas byl poněkud širší.

Pojďme nyní k jednání zastupitelstva. Občané si stěžovali, že se nemohou vyjádřit k jednotlivým tiskům, například v případě privatizace bytového fondu. Proč jste se rozhodli snížit počet městských bytů, které prodáte? Tehdejší vedení Prahy 2012 lidem tyto byty již lidem přislíbilo.

Tak my jsme na základě koaličního rozhodnutí dospěli k tomu, že budeme dělat jenom privatizace, kde to dává nějaký smysl. To znamená, že se dokončují ty, kde byly již podniknuty nějaké kroky – třeba tam bylo založeno družstvo. Ale v případech, kde to nebylo ani nijak zahájeno, tak došlo k přehodnocení záměru. Město se nebude zbytečně zbavovat bytů, které může opravit a používat. Nicméně je nutné zdůraznit, že v jisté části bytů jsou nájemníci na dobu neurčitou, kteří tam samozřejmě budou bydlet dál, nikdo ty lidi vyhazovat nebude.

Na druhou stranu právě tito lidé se nyní podle všeho bojí, že by tam byli umísťováni nepřizpůsobiví občané. Vyplývá to i z vašeho vyjádření, kde jste zmiňoval, že plánujete opravit 2000 bytů a poskytnout je mimo jiné lidem v sociální nouzi. To stále platí?

Tak máme závazek, že nechceme, aby děti a senioři byli na ubytovnách…

Jenom jsem se teď ptala na lidi v sociální nouzi, protože jste uvažoval, že byty dáte kromě lidem potřebných povolání také jim. Způsob řešení bezdomovectví vám navíc vyčetl například i opoziční zastupitel Tomáš  Portlík (ODS), který v rozhovoru pro deník FORUM 24 řekl: „Oni vlastně vezmou peníze daňových poplatníků a ty jim dají. V podstatě za vším, co dnes předvedli, jsou peníze, které si na to vzali.“

Ve skutečnosti se byty opravují za peníze z nájmů. Ano, jsou to peníze daňových poplatníků, ale za nájem. A co se týče samotných počtů pronajatých bytů, takže… 65 z toho jsou senioři, dále bylo pronajato 49 sociálních bytů a 26 bytů pro pohybově omezené žadatele. Na základě soutěže bylo pak pronajato dalších 52 bytů.

A kolik lidí bylo ubytováno přímo z ulice?

Patnáct osob z celkového počtu bylo z ulice, jedná se o zanedbatelný počet z celkového množství.

Budete tyto lidi nějak průběžně kontrolovat?

Tak tam musí probíhat sociální práce, pokud se jedná o to, aby dával smysl ten samotný program „pro řešení bezdomovectví“. Samozřejmě to není o tom, že dáte každému byt, ale o tom, že se těm lidem nějak věnujete, což je sociální práce, která je nutná. V rámci toho jsme podepsali memorandum se čtyřmi městskými částmi. Nicméně otevřené dveře mají i další, které to nestihly v první vlně. Jedná se tam o to, že jsme rezervovali nějaké byty pro sociální pracovníky, kteří se tomu budou věnovat.

FB ČT Praha a stř. Čechy

Pražská koalice. Zleva Jan Čižinský (Praha sobě), Jiří Pospíšil (Spojené síly pro Prahu) a primátor Zdeněk Hřib (Piráti)

 

Co se týče samotného vyjednávání s městskými částmi, tak bych se ještě vrátila k zastupitelstvu. Přišlo tam na přetřes i možné účelové zadávání kontrol jednotlivých městských částí. Tato obvinění už se vám podařilo nějak rozptýlit?

To byl nesmysl a lež od pana Zajíčka (opoziční zastupitel za ODS, pozn. red.), který si to vymyslel a vycucal z prstu. Myslím si, že to už v E15 napsali, protože si vyžádali data, jak probíhaly kontroly na městských částech. A z toho jednoznačně vyplývá, že nikdo nikdy žádné kontroly podle politického klíče neovlivňoval. Pravdou je, že kontrolní systém nefunguje správně. To ukázaly problémy s domovem pro seniory Svojšice. Tam interní kontrolní systém neukázal nic, ale když tam přišli auditoři, tak jsme se zhrozili.

FB ODS Praha

Co uděláte pro nápravu?

Musíme změnit systém interní kontroly. Tady už proběhl audit interního kontrolního systému, a teď budeme přijímat nějaká opatření. Ale to je ještě taková novější záležitost.

Ještě poslední věcí, která je často zmiňováno na zastupitelstvech, je falšování zápisu z jednání Rady hlavního města. Báli jste se možného trestního stíhání? Když není jasné, kdo přesně se hlasování zdržel, tak nemůže dojít ani k jeho zahájení.

