ABOLICION MAN

Eric Drooker

Doneslo se ke mne podivuhodné až velmi málo uchopitelné konání prvního muže, této bohem zkoušené zemičky. Není tomu tak dávno, nechal se slyšet, že jen člověk mdlého rozumu nemění své názory. Bohužel o zvycích nepadlo ani písmeno. Včera večer šel jsem pátečně hospodařit a v knajpě seděli junáci v letech u karet. Mezi jednotlivými hrami propírali našeho elitního prodejce myšlenek a telefonů Huawei. Starý sokol rozvážně pravil, že vyložit trumfy na stolek před zahájením hry jest zhůvěřivostí. Mno, užil jiné slovo, ale nechci být za hrubiána. Ještě starší sokolík pravil, že nyní naopak sebral všechna esa Pájovi, nejvyššímu mezi žalobníčky. Ten betl, co hraje ten prodejce obou Zetorů na Východ, uprostřed hry mění se v durch, pravil kibic.

Kibic dále rozvedl myšlenku o smělém durchu. Prasečinou je, vyznal se láskou k zemědělství, že abolici kontrasignuje ten trestně stíhaný a nestíhaný. Pokládám to za FLEK daňovým plátcům. Kušuj, okřikl ho sokolík. Ten obmyšlený stejně daně neplatí tak co, RE. Hospodský, starý Palivec, požádal všechny, aby zanechali politických projevů neb se mu zadarmo přišlo najíst komando kontrolorů EET z Celní a Finanční správy. Oddechl jsem si a zavzpomínal na jurodivé chvíle druhého lháře mezi lháři u nás.

U nás v TV před volbami zřetelně podepřen loutkovodiči a alkoholem, zavázal se, že pokyn k zastavení trestního stíhání nikdy neužije. Dokonce jmenoval beneficienta Andreše. Konkrétně. Přisloužil se k němu nedávno Jiřík Svatoústý a doložil, že Andreš neexistuje, tudíž abolicí svůj slib neporuší. Jako nadšeného pozorovatele absurdna mne jen napadá Murphyho trumfový zákon: Když ho nevyneseš, nikdo ti ho nepřebije.

Nepřebije ho ani nejvyšší žalobce ani nejvyšší pražská či jaká žalobnice. Oběma se dozajista ulevilo. Nyní mohou bez obav z následků zmatečné rozhodnutí pražského státního zastupitelského šiku vymazat.

Vymazat, či začernit spis a následně zveřejnit je majstrštykem. Ovšem tento průlomový moment státní správy shledávám užitečným a návodným. Jde o krok správným směrem. Nač se nyní zaobírat nicotnostmi jako jsou různá daňová hlášení. Na blind tam nasoukám numera, třetinu začerním a vymalováno. Vzhledem k nemožnosti kontroly se třetina pracovníků Finanční správy propustí a můžou i s klotovými rukávy nastoupit třeba do Vodňan k drůbeži. Plat tam dozajista mají stejný, nebudou tudíž škodní. Evolučně lze metodu rozšířit do kompetencí samospráv. Neuspokojivá kvalita silnic druhých a vyšších tříd, má nyní řešení. Zaměstnanci samosprávy zanechají vyplňování nesmyslných kolonek pro stát, nafasují kbelík s térem a kartáč a mohou látat díry v komunikacích.

Komunikace mi dnes vázne. Káva byla přehořká.

Text vyjadřuje názor autora, nikoli redakce deníku FORUM 24.

V rámci zkvalitnění a obohacení naší práce bychom vás rádi vyzvali, abyste se aktivně podíleli na tvorbě obsahu našeho webu. Z tohoto důvodu existuje sekce Hyde Park, která vám nabízí možnost, vkládat své blogy a tím se vyjádřit k problémům, jež hýbou společností, nebo trápí právě vás.

Pokud se tedy chcete stát přispěvatelem našeho deníku FORUM 24, obraťte se na nás mailem na adresu [email protected] a my pro vás rádi vytvoříme přístup do našeho systému, kde budete moci své texty vkládat. Po nutné editaci vašich příspěvků blogy publikujeme.

Revue Forum Banner