Čas otevřených dopisů.
Otevřené dopisy jsou v módě.Aby ne – může je zaslat každý každému,pochválit či zavrhnout.Máme informace,technologie.A máme také Českou poštu – státní instituci, která nabízí desítky služeb, které s dopisy vůbec nesouvisí, ale ve své původní funkci a poslání – totiž přepravě a doručování pošty – parciálně a pravidelně selhává.V tom množství otevřených dopisů ovšem stále marně hledám jeden, který by se už správně měl objevit.Pořád nic.A tak předkládám návrh:jak by asi vypadal
Otevřený dopis kovaných komunistů předsedovy vlády.
Čest práci, soudruhu Babiši!
Konečně přišla chvíle, kdy tě můžeme pozdravit našim internacionálním pozdravem. Dnes už totiž víme, kdo jsi.
Přiznáme, zpočátku v těch pro naši myšlenku smutných letech po roce 1989 jsme ztratili orientaci, kdo je kdo. Mnoho z našich soudruhů zapomnělo naše ideály. I tvoje kariéra napovídala, že jsi zbaběle přeběhl na druhou stranu,do imperialistického tábora.Vždyť jsi se stal doslova za několik let jedním z největších boháčů,neváhal jsi využít systému soukromého podnikání ke svému obohacení. Toho systému, proti kterému jsme – společně s tebou – celá desetiletí bojovali, který jsme chtěli všemi prostředky zničit. Dokonce ještě dnes, zlolajní demokraté domácí i zahraniční, tě osočují z vykořisťování dělnické třídy. Prý nelidské pracovní podmínky v některých tvých podnicích…a kdesi cosi.ANO, jde o obyčejnou závist – závidí ti, že jsi největší kapitalista mezi všemi komunisty.
Vypadalo to, že prokletí zahnívajícího kapitalismu – peníze – tě definitivně svedly ze správné cesty. Že jsi zapomněl, kolik obětí , práce a času tě stála neustálá stráž socialismu, kolik hlášení o svých spoluobčanech,jsi musel vypracovat pro tvůj řídící orgán,aby tento viděl tvoji angažovanost.Navíc, přišel rok 2011. Další náš soudruh, stále ještě v důležité státní funkci,člověk, který se snažil zachránit socialistické hospodářství v Prognostickém ústavu, se o tobě veřejně vyjádřil v tom smyslu, že jsi nedůvěryhodný,že nedokážeš dodržet slovo. Bylo hrozné pomyšlení, že dva bratři jedné rodné matky – strany, dokážou na sebe takto veřejně plivnout! Za naše tehdejší uvažování se ti musíme dnes omluvit.
Dnes totiž vidíme, a konečně můžeme otevřeně přiznat:celé tvé počínání bylo velice chytře promyšleným tahem, jak zatočit s nenáviděným kapitalismem. Tahem,který jsi určitě konzultoval se zkušenými soudruhy. Věříme, že rozhodující roli zde hrály síly a peníze druha našeho nejvěrnějšího,velkého ruského bratra. Věříme, že svoji snahu dotáhneš do úplného vítězství socialismu v naši zemi.Budeš muset – znáš přece naše osvědčené pravidlo: Když tě strana potřebuje – postará se o tebe.Když tě strana nepotřebuje,postará se,aby tě nepotřeboval už nikdy nikdo jiný.
A konečně: předej naše pozdravy svému synovy.Člověku, který se stal cílem nevybíravého honu na člověka,ze strany tzv.demokratů. Těm je jedno, že ubližují nemocnému, který nemůže za své dědičně podmíněné postižení. Bylo by dobré, kdybys důvěrně, čistě stranickou cestou sdělil adresu jeho pobytu. Chtěli bychom mu – v případě,že je znovu na Krymu – zaslat jako důkaz, že na něj myslíme,nějaký balíček potravinové pomoci.To víš,při jejich zásobování…
Tvoji v myšlenkách i činech stále věrní
Opravdoví komunisté.

Text vyjadřuje názor autora, nikoli redakce deníku FORUM 24.

Revue Forum Banner
Profilový obrázek
Ján Urban