Češi znovu světoví!

Je do podivné.Dosud si to žádný politolog,žádný politik, natož světová velmoc Tisk vůbec neuvědomili.Češi znovu ukázali světu, že možné je vše.Na území,které je  v současné době na mapách ohraničeno jako státní útvar uprostřed  Evropy, existují dva naprosto odlišné státní útvary,geograficky naprosto shodné.Pokud je mi známo, to se v dějinách lidstva dosud nikdy nepovedlo.Vysvětlení:   

Dne 6.12.2017 prezident ČR jmenoval novou vládu státu,který měl oficiální název Česká republika.Současně s tímto datem státní útvar ČR zanikl.

Důvod: volby do Poslanecké sněmovny v roce 2017 byly cinknuté.Ve skutečně demokratickém státě by neprodleně byly vypsány volby nové,přinejmenším by platnost stávajících byla pozastavena. Z neplatných voleb vznikla vláda, která je tedy nelegitimní. Jestliže prezident republiky přesto tuto vládu jmenoval, přestává platit základní zákon státu – Ústava ČR.Stát , který má neplatnou ústavu tedy neexistuje.Stát, který ústavu má, ale ta je jenom cárem papíru s kterou může jakýkoli momentální prezident nakládat podle své libosti, je státem banánového typu. Dnem jmenování nové vlády je tedy dnem zániku státního útvaru Česká republika a dnem vzniku státu Česká banánová republika. (ČBR.)Česká světovost a nedostižnost spočívá v tom,  že

1.ČBR nemá prezidenta, nebyla ustavena ústava tohoto státu, a tudíž nemá ani vládu.

2.Na druhé straně státní útvar, který již zanikl (Česká republika) pořád má vládu, prezidenta a dokonce i ústavu.

Dokonalou švejkárnu z celé situace udělala Poslanecká sněmovna zaniklého státu dne 23.11.2018,která odmítla vyslovit nedůvěru vládě zaniklého státu. Potvrdila tím, že vláda nadále může vládnout neexistujícímu státnímu útvaru.Vážení spoluobčané – opravdu máme být na co hrdí!

*Toto tvrzení bylo prokázáno Nejvyšším správním soudem, i Ministerstvem vnitra, takže zakládá důvod pro nevěrohodnost celých voleb.Jiná otázka je, že odpovědné orgány, které měly správně vyhlásit neplatnost voleb, zaspaly.Měli totiž už vánoční prázdniny.

Text vyjadřuje názor autora, nikoli redakce deníku FORUM 24.

Revue Forum Banner
Profilový obrázek
Ján Urban