Tak prosím vás, to je další lež, kterou tu šíří nějací vybraní lidé. Teď už nevím přesně kdo, ale k žádnému falšování nedošlo…

Například paní Udženija (opoziční zastupitelka za ODS, pozn. red.) to často zmiňovala.

Problém je v tom, že ona tu politiku trochu pojímá jako balkánské tržiště, což té záležitosti nepřispívá. Já jsem tam fyzicky nebyl v momentě, kdy došlo k hlasování, u kterého pak někteří z účastníků říkali, že jsou hlasy špatně spočítané. Takže je pro mě obtížné to nějakým způsobem hodnotit.

Tohle ukazuje jednu zásadní věc: že opozice reálně nemá, co by mohla věcně kritizovat. Takže řeší to, že se podle nich příliš věnujeme výměně znělek na zastupitelstvu, které pouštím. Což je nesmysl, protože jediní, kdo se tomu věnují, jsou oni tím, že to neustále opakují. Nám změna znělek zabrala tak pět minut. Ten, kdo chtěl, abych je pouštěl pořád dokola, byl Patrik Nacher (poslanec a zastupitel za ANO, pozn. red.), který teď používá, že se věnujeme jenom znělkám. To znamená, že se tady teď opozice snaží vytvářet jakýsi virtuální obraz…

Daří se jí to?

Já myslím, že ne. Každý rozumný člověk, který to nějakým způsobem sleduje, vidí, že se tady věnujeme těm důležitým věcem, i těm kontroverzním. Věnujeme se okruhům, teď bude nepravomocné rozhodnutí na 511, městský okruh, tam jsme teď představili i to, jak bychom to chtěli upravit…

FB Alexandra Udženija

Opoziční zastupitelka Alexandra Udženija (ODS)

 

Představil jste to i premiérovi? Společně jste jednali už o financování vnitřního okruhu…

On přišel s tím, že letňanské úřednické ghetto momentálně plánuje přesunout do Malešic, kde Praha spaluje odpad. Ale je to lokalita, která bude také vyžadovat změnu územního plánu, pokud by se tam mělo stavět něco takového.

FB PRAHA SOBĚ

Takže by se zase jednalo o určitou formu výměnného obchodu? Peníze na okruh za změnu územního plánu…

My jako město vyjednáváme intenzivně vždycky v momentě, kdy jde o změnu územního plánu, se soukromými investory. Když někdo přijde s tím: „Já chci tady změnit územní plán a něco postavit…“, tak probíhá nějaké vyjednávání, kterého se účastní městská část, a tak podobně. Takže samozřejmě i jednání s veřejným investorem povedeme úplně stejným způsobem. Často se uzavírají dohody s danou městskou částí. Je to ale těžké předjímat, protože tady ještě žádný požadavek na změnu územního plánu nepřistál.

To znamená, že jste nyní navázal jednání s panem premiérem o Malešicích?

Nenavázal, protože on s tím ještě ani nepřišel. On to vypustil takhle do médií s tím, že by to mohlo být v Malešicích, a přišla s tím Česká pošta či co. Až přijde žádost o změnu územního plánu, tak se o tom můžeme bavit.

Ale co se týče těch Letňan, tak to vnímám tak, že tenhle plán je zcela mimo hru. To znamená, že my teď dáváme dohromady s náměstkem pro územní rozvoj Petrem Hlaváčem, aby se uspořádala na IPRu (Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy) nějaká konference o dalším rozvoji Letňan, chci, abychom je využili pro dostupné bydlení.

Proč Letňany ne, ale Malešice ano?

Z toho důvodu, že území v Letňanech je podstatně větší. Navíc Malešice nejsou náš pozemek, ale Letňany ano, a my naše pozemky chceme využít k řešení největšího problému, který máme. A to rozhodně není to, že by úředníci nebyli sestěhovaní na jedno místo. Ten největší problém ohrožující město i z hlediska konkurenceschopnosti je dostupnost bydlení.

Facebook primátora Prahy

Primátor Prahy Zdeněk Hřib a premiér Babiš

 

Jaký je nyní vlastně váš vztah s panem premiérem? Je tam prostor k jednání?

Teď se žádné jednání z mého pohledu vlastně nevede…

Ale směrem do budoucnosti… Minule bylo ukončeno za poněkud mediálně dramatické atmosféry, kdy pan Babiš řekl, že mu jednání s vámi způsobuje psychické trauma.

Tak to bylo jasné, že je to nějaká vyjednávací taktika. Teď se panu premiérovi objevila možnost dělat něco v Malešicích, tak naprosto chápu, že ji řeší. K Letňanům žádné vyjednávání v podstatě nevedeme. On to uzavřel s tím, že vstal od stolu. Taková klasická vyjednávací taktika.

