Britský parlament neschválil dohodu, kterou pro Spojené království vyjednala ministerská předsedkyně Theresa May. Velká Británie i Evropská unie se tak ocitají v obdoví snad ještě větší nejistoty, než ve které byly před úterním hlasováním.

Musíme se však ptát, co bylo vůbec motivací britských občanů vyslovit se pro vystoupení z Evropské unie. Přehršel restrikcí a nařízení, záplava britského trhu pracovníky z východní Evropy a vysoké odvody do unijního rozpočtu.

První důvod je vcelku legitímní. Za poslední 3 funkční období Evropské komise/Evropského parlamentu se EU vydala výrazně kurzem vlevo. Záležitosti, které Unie řešit má, neřeší (a když je řeší, tak nedostatečně a neefektivně), zároveň řeší věci, které jí nepřísluší a úprava v rovině členských států by byla dostačující, stačí se jen poohlédnout do nedávné minulosti, kdy vstoupilo v účinnost nařízení o ochraně osobních údajů GDPR. To ani nemluvím o centrálně řízené zemědělské politice. Dnešní zemědělec není živen z toho, čeho koliv vyprodukuje, ale jak dobře dokáže čerpat (dotace) nebo nárokovat ztráty způsobené životním prostředím. Tento model se nebezpečně prolína s centrálním řízením ve východím bloku před rokem 1989.

Vraťme se tedy k takové Unii, jakou chceme mít. Pro malý středoevropský stát není jiná alternativa než členství v Evropské unii, ovšem takové členství, které nebrzdí vlastní občany přehnanou byrokracíí a která zaštiťuje základní 4 svobody EU: volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu. V současné podobě se spíše jedná o direktivní omezení často pod záminkou ochrany spotřebitele a jiných slabších stran. Ve skutečnosti z nedostatků EU dokáží profitovat velcí hráči namísto běžných občanů, kterým se EU vzdálila, o které často mluví jenom jako (vzdálený) Brusel.

Evropská unie je tu proto, aby sloužila svým občanů, ne aby si z nich dělala své služebníky.

Do mé představy svobodné Evropské unie patří jednotná měna Euro. Ne jako politický experiment, který se dnes vymkl kontrole, ale jako užitečný nástroj měnové stability, na který nemá každý člen automaticky nárok, ale pro který každý člen musí splnit podmínky a tyto podmínky následně dodržovat. Navzdory veřejnému mínění, Česká republika má ze všech členských států nejlepší předpoklady pro užívání jednotné měny. Ukázněnost veřejných rozpočtů bychom mohli učit kdejaké bohatší státy západní Evropy.

Zpět ke zbylým dvěma důvodům, které vedly Brity k vystoupení z EU bych pouze dodal, že stejně tak, jak byli zahraniční pracovníci Britům na obtíž, je nyní postrádají. A odvody do společného rozpočtu byly skutečně velké a s přihlédnutím na pozici Velké Británie, která byla celou dobu členství „jednou nohou venku“, je tento argument celkem pochopitelný.

Závěrem velké poučení pro Českou republiku: K Evropské unii nemáme alternativu. Ale pokud nebudeme pracovat na reformě EU a nezastavíme evropské neomarxisty, i o tuto alternativu přijdeme. Zbořme to, co nás brzdí, a budujme svobodnou Evropu, která bude složit svým občanům, účinně je chránit a která bude konkurencí světovým velmocem. Do dnešního dne se to Evropské unii nepodařilo.

Autor je členem ODS.

Text vyjadřuje názor autora, nikoli redakce deníku FORUM 24.

Revue Forum Banner
Profilový obrázek
Jan Pešek