Babiš a Krylův Hlas

Martin Faltus

Karel Kryl | FOTO: Martin Faltus

Sedmnáctého listopadu, ještě plna dojmů z Letné, jsem poslouchala projev Andreje Babiše v Národním muzeu. Uprostřed záplavy nezvykle pochvalných slov na adresu Václava Havla, jaká jsem od našeho pana premiéra ještě neslyšela, mi najednou vytanula na mysli melodie jedné písničky Karla Kryla. Kdysi jsem ji hodně poslouchala, ale její přesný text jsem po mnoha letech musela hledat. Jmenuje se Hlas.

Odehrává se v měsíci září. Za hlavním hrdinou přijde Satan, který nepůsobí vůbec hrozivě, ba naopak. Bard zpívá o tom, že má líbeznou postavu panny, nepáchne síra, dokonce voní květy. Satan nechce po hlavním hrdinovi duši. „Vždyť mnozí i zdarma ji upsali čertu „, říká doslova. Satan má zájem o úplně jiné zboží. Má zájem o hrdinův hlas!  Jaká to krásná alegorie pro naši současnost. Svou duši v Čechách prodali mnozí. Ale mít hlas, mít média, mít hlásnou troubu, kterou bude slyšet v každé domácnosti, v každé vsi, to je to zboží, které jde na dračku. Satan v Krylově písni říká: “ Stráž mi ho (hlas) do klece vsadí, a kdybys pak stokrát i andělsky mluvil, tvůj hlas tě zradí.“

Jedna rovina moudrého  podobenství se dá vztáhnout na ty české novináře, kteří zůstali v Babišem koupených médiích a tím mu obrazně řečeno prodali svůj hlas. Ale podobné podobenství platí vlastně i pro Andreje Babiše samotného. On totiž Satanovi prodal  vlastní hlas už dávno. Rozdíl mezi ním a Václavem Havlem je evidentní. Václav Havel používal svůj hlas vždy k obraně pravdy,  k obraně nespravedlivě stíhaných. Byl celistvý, neboť konal tak, jak mluvil, a nikdy svůj hlas neprodal. A tak jeho hlas nemohl být nikdy zneužit. Andrej Babiš používá svůj hlas k útokům, k narcistní sebechvále, ke lžím a manipulacím. Jeho činy nejsou v souladu s tím, co říká. A tak, kdykoli hovoří, jakoby ožila jedna sloka Krylovy písně: „Neb kdykoli válkou se o lásce bájí, když slaví se vrazi a obchody s časem, když svatými slovy se bezpráví hájí, když hlásá se lež- tedy vždycky mým hlasem.“

Nelze totiž brát vážně Hlas, který není autentický, který není v souladu s činy, které by jeho pravdivost potvrdily. Takový Hlas je skutečně jen uvězněn v ohlávce ve zlaté kleci, jak o tom zpívá Satan v Krylově písni.

Text vyjadřuje názor autora, nikoli redakce deníku FORUM 24.

V rámci zkvalitnění a obohacení naší práce bychom vás rádi vyzvali, abyste se aktivně podíleli na tvorbě obsahu našeho webu. Z tohoto důvodu existuje sekce Hyde Park, která vám nabízí možnost, vkládat své blogy a tím se vyjádřit k problémům, jež hýbou společností, nebo trápí právě vás.

Pokud se tedy chcete stát přispěvatelem našeho deníku FORUM 24, obraťte se na nás mailem na adresu [email protected] a my pro vás rádi vytvoříme přístup do našeho systému, kde budete moci své texty vkládat. Po nutné editaci vašich příspěvků blogy publikujeme.

Revue Forum Banner