Takže šlo tedy pouze o taktiku?

No samozřejmě. Pak přistoupil k tomu, že se bude samostatně bavit s jednotlivými radními, a ti pověřili odpovědí mě. A ta nemůže být jiná než to, co jsem mu předtím říkal. Máme nějaké základní podmínky. Ale samozřejmě v momentě, kdy se přesuneme jinam, tak tam budou zcela logicky podmínky jiné.

Ale neměl byste s premiérem dát veškeré vyjednávací taktiky a osobní spory stranou a jednat především v zájmu občanů?

Ale já jednám v zájmu občanů! Já jsem se setkal se starosty městských částí, které mají v katastru Letňany, a z toho vyplynul jasný závěr, že je problémem doprava. Proto jsme trvali na tom, aby byla garance vnějšího okruhu a zaplatil se vnitřní městský okruh, jako to je v Brně. A plus rozšířit o nemocnici, aby to nebylo úřednické ghetto, protože je ta oblast strašně veliká.

Děláte politiku práskání dveří, jak to řekl ve zmiňovaném rozhovoru pan Portlík? Stále šlo pouze o taktiku pana premiéra?

Je poměrně zjevné, že pan premiér jenom vykazuje činnost. Když se podíváte na to, jak funguje, tak je asi cílem si nafotit co nejvíce selfíček na Facebook a ukázat, že byl během dne na třech místech. Tam není žádná reálná produkce. I Seznam zjistil, že na projektu Letňan nikdo nepracuje, a ani nikdy nezačal. Jen se vystřelila jakási absurdní čísla o tom, jakou to má ekonomickou návratnost, což byl zjevně jenom marketing. To bylo možné rozporovat i podle podkladů, které potom dodali.

Kromě toho děláme i pracovní schůzky s danými ministerstvy.

Proč panu premiérovi tolik záleží na vyklizení určitých budov? Mluvilo se o zájmech developerů…

To se musíte zeptat jeho.

Vás to nezajímalo?

V některých případech mi to nedává smysl… Proč vyklízet budovu Ministerstva životního prostředí, která je nedávno zrekonstruovaná? Je tam celý nový fasádní plášť, dům byl původně postaven jako administrativní budova, na střeše má fotovoltaickou elektrárnu a uvnitř dětskou skupinu pro děti úředníků. Opouštět takovýto dům a tvářit se, že z něj udělám bydlení pro lidi, je pro mě absurdní představa.

Takže ano, otázka, co by se dělo s budovami, ze kterých se mají úřednici přesouvat, nás zajímá naprosto zásadně. Ještě s ohledem na to, že se objevovalo tvrzení, že bude v Nosticově paláci nějaké muzeum… I když Ministerstvo kultury, které tam sídlí a má muzea pod sebou, s tím zjevně nesouhlasí. Je to věc, která je nepromyšlená, nerozpracovaná a zase je to nějaký marketingový výstřel, který byl vyslán, aby se vykázalo, že se něco dělá.

Pavel Hofman

Takhle to moc nevypadá, že by se jednání s panem premiérem blížilo. Ještě bych se tedy naposledy vrátila k rozhovoru s panem Portlíkem. „To, co mají společného s komunisty, je, že naskakují na podobná témata. … Beztřídní společnost nahradila ta bezuhlíková.“ Děláte si z boje za životní prostředí politickou agendu?

To je absurdní tvrzení. Jako lékař vím, že pochopitelně v momentě, kdy spalujete fosilní paliva, dochází nejenom k produkci CO2, ale vzniká i celá řada dalších exhalací… Vznikají oxidy dusíku či polétavý prach. To jsou všechno záležitosti, které mají přímý vliv na zdraví lidí. Protože nám jde o dobré životní prostředí ve městě, tak kromě plánu na sázení stromů, které se nám daří naplňovat, usilujeme i o přechod mobility na jiné alternativní pohony. A proto má město plán, jak podpořit rozvoj elektromobility pomocí rozvoje nabíjecí infrastruktury na lampách veřejného osvětlení. Je to celosvětový trend.

Ale jaké tři hlavní úspěchy byste vyzdvihl s tím, že je občané mohou pocítit již nyní?

Podařilo se nám vyřešit i záležitosti, které předchozí politické reprezentace považovaly za neřešitelné… Takže jen namátkou jsme vyřešili pozemky potřebné pro stavbu metra D a zahájili jeho stavbu, spustili CityVizor pro transparentní náhled na rozpočet nebo jsme představili prototyp Portálu Pražana. Pokud někomu ale přece jen chybí výkaz mojí činnosti, může se mrknout do mého veřejného diáře.

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]

Revue Forum Banner